hydrologie

Eigenschappen

Label (nl)hydrologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydrologieBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Categorie vanhydrologie
1d-interne randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanhydrologie
1d-vak afstand (Begrip)Categorie vanhydrologie
a-water (Begrip)Categorie vanhydrologie
aangesloten verhard oppervlak (Begrip)Categorie vanhydrologie
aanlandige wind (Begrip)Categorie vanhydrologie
aannames van dupuit (Begrip)Categorie vanhydrologie
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
aantal (Begrip)Categorie vanhydrologie
aanvang condities ijking (Begrip)Categorie vanhydrologie
aanvoeren (Begrip)Categorie vanhydrologie
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Categorie vanhydrologie
aanwas (Begrip)Categorie vanhydrologie
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
absolute waterdruk (Begrip)Categorie vanhydrologie
achtergrondwaarde (Begrip)Categorie vanhydrologie
achterloopsheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
actueel grond- en oppervlaktewaterregime. (Begrip)Categorie vanhydrologie
actuele evapotranspiratie (Begrip)Categorie vanhydrologie
actuele verdamping (Begrip)Categorie vanhydrologie
additionele berging (Begrip)Categorie vanhydrologie
adsorptie (Begrip)Categorie vanhydrologie
adsorptiecomplex (Begrip)Categorie vanhydrologie
advectie (Begrip)Categorie vanhydrologie
af-/aanvoergebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
af-/aanvoervak (Begrip)Categorie vanhydrologie
afgesloten grondwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
afhankelijke variabele (Begrip)Categorie vanhydrologie
aflaatpeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
aflandige wind (Begrip)Categorie vanhydrologie
afpompingskegel (Begrip)Categorie vanhydrologie
afsluiter (model) (Begrip)Categorie vanhydrologie
afsnijding (Begrip)Categorie vanhydrologie
afstroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
afstromingdiagram (Begrip)Categorie vanhydrologie
afstromingdiepte (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvalwater kwaliteitsmodel (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvloeiingscoéfficient (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoer tussen de oevers (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoerbare neerslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoercapaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoercoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoerduurlijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoeren (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoeren (van regenwater) (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoerfrequentie (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoergebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoergolf (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoerhydrologie (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoerkromme (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoerleiding (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoermeet locaties (selecteren) (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoernorm (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoernorm toets (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoersysteem (Begrip)Categorie vanhydrologie
afvoerverlooplijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
afwaaiing (Begrip)Categorie vanhydrologie
afwatering (Begrip)Categorie vanhydrologie
afwateringseenheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
afwateringsgebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
afwentelen (Begrip)Categorie vanhydrologie
afwijkend streefpeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
agger (Begrip)Categorie vanhydrologie
agrohydrologie (Begrip)Categorie vanhydrologie
alarmeringspeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
alarmpeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
albedo (Begrip)Categorie vanhydrologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vanhydrologie
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Categorie vanhydrologie
algoritme (Begrip)Categorie vanhydrologie
analoog model (Begrip)Categorie vanhydrologie
analytisch model (Begrip)Categorie vanhydrologie
analytische elementen (Begrip)Categorie vanhydrologie
analytische-elementenmethode (Begrip)Categorie vanhydrologie
anisotropie (Begrip)Categorie vanhydrologie
anoxisch (Begrip)Categorie vanhydrologie
antropogeen (Begrip)Categorie vanhydrologie
aquaduct (Begrip)Categorie vanhydrologie
aquaflow (Begrip)Categorie vanhydrologie
aquiclude (Begrip)Categorie vanhydrologie
aquifer (Begrip)Categorie vanhydrologie
aquifuge (Begrip)Categorie vanhydrologie
aquitard (Begrip)Categorie vanhydrologie
artesisch water (Begrip)Categorie vanhydrologie
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Categorie vanhydrologie
artesische boring (Begrip)Categorie vanhydrologie
artesische omstandigheden (Begrip)Categorie vanhydrologie
astronavigatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
astronomisch getij (Begrip)Categorie vanhydrologie
atmotroof (Begrip)Categorie vanhydrologie
aërodynamische weerstand voor waterdamp transport (Begrip)Categorie vanhydrologie
b-water (Begrip)Categorie vanhydrologie
bakjesmodel (Begrip)Categorie vanhydrologie
balans (Begrip)Categorie vanhydrologie
balansberekening (Begrip)Categorie vanhydrologie
bandbreedte (Begrip)Categorie vanhydrologie
bandijk (Begrip)Categorie vanhydrologie
bank (Begrip)Categorie vanhydrologie
basisafvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
basisafvoer index (Begrip)Categorie vanhydrologie
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip)Categorie vanhydrologie
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Categorie vanhydrologie
basispeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
basisrioleringsplan (Begrip)Categorie vanhydrologie
bedvormende afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
beek (Begrip)Categorie vanhydrologie
beginvoorwaarden (Begrip)Categorie vanhydrologie
bekken (Begrip)Categorie vanhydrologie
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Categorie vanhydrologie
bemalen (Begrip)Categorie vanhydrologie
bemalinggebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Categorie vanhydrologie
benedengrens (Begrip)Categorie vanhydrologie
benedenloop (Begrip)Categorie vanhydrologie
benedenpand (Begrip)Categorie vanhydrologie
benedenrivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
benedenrivierengebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
benutten (van regenwater) (Begrip)Categorie vanhydrologie
