transportstelsel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)transportstelsel
Definitie (nl)een samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
Toelichting (nl)Deze entiteit bevat de subentiteiten AFVALWATERTRANSPORTWERK en RIOLERINGSELEMENT en is zelf onderdeel van de superentiteit ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR.
Label (en)transportation system
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
transportstelselCategorie van
transportstelselIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolstelsel (Begrip)Heeft onderdeeltransportstelsel
afvalwatertransportwerk (Begrip)Is onderdeel vantransportstelsel
afwateringseenheid (Begrip)Is onderdeel vantransportstelsel
appendage (Begrip)Is onderdeel vantransportstelsel
RDF.jpg
Aquo history.png