absoluut stelsel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)absoluut stelsel
Definitie (nl)een rioolstelsel waaruit al het ingezamelde afvalwater zonder kans op overstorten wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringinstallatie.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
absoluut stelselBreder
absoluut stelselCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
absoluut stelsel (Domeinwaarde)Gerelateerdabsoluut stelsel
RDF.jpg
Aquo history.png