slib

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)slib
Definitie (nl)door water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.
Toelichting (nl)Deze deeltjes kunnen zowel organisch als anorganisch van aard zijn en zijn niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden.
Bronnaar Handboek Hydrobiologie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
slibCategorie van
slibGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
sliblaag (Begrip)Brederslib
zuiveringsslib (Begrip)Brederslib
Slib (Domeinwaarde)Gerelateerdslib
Slib (Domeinwaarde)Gerelateerdslib
afslibbaar (Begrip)Gerelateerdslib
bandindikker (Begrip)Gerelateerdslib
beheer slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Gerelateerdslib
beluchten (Begrip)Gerelateerdslib
bemonsteren (Begrip)Gerelateerdslib
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdslib
slib (Domeinwaarde)Gerelateerdslib
slibdikte (Begrip)Gerelateerdslib
RDF.jpg
Aquo history.png