beregening (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergbassin (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergende breedte (Begrip)Categorie vanhydrologie
berging (Begrip)Categorie vanhydrologie
berging in bodemoneffenheden (Begrip)Categorie vanhydrologie
berging in randvoorziening (Begrip)Categorie vanhydrologie
berging meer (Begrip)Categorie vanhydrologie
berging minder (Begrip)Categorie vanhydrologie
berging op straat (Begrip)Categorie vanhydrologie
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergingscapaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergingscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergingsverandering (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergingsvermogen (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergingsvoorzieningen voor regenwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Categorie vanhydrologie
beschikbaar bodemwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
beschut water (Begrip)Categorie vanhydrologie
beteugeling (Begrip)Categorie vanhydrologie
betrekkingslijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
bewortelbare zone (Begrip)Categorie vanhydrologie
bewortelingsdiepte (Begrip)Categorie vanhydrologie
bijkomende gegevens (Begrip)Categorie vanhydrologie
binnendijks (Begrip)Categorie vanhydrologie
binnenwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
binnenwateren (Begrip)Categorie vanhydrologie
binnenwaterkering (Begrip)Categorie vanhydrologie
binnenzee (Begrip)Categorie vanhydrologie
blok-gecentreerd netwerk (Begrip)Categorie vanhydrologie
bocht (Begrip)Categorie vanhydrologie
bochtigheidcoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodem verdamping (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemdaling (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemruwheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemtransport (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemval (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemvocht verantwoording procedure (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemwarmtestroomdichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemwater vereffeningscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemwatergetal (Begrip)Categorie vanhydrologie
bodemwaterkarakteristiek (Begrip)Categorie vanhydrologie
boezem (Begrip)Categorie vanhydrologie
boezempeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
boezemwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
bore (Begrip)Categorie vanhydrologie
botlek (Begrip)Categorie vanhydrologie
boven-schelde (Begrip)Categorie vanhydrologie
bovenloop (Begrip)Categorie vanhydrologie
bovenpand (Begrip)Categorie vanhydrologie
bovenrivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
bovenrivierengebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
bowen ratio (Begrip)Categorie vanhydrologie
branden (Begrip)Categorie vanhydrologie
branding (Begrip)Categorie vanhydrologie
brandingstroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
breedte (Begrip)Categorie vanhydrologie
breken van een golf (Begrip)Categorie vanhydrologie
breker (Begrip)Categorie vanhydrologie
bron (Begrip)Categorie vanhydrologie
bron ontwikkeling (Begrip)Categorie vanhydrologie
bron volging (Begrip)Categorie vanhydrologie
bronbemaling (Begrip)Categorie vanhydrologie
bronwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
bruto neerslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
bui (Begrip)Categorie vanhydrologie
buitendijks (Begrip)Categorie vanhydrologie
buitengaats (Begrip)Categorie vanhydrologie
buitenwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
capaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
capaciteit tussen de oevers (Begrip)Categorie vanhydrologie
capaciteit van een put (Begrip)Categorie vanhydrologie
capillair water (Begrip)Categorie vanhydrologie
capillaire activiteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
capillaire opstijging (grootheid) (Begrip)Categorie vanhydrologie
capillaire opstijging (proces) (Begrip)Categorie vanhydrologie
capillaire zone (Begrip)Categorie vanhydrologie
capillaire zoom (Begrip)Categorie vanhydrologie
carapax (Begrip)Categorie vanhydrologie
cauchy-randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanhydrologie
cavitatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
chezy formule (Begrip)Categorie vanhydrologie
chorologische classificatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
circulatiecellen (Begrip)Categorie vanhydrologie
code verificatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
collapsing (Begrip)Categorie vanhydrologie
compartiment (Begrip)Categorie vanhydrologie
compensatie bekken (Begrip)Categorie vanhydrologie
complete beïnvloeding (Begrip)Categorie vanhydrologie
concentratietijd (Begrip)Categorie vanhydrologie
conceptueel model (Begrip)Categorie vanhydrologie
conceptuele fout (Begrip)Categorie vanhydrologie
condens (Begrip)Categorie vanhydrologie
consol (Begrip)Categorie vanhydrologie
consolidatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
consumptief watergebruik (Begrip)Categorie vanhydrologie
continentaal plat (Begrip)Categorie vanhydrologie
continu model (Begrip)Categorie vanhydrologie
continuïteitsprincipe (Begrip)Categorie vanhydrologie
continuïteitsvergelijking (Begrip)Categorie vanhydrologie
contractiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
controle maaiveldhoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
convectie (algemeen) (Begrip)Categorie vanhydrologie
convectie (meteorologie) (Begrip)Categorie vanhydrologie
conventionele rioolsystemen (Begrip)Categorie vanhydrologie
convergentie (Begrip)Categorie vanhydrologie
convergentie criterium (Begrip)Categorie vanhydrologie
correctie (Begrip)Categorie vanhydrologie
crosstoetsing (Begrip)Categorie vanhydrologie
cumulatieve neerslagkromme (Begrip)Categorie vanhydrologie
cumulatieve neerslagmeter (Begrip)Categorie vanhydrologie
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
dalend peil (Begrip)Categorie vanhydrologie
daling (Begrip)Categorie vanhydrologie
dam (Begrip)Categorie vanhydrologie
dampdruk (Begrip)Categorie vanhydrologie
datum vaststelling legger (Begrip)Categorie vanhydrologie
dauwpunt temperatuur (Begrip)Categorie vanhydrologie
debiet (Begrip)Categorie vanhydrologie
debiet meten (Begrip)Categorie vanhydrologie
debiet regelklep (Begrip)Categorie vanhydrologie
debietpotentiaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
declinatie getijden (Begrip)Categorie vanhydrologie
deelbekken (Begrip)Categorie vanhydrologie
deelwatersysteem (Begrip)Categorie vanhydrologie
