hemelwaterafvoer stelsel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)hemelwaterafvoer stelsel
Definitie (nl)een rioolstelsel bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van hemelwater
AfkortingHWA stelsel
BronAquo
Synoniem (nl)hemelwaterstelsel
Begin geldigheid2023-07-26
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2210-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hemelwaterafvoer stelselBreder
hemelwaterafvoer stelselCategorie van
hemelwaterafvoer stelselGerelateerd
hemelwaterafvoer stelselIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droogweerafvoer stelsel (Begrip)Gerelateerdhemelwaterafvoer stelsel
pompovercapaciteit (Begrip)Gerelateerdhemelwaterafvoer stelsel
RDF.jpg
Aquo history.png