rioolbemalinggebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rioolbemalinggebied
Definitie (nl)het gebied waarbinnen alle leidingen en knooppunten zijn gelegen, die alle tot doel hebben afvalwater naar één gemaal of afnamepunt te transporteren
Toelichting (nl)In dit kader wordt onder afvalwater tevens verontreinigd hemelwater verstaan. Heeft een relatie in Rol subject.
BronGFO-RIO, gewijzigd
Synoniem (nl)bemalinggebied (riolering), rioleringsnetwerk
Label (de)pumped drainage area (sewer)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolbemalinggebiedBreder
rioolbemalinggebiedCategorie van
rioolbemalinggebiedGerelateerd
rioolbemalinggebiedHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdrioolbemalinggebied
aangesloten verhard oppervlak (Begrip)Heeft onderdeelrioolbemalinggebied
rioolstelsel (Begrip)Heeft onderdeelrioolbemalinggebied
aangesloten verhard oppervlak (Begrip)Smallerrioolbemalinggebied
rioolstelsel (Begrip)Smallerrioolbemalinggebied
RDF.jpg
Aquo history.png