actief slib

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actief slib
Definitie (nl)zuiverende biomassa in vlokvorm
Toelichting (nl)Dit is het slib, waarin bacteriën en beestjes voorkomen, die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken, waardoor deze uit het rioolwater worden verwijderd.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actief slibBreder
actief slibCategorie van
actief slibGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief slibinstallatie (Begrip)Gerelateerdactief slib
surplusslib (Begrip)Gerelateerdactief slib
RDF.jpg
Aquo history.png