hemelwaterafvoer stelsel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)hemelwaterafvoer stelsel
Definitie (nl)een rioolstelsel bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van hemelwater
AfkortingHWA stelsel
BronAquo
Synoniem (nl)hemelwaterstelsel
Begin geldigheid2023-07-26
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2210-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hemelwaterafvoer stelselBreder
hemelwaterafvoer stelselCategorie van
hemelwaterafvoer stelselGerelateerd
hemelwaterafvoer stelselIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droogweerafvoer stelsel (Begrip)Gerelateerdhemelwaterafvoer stelsel
pompovercapaciteit (Begrip)Gerelateerdhemelwaterafvoer stelsel
RDF.jpg
Aquo history.png