deining (Begrip)Categorie vanhydrologie
delta (Begrip)Categorie vanhydrologie
detentiebekken (Begrip)Categorie vanhydrologie
deterministisch model (Begrip)Categorie vanhydrologie
dichtheid van droge grond (Begrip)Categorie vanhydrologie
dichtheid van grond (Begrip)Categorie vanhydrologie
dichtheid van lucht (Begrip)Categorie vanhydrologie
dichtheid van waterdamp (Begrip)Categorie vanhydrologie
diepzee (Begrip)Categorie vanhydrologie
differentiële watercapaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
diffractie (Begrip)Categorie vanhydrologie
dik water (Begrip)Categorie vanhydrologie
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanhydrologie
dimensionele analyse (Begrip)Categorie vanhydrologie
dirchlet randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanhydrologie
dirchlet-randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanhydrologie
directe lozing in het grondwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
directe-zoek procedure (Begrip)Categorie vanhydrologie
dispers (Begrip)Categorie vanhydrologie
dispersie (Begrip)Categorie vanhydrologie
dispersiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
dispersiviteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
districtsmodel (Begrip)Categorie vanhydrologie
divergentie (Begrip)Categorie vanhydrologie
doelfunctie (Begrip)Categorie vanhydrologie
doggersbank (Begrip)Categorie vanhydrologie
dollard (Begrip)Categorie vanhydrologie
doodtij (Begrip)Categorie vanhydrologie
door neerslag veroorzaakte infiltratie (Begrip)Categorie vanhydrologie
doorijzen (Begrip)Categorie vanhydrologie
doorlaatfactor (Begrip)Categorie vanhydrologie
doorlaatsluis (Begrip)Categorie vanhydrologie
doorlaatvermogen (Begrip)Categorie vanhydrologie
doorlatendheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
doorlooptijd (Begrip)Categorie vanhydrologie
doorspoeling (Begrip)Categorie vanhydrologie
doorvoerbreedte (Begrip)Categorie vanhydrologie
draaikolk (Begrip)Categorie vanhydrologie
drain (Begrip)Categorie vanhydrologie
drainage (Begrip)Categorie vanhydrologie
drainagebasis (Begrip)Categorie vanhydrologie
drainagebuis (Begrip)Categorie vanhydrologie
drainageweerstand (Begrip)Categorie vanhydrologie
draindichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
draineren (Begrip)Categorie vanhydrologie
drempel (Begrip)Categorie vanhydrologie
driepuntsmethode (Begrip)Categorie vanhydrologie
driftstroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
drijfijs (Begrip)Categorie vanhydrologie
drinkwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
drinkwaterreservoir (Begrip)Categorie vanhydrologie
drooglegging (Begrip)Categorie vanhydrologie
droogmakerij (Begrip)Categorie vanhydrologie
droogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
droogvalling (Begrip)Categorie vanhydrologie
druk (Begrip)Categorie vanhydrologie
druk handhaaf klep (Begrip)Categorie vanhydrologie
druk reduceerklep (Begrip)Categorie vanhydrologie
druk verlies (Begrip)Categorie vanhydrologie
drukdoos (Begrip)Categorie vanhydrologie
drukhoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
dubbele massa curve (Begrip)Categorie vanhydrologie
duiker (Begrip)Categorie vanhydrologie
duikersgat (Begrip)Categorie vanhydrologie
duinrel (Begrip)Categorie vanhydrologie
duurlijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
duurzame opbrengst (Begrip)Categorie vanhydrologie
dwang centrering (Begrip)Categorie vanhydrologie
dwarsdoorsnede (Begrip)Categorie vanhydrologie
dwarsprofiel (Begrip)Categorie vanhydrologie
dwarsverhang (Begrip)Categorie vanhydrologie
dynamiek (Begrip)Categorie vanhydrologie
dynamisch evenwicht (Begrip)Categorie vanhydrologie
dynamisch model (Begrip)Categorie vanhydrologie
dynamische golf methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
dystrofische meren (Begrip)Categorie vanhydrologie
eboverschot (Begrip)Categorie vanhydrologie
ebschaar (Begrip)Categorie vanhydrologie
ebvolume (Begrip)Categorie vanhydrologie
eemskanaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
eemsmondgebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
eenheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
eenheidshydrogram (Begrip)Categorie vanhydrologie
eenling golf (Begrip)Categorie vanhydrologie
eenparige stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
eerste hoogwater bij dubbelhoogwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
eerste laagwater bij dubbellaagwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
effectieve grondwatersnelheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
effectieve porositeit (Begrip)Categorie vanhydrologie
effectieve regenval (landbouw) (Begrip)Categorie vanhydrologie
effectieve snelheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
efficiency van een bron (Begrip)Categorie vanhydrologie
effluent (Begrip)Categorie vanhydrologie
eindige-differentiemethode (Begrip)Categorie vanhydrologie
eindige-elementenmethode (Begrip)Categorie vanhydrologie
elementair rijks oppervlakte water (Begrip)Categorie vanhydrologie
elementair technisch instrument (Begrip)Categorie vanhydrologie
emitter (Begrip)Categorie vanhydrologie
empirisch model (Begrip)Categorie vanhydrologie
energie verhang (Begrip)Categorie vanhydrologie
energiebalans van het aardoppervlak (Begrip)Categorie vanhydrologie
energiehoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
energielijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
epilimnion (Begrip)Categorie vanhydrologie
epipelagisch (Begrip)Categorie vanhydrologie
equinox (Begrip)Categorie vanhydrologie
equipotentiaallijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
equipotentiaalvlak (Begrip)Categorie vanhydrologie
erosie (Begrip)Categorie vanhydrologie
estuarien (Begrip)Categorie vanhydrologie
estuarien systeem (Begrip)Categorie vanhydrologie
estuariene afzetting (Begrip)Categorie vanhydrologie
estuarium (Begrip)Categorie vanhydrologie
eufotische zone (Begrip)Categorie vanhydrologie
eustatische schommelingen (Begrip)Categorie vanhydrologie
evaporatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
evapotranspiratie (Begrip)Categorie vanhydrologie
evenstandlijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
evenwichts vochtverdeling (na capillaire opstijging) (Begrip)Categorie vanhydrologie
evenwichts vochtverdeling (na uitzakking) (Begrip)Categorie vanhydrologie
evenwichtsdiepte (Begrip)Categorie vanhydrologie
excitatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
expert systeem (Begrip)Categorie vanhydrologie
extreme gebeurtenis tijdserie (Begrip)Categorie vanhydrologie
falen (Begrip)Categorie vanhydrologie
