ecologie

Eigenschappen

Label (nl)ecologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecologieBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1% norm (Begrip)Categorie vanecologie
BiologischKenmerk (Domeintabel)Categorie vanecologie
Datura mobiele vacuumpomp (Begrip)Categorie vanecologie
Dierlijk weefsel (Begrip)Categorie vanecologie
EUNIS code (Begrip)Categorie vanecologie
MNCR code (Begrip)Categorie vanecologie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Begrip)Categorie vanecologie
SACFOR schaal (Begrip)Categorie vanecologie
aangroeiing (Begrip)Categorie vanecologie
aangroeiwerende verf (Begrip)Categorie vanecologie
aanpassing (Begrip)Categorie vanecologie
aantal (Begrip)Categorie vanecologie
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Categorie vanecologie
aanvaardbare dagelijkse dosis (Begrip)Categorie vanecologie
aanwijzingsbesluit (Begrip)Categorie vanecologie
abiotisch (Begrip)Categorie vanecologie
abundant (Begrip)Categorie vanecologie
abundantie (Begrip)Categorie vanecologie
actief biologisch beheer (Begrip)Categorie vanecologie
actief slib (Begrip)Categorie vanecologie
actieve groepen (Begrip)Categorie vanecologie
actoren (Begrip)Categorie vanecologie
acute toxiciteit (Begrip)Categorie vanecologie
acute toxiciteittoets (Begrip)Categorie vanecologie
adenovirussen (Begrip)Categorie vanecologie
adsorptie (Begrip)Categorie vanecologie
adsorptiefilter (Begrip)Categorie vanecologie
adult (Begrip)Categorie vanecologie
adventiefwortels (Begrip)Categorie vanecologie
adviesgroep (Begrip)Categorie vanecologie
afbraak (Begrip)Categorie vanecologie
afbreekbaarheid van een stof (Begrip)Categorie vanecologie
afdekking (Begrip)Categorie vanecologie
afhankelijke factor (Begrip)Categorie vanecologie
afhankelijke variabele (Begrip)Categorie vanecologie
afotisch (Begrip)Categorie vanecologie
afsnijden (Begrip)Categorie vanecologie
afvalwater (Begrip)Categorie vanecologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vanecologie
algen (Begrip)Categorie vanecologie
algenbloei (Begrip)Categorie vanecologie
algendrijflaag (Begrip)Categorie vanecologie
alkylkwik (Begrip)Categorie vanecologie
amebiase (Begrip)Categorie vanecologie
amfibische zone (Begrip)Categorie vanecologie
anadroom (Begrip)Categorie vanecologie
anaërobe ademhaling (Begrip)Categorie vanecologie
anaërobe bacteriën (Begrip)Categorie vanecologie
anaërobie (Begrip)Categorie vanecologie
anaëroob (Begrip)Categorie vanecologie
ankerkuil (Begrip)Categorie vanecologie
anorganisch (Begrip)Categorie vanecologie
antropogeen (Begrip)Categorie vanecologie
aquaduct (Begrip)Categorie vanecologie
aquatisch (Begrip)Categorie vanecologie
aquatisch ecosysteem (Begrip)Categorie vanecologie
aquatische zone (Begrip)Categorie vanecologie
associatie (Begrip)Categorie vanecologie
atoomkuil (Begrip)Categorie vanecologie
atroof (Begrip)Categorie vanecologie
atropos pulsatorius (Begrip)Categorie vanecologie
autecologie (Begrip)Categorie vanecologie
autotroof (Begrip)Categorie vanecologie
aërobe bacteriën (Begrip)Categorie vanecologie
aëroob (Begrip)Categorie vanecologie
bacterie (Begrip)Categorie vanecologie
balans (Begrip)Categorie vanecologie
balansberekening (Begrip)Categorie vanecologie
bandbreedte (Begrip)Categorie vanecologie
bedekkingsgraad (Begrip)Categorie vanecologie
beheersmaatregel (Begrip)Categorie vanecologie
benedengrens (Begrip)Categorie vanecologie
benthisch (Begrip)Categorie vanecologie
benthos (Begrip)Categorie vanecologie
bentivoor (Begrip)Categorie vanecologie
beregening (Begrip)Categorie vanecologie
beschermde gebieden (Begrip)Categorie vanecologie
beschikbare grondwatervoorraad (Begrip)Categorie vanecologie
bewortelbare zone (Begrip)Categorie vanecologie
bewortelingsdiepte (Begrip)Categorie vanecologie
bijzondere natuur (Begrip)Categorie vanecologie
bio beschikbaar (Begrip)Categorie vanecologie
bio energetische modellen (Begrip)Categorie vanecologie
bioaccumulatie (Begrip)Categorie vanecologie
bioassay (Begrip)Categorie vanecologie
biochemisch zuurstofverbruik (Begrip)Categorie vanecologie
biocoenose (Begrip)Categorie vanecologie
biodiversiteit (Begrip)Categorie vanecologie
biofilm (Begrip)Categorie vanecologie
