berging minder

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)berging minder
CodeZSTBERMI
Definitie (nl)minder rioolinhoud die in de berekening wordt meegenomen, bijvoorbeeld t. g.v. verzakkingen of D.W.A. vulling, gegevens afkomstig uit het rioleringsplan.
Datum start2011/07/04 10:26:05
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:47
StatusG
Id23664

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging minderBreder
berging minderCategorie van
berging minderGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolstelsel (Begrip)Gerelateerdberging minder
berging (Begrip)Smallerberging minder
RDF.jpg
Aquo history.png