filter (grondwater) (Begrip)Categorie vanhydrologie
first-in first-out propstroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
fluviale morfologie (Begrip)Categorie vanhydrologie
freatisch water (Begrip)Categorie vanhydrologie
fuik (Begrip)Categorie vanhydrologie
gasvormende cavitatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
gebarsten rots aquifer (Begrip)Categorie vanhydrologie
gebeurtenis-gebaseerd model (Begrip)Categorie vanhydrologie
gecombineerd gebruik (Begrip)Categorie vanhydrologie
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
gedeeltelijke beïnvloeding (Begrip)Categorie vanhydrologie
gedeeltelijke duurlijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
gedetailleerd ontwerp model (Begrip)Categorie vanhydrologie
gedistribueerd model (Begrip)Categorie vanhydrologie
gedwongen convectie (Begrip)Categorie vanhydrologie
gegevensbewerking (Begrip)Categorie vanhydrologie
gekoppelde stroomgebieden (Begrip)Categorie vanhydrologie
gemengde fractie (Begrip)Categorie vanhydrologie
gemeten waterstand (Begrip)Categorie vanhydrologie
gemiddeld profiel methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
gemiddeld tijverschil (Begrip)Categorie vanhydrologie
gemiddelde beweging (Begrip)Categorie vanhydrologie
gemiddelde dagelijkse afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
gemiddelde havengetal (Begrip)Categorie vanhydrologie
gemiddelde zeestand (Begrip)Categorie vanhydrologie
gereguleerde afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
gestuwd water (Begrip)Categorie vanhydrologie
getij (Begrip)Categorie vanhydrologie
getij rivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
getijdaling (Begrip)Categorie vanhydrologie
getijextreemtype (Begrip)Categorie vanhydrologie
getijrijzing (Begrip)Categorie vanhydrologie
getijverschil (Begrip)Categorie vanhydrologie
getijvolume (Begrip)Categorie vanhydrologie
getroffen polder (Begrip)Categorie vanhydrologie
gewas weerstand (Begrip)Categorie vanhydrologie
ghyben-herzberg principe (Begrip)Categorie vanhydrologie
globale stralingsstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
golfoploop (Begrip)Categorie vanhydrologie
golfsnelheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
graad-dag (Begrip)Categorie vanhydrologie
gravitatie stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
grensdiepte (Begrip)Categorie vanhydrologie
greppel (Begrip)Categorie vanhydrologie
grid (Begrip)Categorie vanhydrologie
groene rivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondijs (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwateraanvulling (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterafvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterinstroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterscheiding (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterspiegel (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterstand (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterstandbuis (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterstanddiepte (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterstandverlaging (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwaterstromingmodel (Begrip)Categorie vanhydrologie
grondwatervoorraad (Begrip)Categorie vanhydrologie
haf (Begrip)Categorie vanhydrologie
haling (Begrip)Categorie vanhydrologie
handhavingactie (Begrip)Categorie vanhydrologie
havenhoofd (Begrip)Categorie vanhydrologie
helling van de verzadigings dampdrukcurve (Begrip)Categorie vanhydrologie
heterogeen (Begrip)Categorie vanhydrologie
heterogeniteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
histografische grafiek (Begrip)Categorie vanhydrologie
historische data (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoge vloed (Begrip)Categorie vanhydrologie
homogeen (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoofdwaterkering (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoog opperwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoog waterpeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogtemerk (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwater (rivier) (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwater (zee) (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwater keermuur (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwater voorspelling (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwaterafvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwaterbeheersing (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwaterbericht (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwaterbescherming technieken (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwatermerken (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwaterpeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
hoogwaterwaarschuwing (Begrip)Categorie vanhydrologie
humuszuur (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydraulische diepte (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydraulische diffusiviteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydraulische geleiding (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydraulische potentiaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydraulische ruwheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydraulische straal (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrografie (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrografisch netwerk (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrogram (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrologie (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrologisch jaar (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrologisch regime (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrometrie (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrometrisch meetpunt (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrometrisch netwerk (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrosfeer (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrostatische druk (Begrip)Categorie vanhydrologie
hydrostratigrafische eenheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
hysterese (Begrip)Categorie vanhydrologie
hysteresis van de bodemwaterkarakteristiek (Begrip)Categorie vanhydrologie
ijs (Begrip)Categorie vanhydrologie
ijsbezetting (Begrip)Categorie vanhydrologie
ijsdek (Begrip)Categorie vanhydrologie
ijsgang (Begrip)Categorie vanhydrologie
inactief volume (Begrip)Categorie vanhydrologie
index van voorafgaande neerslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
individuele regen meetpunten (Begrip)Categorie vanhydrologie
