bakjesmodel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bakjesmodel
Definitie (nl)een niet stationair model voor eenvoudige balansberekeningen van riolering en oppervlaktewater.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bakjesmodelBreder
bakjesmodelCategorie van
bakjesmodelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbakjesmodel
rioolstelsel (Begrip)Gerelateerdbakjesmodel
RDF.jpg
Aquo history.png