actief slib

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actief slib
Definitie (nl)zuiverende biomassa in vlokvorm
Toelichting (nl)Dit is het slib, waarin bacteriën en beestjes voorkomen, die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken, waardoor deze uit het rioolwater worden verwijderd.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actief slibBreder
actief slibCategorie van
actief slibGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief slibinstallatie (Begrip)Gerelateerdactief slib
surplusslib (Begrip)Gerelateerdactief slib
RDF.jpg
Aquo history.png