infiltratie (Begrip)Categorie vanhydrologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
infiltratiecapaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
infiltratiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
infiltratiesom (Begrip)Categorie vanhydrologie
initieel niveau (Begrip)Categorie vanhydrologie
inklinking (Begrip)Categorie vanhydrologie
inlaagdijk (Begrip)Categorie vanhydrologie
inlaatleiding (Begrip)Categorie vanhydrologie
inlaatopening (Begrip)Categorie vanhydrologie
inlaatsluis (Begrip)Categorie vanhydrologie
instabiel kanaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
instroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
interceptie (Begrip)Categorie vanhydrologie
interceptie verdamping (Begrip)Categorie vanhydrologie
intrinsieke doorlatendheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
invloedsstraal (Begrip)Categorie vanhydrologie
irrigatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
isotropie (Begrip)Categorie vanhydrologie
isovel (Begrip)Categorie vanhydrologie
jaarlijkse neerslag tijdreeks (Begrip)Categorie vanhydrologie
k-daagsesom (Begrip)Categorie vanhydrologie
k-minuutsom (Begrip)Categorie vanhydrologie
kabelbaan (Begrip)Categorie vanhydrologie
kanaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
kanaalafvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
kanaalberging (Begrip)Categorie vanhydrologie
kanaalretentie (Begrip)Categorie vanhydrologie
karakteristieke sectie (Begrip)Categorie vanhydrologie
karst (Begrip)Categorie vanhydrologie
kentering (Begrip)Categorie vanhydrologie
kinematische golf methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
kleine drukverliezen (Begrip)Categorie vanhydrologie
knooppunt (Begrip)Categorie vanhydrologie
korte golf (Begrip)Categorie vanhydrologie
kortgolvige stralingsstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
kreek (Begrip)Categorie vanhydrologie
krimp (Begrip)Categorie vanhydrologie
kritieke neerslagsom (Begrip)Categorie vanhydrologie
kritische afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
kritische snelheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
kritische stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
kruin (Begrip)Categorie vanhydrologie
kwadratische opslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
kwaliteit tijdstap (Begrip)Categorie vanhydrologie
kwantitatieve neerslag voorspelling (Begrip)Categorie vanhydrologie
kwel (Begrip)Categorie vanhydrologie
kwelintensiteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
laag laag water spring (Begrip)Categorie vanhydrologie
laagwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
laagwater (rivier) (Begrip)Categorie vanhydrologie
laagwater (zee) (Begrip)Categorie vanhydrologie
lage-afvoergeul (Begrip)Categorie vanhydrologie
laminaire stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
landbouw chemicaliën (Begrip)Categorie vanhydrologie
lange golf (Begrip)Categorie vanhydrologie
lange termijn hydrologische voorspelling (Begrip)Categorie vanhydrologie
langgolvige stralingsstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
langzame overgang (Begrip)Categorie vanhydrologie
last-in-first-out propstroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
latente warmtestroomdichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
laterale of lokale instroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
lekvermogen (Begrip)Categorie vanhydrologie
limnologie (Begrip)Categorie vanhydrologie
lineaire opslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
linkeroever (Begrip)Categorie vanhydrologie
lokaal grondwater systeem (Begrip)Categorie vanhydrologie
longitudinale sectie (Begrip)Categorie vanhydrologie
looptijd (Begrip)Categorie vanhydrologie
lozing (Begrip)Categorie vanhydrologie
lucht intreewaarde (Begrip)Categorie vanhydrologie
luchtgehalte (Begrip)Categorie vanhydrologie
luchtkamer (Begrip)Categorie vanhydrologie
maansbovenculminatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
maansverloop (Begrip)Categorie vanhydrologie
maatgevende afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
maatgevende regenduur (Begrip)Categorie vanhydrologie
markov proces (Begrip)Categorie vanhydrologie
matrische component van de waterdruk (Begrip)Categorie vanhydrologie
maximaal mogelijk hoogwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
maximum niveau (Begrip)Categorie vanhydrologie
meander (Begrip)Categorie vanhydrologie
meander breedte (Begrip)Categorie vanhydrologie
meander lengte (Begrip)Categorie vanhydrologie
meandergebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
meer (Begrip)Categorie vanhydrologie
meetgoot (Begrip)Categorie vanhydrologie
meetnet (Begrip)Categorie vanhydrologie
meetschot (Begrip)Categorie vanhydrologie
meetstuw (Begrip)Categorie vanhydrologie
mengverhouding (Begrip)Categorie vanhydrologie
metamorf gesteente (Begrip)Categorie vanhydrologie
methode van muskingum (Begrip)Categorie vanhydrologie
midden profiel methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
middenlijn (van een stroming) (Begrip)Categorie vanhydrologie
middenloop (Begrip)Categorie vanhydrologie
minimale looptijd (Begrip)Categorie vanhydrologie
minimum niveau (Begrip)Categorie vanhydrologie
model (Begrip)Categorie vanhydrologie
modelleren (Begrip)Categorie vanhydrologie
molaire fractie van waterdamp (Begrip)Categorie vanhydrologie
monte-carlo simulatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
motregen (Begrip)Categorie vanhydrologie
mui (Begrip)Categorie vanhydrologie
n jaarlijkse gebeurtenis (Begrip)Categorie vanhydrologie
n% droogjaar (Begrip)Categorie vanhydrologie
n% natjaar (Begrip)Categorie vanhydrologie
nash-sutcliffe coëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
natte omtrek (Begrip)Categorie vanhydrologie
natte oppervlakte (Begrip)Categorie vanhydrologie
natte strand (Begrip)Categorie vanhydrologie
natte-bol temperatuur (Begrip)Categorie vanhydrologie
natuurlijke beïnvloeding (Begrip)Categorie vanhydrologie
natuurlijke dam (Begrip)Categorie vanhydrologie
natuurlijke grondwateraanvulling (Begrip)Categorie vanhydrologie
natuurlijke regulatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
natuurlijke stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
neer (Begrip)Categorie vanhydrologie
neerslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
neerslag afvoermodellering (Begrip)Categorie vanhydrologie
neerslag generatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
neerslagdistributie (Begrip)Categorie vanhydrologie
neerslagintensiteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
neerslagoverschot (Begrip)Categorie vanhydrologie
