rioolbemalinggebied

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)rioolbemalinggebied
Label (de)pumped drainage area (sewer)
CodeZBM
Definitie (nl)het gebied waarbinnen alle leidingen en knooppunten zijn gelegen, die alle tot doel hebben afvalwater naar één gemaal of afnamepunt te transporteren
Toelichting (nl)In dit kader wordt onder afvalwater tevens verontreinigd hemelwater verstaan. Heeft een relatie in Rol subject.
BronGFO-RIO, gewijzigd
Datum start2011/07/04 10:30:41
Datum gewijzigd2016/01/21 10:33:43
StatusG
Id25147

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolbemalinggebiedBreder
rioolbemalinggebiedCategorie van
rioolbemalinggebiedGebruik voor
rioolbemalinggebiedGerelateerd
rioolbemalinggebiedHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdrioolbemalinggebied
aangesloten verhard oppervlak (Begrip)Heeft onderdeelrioolbemalinggebied
rioolstelsel (Begrip)Heeft onderdeelrioolbemalinggebied
aangesloten verhard oppervlak (Begrip)Smallerrioolbemalinggebied
gebied (Begrip)Smallerrioolbemalinggebied
rioolstelsel (Begrip)Smallerrioolbemalinggebied
RDF.jpg
Aquo history.png