transportstelsel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)transportstelsel
Definitie (nl)een samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
Toelichting (nl)Deze entiteit bevat de subentiteiten AFVALWATERTRANSPORTWERK en RIOLERINGSELEMENT en is zelf onderdeel van de superentiteit ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR.
Label (en)transportation system
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
transportstelselCategorie van
transportstelselHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwatertransportwerk (Begrip)Heeft onderdeeltransportstelsel
afwateringseenheid (Begrip)Heeft onderdeeltransportstelsel
appendage (Begrip)Heeft onderdeeltransportstelsel
infrastructureel object (Begrip)Heeft onderdeeltransportstelsel
rioleringselement (Begrip)Heeft onderdeeltransportstelsel
rioolstelsel (Begrip)Heeft onderdeeltransportstelsel
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Heeft onderdeeltransportstelsel
afvalwatertransportwerk (Begrip)Smallertransportstelsel
afwateringseenheid (Begrip)Smallertransportstelsel
appendage (Begrip)Smallertransportstelsel
infrastructureel object (Begrip)Smallertransportstelsel
rioleringselement (Begrip)Smallertransportstelsel
rioolstelsel (Begrip)Smallertransportstelsel
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Smallertransportstelsel
RDF.jpg
Aquo history.png