neerslagtekort (Begrip)Categorie vanhydrologie
negatief verhang (Begrip)Categorie vanhydrologie
negatieve stuwkromme (Begrip)Categorie vanhydrologie
netto neerslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
netto stralingsstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
nevengeul (Begrip)Categorie vanhydrologie
niet eenparige stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
niet stationair proces (Begrip)Categorie vanhydrologie
niet stationaire stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
nodaalgetij (Begrip)Categorie vanhydrologie
normaal amsterdams peil (Begrip)Categorie vanhydrologie
normaal waterpeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
normaalbreedte (Begrip)Categorie vanhydrologie
normaallijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
normaalwaarde (Begrip)Categorie vanhydrologie
normfrequentie (Begrip)Categorie vanhydrologie
nulpunt peilschaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
nuttige reservoircapaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
oever (Begrip)Categorie vanhydrologie
omleiden van water (Begrip)Categorie vanhydrologie
omleidingkanaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
onbemeten aanvoergebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
onderbroken stroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
onderdompelen (Begrip)Categorie vanhydrologie
onderdrempelberging (Begrip)Categorie vanhydrologie
onderwater zetten (Begrip)Categorie vanhydrologie
onttrekkingput (Begrip)Categorie vanhydrologie
ontwatering (Begrip)Categorie vanhydrologie
ontwateringkarakteristiek (Begrip)Categorie vanhydrologie
ontwerp capaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
ontwerp hoogwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
ontwerp storm (Begrip)Categorie vanhydrologie
onverzadigde zone (Begrip)Categorie vanhydrologie
onvolkomen put (Begrip)Categorie vanhydrologie
opbolling (Begrip)Categorie vanhydrologie
opbreken (van ijs) (Begrip)Categorie vanhydrologie
opbrengstcoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
open-water verdamping (Begrip)Categorie vanhydrologie
opgaande flank (Begrip)Categorie vanhydrologie
opgeloste stof (Begrip)Categorie vanhydrologie
oppervlakkige afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
oppervlakte afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
oppervlakte snelheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
oppervlakte verhang methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanhydrologie
opslag bassin (Begrip)Categorie vanhydrologie
optimaal ontwerp (Begrip)Categorie vanhydrologie
opwaaiing (Begrip)Categorie vanhydrologie
opwarm periode (Begrip)Categorie vanhydrologie
opwas (Begrip)Categorie vanhydrologie
opzet (Begrip)Categorie vanhydrologie
ouderdom (van het water) (Begrip)Categorie vanhydrologie
overdrachtsfunctie (Begrip)Categorie vanhydrologie
overgang (Begrip)Categorie vanhydrologie
overgang of dynamische ijking (Begrip)Categorie vanhydrologie
overgelaten water (Begrip)Categorie vanhydrologie
overlaat (Begrip)Categorie vanhydrologie
overlaat met brede kruin (Begrip)Categorie vanhydrologie
overlaat ontwerp hoogwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
overlaat ontwerp niveau (Begrip)Categorie vanhydrologie
paalrij (Begrip)Categorie vanhydrologie
pakijs (Begrip)Categorie vanhydrologie
pan verdamping (Begrip)Categorie vanhydrologie
pannenkoekijs (Begrip)Categorie vanhydrologie
papijs (Begrip)Categorie vanhydrologie
parshall meetgoot (Begrip)Categorie vanhydrologie
patroon tijdstap (Begrip)Categorie vanhydrologie
peil (tussen de oevers) (Begrip)Categorie vanhydrologie
peilbuis (Begrip)Categorie vanhydrologie
peilput (Begrip)Categorie vanhydrologie
peilschaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
peilschaal referentievlak (Begrip)Categorie vanhydrologie
peilverlaging (Begrip)Categorie vanhydrologie
percolatie (grootheid) (Begrip)Categorie vanhydrologie
percolatie (proces) (Begrip)Categorie vanhydrologie
perfecte voorspelling scenarion (Begrip)Categorie vanhydrologie
persistentie criterium (Begrip)Categorie vanhydrologie
pf (Begrip)Categorie vanhydrologie
pitot buis (Begrip)Categorie vanhydrologie
plaat (Begrip)Categorie vanhydrologie
plaatshoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
polder (Begrip)Categorie vanhydrologie
polderdijk (Begrip)Categorie vanhydrologie
polderevacuatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
polderoverstroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
pompproef (Begrip)Categorie vanhydrologie
poriëngetal (Begrip)Categorie vanhydrologie
porositeit (Begrip)Categorie vanhydrologie
potentiaal van het water (Begrip)Categorie vanhydrologie
potentiaal vlak (Begrip)Categorie vanhydrologie
potentieel neerslagoverschot (Begrip)Categorie vanhydrologie
potentieel neerslagtekort (Begrip)Categorie vanhydrologie
potentiële evapotranspiratie (Begrip)Categorie vanhydrologie
potentiële verdamping (Begrip)Categorie vanhydrologie
priel (Begrip)Categorie vanhydrologie
primaire porositeit (Begrip)Categorie vanhydrologie
project met meerdere doeleinden (Begrip)Categorie vanhydrologie
psychrometer constante (Begrip)Categorie vanhydrologie
puntdata (Begrip)Categorie vanhydrologie
put (vloeistofdynamica) (Begrip)Categorie vanhydrologie
raamwerk planning methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
radiale weerstand (Begrip)Categorie vanhydrologie
rapportage tijdstap (Begrip)Categorie vanhydrologie
reactie coëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
reactie klep (Begrip)Categorie vanhydrologie
reactie pomp (Begrip)Categorie vanhydrologie
reactie snelheid model (Begrip)Categorie vanhydrologie
real-time voorspelling (Begrip)Categorie vanhydrologie
recessie (Begrip)Categorie vanhydrologie
rechteroever (Begrip)Categorie vanhydrologie
reduceerklep (Begrip)Categorie vanhydrologie
reductie klep (Begrip)Categorie vanhydrologie
referentieverdamping (gewas) (Begrip)Categorie vanhydrologie
refractie (Begrip)Categorie vanhydrologie
regen (Begrip)Categorie vanhydrologie
regen rivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
regenduurlijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
regensimulator (Begrip)Categorie vanhydrologie
regionaal grondwater systeem (Begrip)Categorie vanhydrologie
regionalisatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
reguleren (Begrip)Categorie vanhydrologie
relatieve verdamping (Begrip)Categorie vanhydrologie
relatieve vochtigheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
reologie (Begrip)Categorie vanhydrologie
reststroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
reynoldsgetal (Begrip)Categorie vanhydrologie
