afslibbaar

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afslibbaar
Definitie (nl)het percentage of gehalte aan minerale deeltjes kleiner dan 0.016 mm
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afslibbaarCategorie van
afslibbaarGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
slib (Begrip)Gerelateerdafslibbaar
RDF.jpg
Aquo history.png