rioolstelsel (Begrip)Categorie vanhydrologie
rivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
rivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
rivierbed (Begrip)Categorie vanhydrologie
rivierkunde (Begrip)Categorie vanhydrologie
riviertak (Begrip)Categorie vanhydrologie
routering (Begrip)Categorie vanhydrologie
routeringsbekken (Begrip)Categorie vanhydrologie
rust toestand ijking (Begrip)Categorie vanhydrologie
saliniteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
samengestelde dwarsdoorsnede (Begrip)Categorie vanhydrologie
samengetrokken straal (Begrip)Categorie vanhydrologie
samentrekking coëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
samenvloeiing (Begrip)Categorie vanhydrologie
schaardijk (Begrip)Categorie vanhydrologie
scherpe overlaat (Begrip)Categorie vanhydrologie
schietendwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
schijngrondwaterspiegel (Begrip)Categorie vanhydrologie
schor (Begrip)Categorie vanhydrologie
schutsluis (Begrip)Categorie vanhydrologie
sectie (Begrip)Categorie vanhydrologie
secundaire porositeit (Begrip)Categorie vanhydrologie
sedimentair gesteente (Begrip)Categorie vanhydrologie
sedimentaire aquifer (Begrip)Categorie vanhydrologie
sedimentatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
seiche (Begrip)Categorie vanhydrologie
semi-gedistribueerd model (Begrip)Categorie vanhydrologie
sifon (Begrip)Categorie vanhydrologie
slik (Begrip)Categorie vanhydrologie
sloot (Begrip)Categorie vanhydrologie
slop (Begrip)Categorie vanhydrologie
slufter (Begrip)Categorie vanhydrologie
sluisgang (Begrip)Categorie vanhydrologie
smeltwater rivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
sneeuw smelt module (Begrip)Categorie vanhydrologie
snelheid van het poriën water (Begrip)Categorie vanhydrologie
snelheid-contour methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
snelheid-oppervlakte methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
snelheidscurve (Begrip)Categorie vanhydrologie
snelheidshoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
snelheidspotentiaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
snelle afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
spaarbekken (Begrip)Categorie vanhydrologie
spaarkom (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifiek bergingsvermogen (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifiek bodemwatertekort (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke berging (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke bergingscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke capaciteit van een put (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke energie (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke evenwichts waterinhoud (maximaal) (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke evenwichts waterinhoud (minimaal) (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke grondwaterafvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke neerslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke retentie (Begrip)Categorie vanhydrologie
specifieke vochtigheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
spectrale deininghoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
splitsing (Begrip)Categorie vanhydrologie
spreidingslengte (Begrip)Categorie vanhydrologie
spuikom (Begrip)Categorie vanhydrologie
staand water (Begrip)Categorie vanhydrologie
staande golf (Begrip)Categorie vanhydrologie
stabiel kanaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
stabiele status (Begrip)Categorie vanhydrologie
stabiele waterstand (Begrip)Categorie vanhydrologie
stagnant water (Begrip)Categorie vanhydrologie
stagnatie punt (Begrip)Categorie vanhydrologie
stationair proces (Begrip)Categorie vanhydrologie
stationaire stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
stijgend peil (Begrip)Categorie vanhydrologie
stijghoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
stijghoogteoppervlak (Begrip)Categorie vanhydrologie
stijging (Begrip)Categorie vanhydrologie
stollingsgesteente (Begrip)Categorie vanhydrologie
storm (Begrip)Categorie vanhydrologie
stormvloed (Begrip)Categorie vanhydrologie
stormvloedkering (Begrip)Categorie vanhydrologie
stortvloed (Begrip)Categorie vanhydrologie
straal (Begrip)Categorie vanhydrologie
straling (Begrip)Categorie vanhydrologie
strang (Begrip)Categorie vanhydrologie
strijklengte (Begrip)Categorie vanhydrologie
stromend water (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroming met een vrije waterspiegel (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroom orde (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomafwaarts (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroombaan (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomfunctie (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomgebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomgebied reactie (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomkrib (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomlijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroommeter (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroommeting (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomnaad (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomopwaarts (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomprofiel (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomtijd (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomversnelling (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomvoerend profiel (Begrip)Categorie vanhydrologie
stroomvoerende breedte (Begrip)Categorie vanhydrologie
stuw (Begrip)Categorie vanhydrologie
stuwdam (Begrip)Categorie vanhydrologie
stuwkromme (Begrip)Categorie vanhydrologie
stuwmeer (Begrip)Categorie vanhydrologie
talweg (Begrip)Categorie vanhydrologie
tank (model) (Begrip)Categorie vanhydrologie
tensiometer (Begrip)Categorie vanhydrologie
tensiometer drukpotentiaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
tensiometerdruk (Begrip)Categorie vanhydrologie
terp (Begrip)Categorie vanhydrologie
tijd-stijghoogtelijn (Begrip)Categorie vanhydrologie
tijdstap (Begrip)Categorie vanhydrologie
toeslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
top agger (Begrip)Categorie vanhydrologie
topafvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
topstand (Begrip)Categorie vanhydrologie
topstand meter (Begrip)Categorie vanhydrologie
topvervlakking (Begrip)Categorie vanhydrologie
totaal opgeloste vaste stof (Begrip)Categorie vanhydrologie
totale berging (Begrip)Categorie vanhydrologie
translatiegolf (Begrip)Categorie vanhydrologie
transpiratie (Begrip)Categorie vanhydrologie
turbulente stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
twee coëfficiënten methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
twee lengten methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
tweede algemene waterpassing (Begrip)Categorie vanhydrologie
tweede hoogwater bij dubbelhoogwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
tweede laagwater bij dubbellaagwater (Begrip)Categorie vanhydrologie
tweepunts methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
uiterwaard (Begrip)Categorie vanhydrologie
uitlaat (Begrip)Categorie vanhydrologie
uitputtingskromme (Begrip)Categorie vanhydrologie
uitstroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
vaargeul (Begrip)Categorie vanhydrologie
val (Begrip)Categorie vanhydrologie
vaporeuze cavitatie (Begrip)Categorie vanhydrologie
variabele stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
vast percentage afstroming model (Begrip)Categorie vanhydrologie
veilige opbrengst (Begrip)Categorie vanhydrologie
veld (Begrip)Categorie vanhydrologie
veldcapaciteit (Begrip)Categorie vanhydrologie
veranderlijke beïnvloeding (Begrip)Categorie vanhydrologie
verdamping (grootheid) (Begrip)Categorie vanhydrologie
verdamping (proces) (Begrip)Categorie vanhydrologie
verdampingsfractie (Begrip)Categorie vanhydrologie
verdampingssnelheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
verdampingswarmte (Begrip)Categorie vanhydrologie
verdronken (Begrip)Categorie vanhydrologie
vergelijking van theis (Begrip)Categorie vanhydrologie
verhang (Begrip)Categorie vanhydrologie
verlies model (Begrip)Categorie vanhydrologie
verschijningsvorm (Begrip)Categorie vanhydrologie
versnelde afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
vertraagde afvoer (Begrip)Categorie vanhydrologie
verval (Begrip)Categorie vanhydrologie
vervangingsmodel (Begrip)Categorie vanhydrologie
vervormd model (Begrip)Categorie vanhydrologie
verwelkingpunt (Begrip)Categorie vanhydrologie
verwilderde rivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
verzadigde zone (Begrip)Categorie vanhydrologie
verzadiging deficit (Begrip)Categorie vanhydrologie
verzadigingdampdruk (Begrip)Categorie vanhydrologie
verzadigingsgraad (Begrip)Categorie vanhydrologie
verzilting (Begrip)Categorie vanhydrologie
vijfpunts methode (Begrip)Categorie vanhydrologie
vijver (Begrip)Categorie vanhydrologie
virtuele temperatuur (Begrip)Categorie vanhydrologie
viscositeit (Begrip)Categorie vanhydrologie
vloedberm (Begrip)Categorie vanhydrologie
vloedbranding (Begrip)Categorie vanhydrologie
vloedgolf (Begrip)Categorie vanhydrologie
vloedkentering (Begrip)Categorie vanhydrologie
vloedoverschot (Begrip)Categorie vanhydrologie
vloedschaar (Begrip)Categorie vanhydrologie
vloedvolume (Begrip)Categorie vanhydrologie
voedingstank (Begrip)Categorie vanhydrologie
voelbare warmtestroomdichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
vol-capillaire stijghoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
volkomen overlaat (Begrip)Categorie vanhydrologie
volkomen put (Begrip)Categorie vanhydrologie
volledige menging in een tank (Begrip)Categorie vanhydrologie
volume stroomdichtheid (Begrip)Categorie vanhydrologie
volumestroom (Begrip)Categorie vanhydrologie
voorspelling (Begrip)Categorie vanhydrologie
voorspellingsfout (Begrip)Categorie vanhydrologie
voortplantingstijd (Begrip)Categorie vanhydrologie
vork (Begrip)Categorie vanhydrologie
vormverandering van hoogwatergolf (Begrip)Categorie vanhydrologie
vrije convectie (Begrip)Categorie vanhydrologie
vrije oppervlakte stroming (Begrip)Categorie vanhydrologie
vrije straal (Begrip)Categorie vanhydrologie
vrijkomend poriëngehalte (Begrip)Categorie vanhydrologie
vrijlozend gebied (Begrip)Categorie vanhydrologie
vulkanisch gesteente (Begrip)Categorie vanhydrologie
waarschuwingspeil (Begrip)Categorie vanhydrologie
wad (Begrip)Categorie vanhydrologie
wantij (Begrip)Categorie vanhydrologie
was (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterbeheer (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterdiepte (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterdruk (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterdrukprofiel (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterequivalent van sneeuw (Begrip)Categorie vanhydrologie
watergehalte (natuurlijk) (Begrip)Categorie vanhydrologie
watergehalte als massafractie (Begrip)Categorie vanhydrologie
watergehalte als volumefractie (Begrip)Categorie vanhydrologie
watergehalteprofiel (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterhoudend vermogen (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterloop (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterpeil benedenstrooms van de uitlaat (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterscheiding (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterslag (Begrip)Categorie vanhydrologie
watersprong (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterstandmeter (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterstands meetpunt (Begrip)Categorie vanhydrologie
waterval (Begrip)Categorie vanhydrologie
watervoerendpakket met freatisch water (Begrip)Categorie vanhydrologie
watervoorraad (Begrip)Categorie vanhydrologie
weerstandscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanhydrologie
wegzijging (Begrip)Categorie vanhydrologie
werken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Categorie vanhydrologie
wervel (Begrip)Categorie vanhydrologie
wet van darcy (Begrip)Categorie vanhydrologie
winterbed (Begrip)Categorie vanhydrologie
wortelzone (Begrip)Categorie vanhydrologie
wrijving verlies (Begrip)Categorie vanhydrologie
zeearm (Begrip)Categorie vanhydrologie
zeegang (Begrip)Categorie vanhydrologie
zeegat (Begrip)Categorie vanhydrologie
zeereep (Begrip)Categorie vanhydrologie
zeewering (Begrip)Categorie vanhydrologie
zelfherstel (Begrip)Categorie vanhydrologie
zetting (Begrip)Categorie vanhydrologie
zijrivier (Begrip)Categorie vanhydrologie
zinker (Begrip)Categorie vanhydrologie
zoet-zout grensvlak (Begrip)Categorie vanhydrologie
zoetwater stijghoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
zomerbed (Begrip)Categorie vanhydrologie
zoutindringing (Begrip)Categorie vanhydrologie
zouttong (Begrip)Categorie vanhydrologie
zoutwater stijghoogte (Begrip)Categorie vanhydrologie
zuigspanning (Begrip)Categorie vanhydrologie
zwaartekrachtpotentiaal (Begrip)Categorie vanhydrologie
zwelling (Begrip)Categorie vanhydrologie
zwevende watervoerende laag (Begrip)Categorie vanhydrologie
zwin (Begrip)Categorie vanhydrologie
RDF.jpg