biogas (Begrip)Categorie vanecologie
biologisch actieve koolstof (Begrip)Categorie vanecologie
biologisch afbreekbaar (Begrip)Categorie vanecologie
biologisch afbreekbare verontreinigingen (Begrip)Categorie vanecologie
biologisch kunstwerk (Begrip)Categorie vanecologie
biologische indicator (Begrip)Categorie vanecologie
biologische oxidatie (Begrip)Categorie vanecologie
biomassa (Begrip)Categorie vanecologie
biomonitoring (Begrip)Categorie vanecologie
biopesticide (Begrip)Categorie vanecologie
bioremediatie (Begrip)Categorie vanecologie
biosfeer (Begrip)Categorie vanecologie
biota (Begrip)Categorie vanecologie
biotisch (Begrip)Categorie vanecologie
biotoop (Begrip)Categorie vanecologie
biotransformatie (Begrip)Categorie vanecologie
bioturbatie (Begrip)Categorie vanecologie
blaaswier (Begrip)Categorie vanecologie
blauwalg (Begrip)Categorie vanecologie
bodemgeschikheidkaart (Begrip)Categorie vanecologie
boomlaag (Begrip)Categorie vanecologie
boomvakdeel (Begrip)Categorie vanecologie
botulisme (Begrip)Categorie vanecologie
brak water (Begrip)Categorie vanecologie
breedte (Begrip)Categorie vanecologie
broedval (Begrip)Categorie vanecologie
broeikaseffect (Begrip)Categorie vanecologie
bronpopulatie (Begrip)Categorie vanecologie
bruinvlees (in krab) (Begrip)Categorie vanecologie
caissonziekte (Begrip)Categorie vanecologie
campylobacter bacterie (Begrip)Categorie vanecologie
campylobacteriose (Begrip)Categorie vanecologie
carcinogeen (Begrip)Categorie vanecologie
cardium edule (Begrip)Categorie vanecologie
carnivoor (Begrip)Categorie vanecologie
cerviduct (Begrip)Categorie vanecologie
chlorofyl (Begrip)Categorie vanecologie
cholera (Begrip)Categorie vanecologie
chronische bloedarmoede (Begrip)Categorie vanecologie
chronische toxiciteit (Begrip)Categorie vanecologie
chronische toxiciteittoets (Begrip)Categorie vanecologie
ciguatera (Begrip)Categorie vanecologie
climax stadium (Begrip)Categorie vanecologie
clostridium botulinum (Begrip)Categorie vanecologie
clupea sprattus (Begrip)Categorie vanecologie
cold shock (Begrip)Categorie vanecologie
coliform bacterie (Begrip)Categorie vanecologie
coliform index (Begrip)Categorie vanecologie
collector (Begrip)Categorie vanecologie
compartiment (Begrip)Categorie vanecologie
composteren (Begrip)Categorie vanecologie
conditionele relatie (Begrip)Categorie vanecologie
coniophora cerebella (Begrip)Categorie vanecologie
copepodiet (Begrip)Categorie vanecologie
cryptosporidiose (Begrip)Categorie vanecologie
cryptosporidium (Begrip)Categorie vanecologie
culturele eutrofiëring (Begrip)Categorie vanecologie
cumulatieve biomassaproductie (Begrip)Categorie vanecologie
cyanobacteriedrijflaag (Begrip)Categorie vanecologie
cyanobacteriemat (Begrip)Categorie vanecologie
cyanobacteriën (Begrip)Categorie vanecologie
cytotoxisch (Begrip)Categorie vanecologie
decompositie (Begrip)Categorie vanecologie
degenereren (Begrip)Categorie vanecologie
denitrificatie (Begrip)Categorie vanecologie
deposit feeder (Begrip)Categorie vanecologie
detritus (Begrip)Categorie vanecologie
detrivoren (Begrip)Categorie vanecologie
diadroom (Begrip)Categorie vanecologie
diarree (Begrip)Categorie vanecologie
diatomeeën (Begrip)Categorie vanecologie
diepe submerse zone (Begrip)Categorie vanecologie
dier in nood (Begrip)Categorie vanecologie
digestaat (Begrip)Categorie vanecologie
dikkopje (Begrip)Categorie vanecologie
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanecologie
dispers (Begrip)Categorie vanecologie
disproportionele kosten (Begrip)Categorie vanecologie
dissipatie (Begrip)Categorie vanecologie
diversiteit (Begrip)Categorie vanecologie
doelvariabele (Begrip)Categorie vanecologie
doodvissen (Begrip)Categorie vanecologie
dosis-effectrelatie (Begrip)Categorie vanecologie
draadalgen (Begrip)Categorie vanecologie
drijfbladplanten (Begrip)Categorie vanecologie
druk (Begrip)Categorie vanecologie
druppel irrigatie (Begrip)Categorie vanecologie
duurzame ontwikkeling (Begrip)Categorie vanecologie
dynamiek (Begrip)Categorie vanecologie
dynamiek (Begrip)Categorie vanecologie
dystrofische meren (Begrip)Categorie vanecologie
echeneis remora (Begrip)Categorie vanecologie
echohydrologie (Begrip)Categorie vanecologie
ecoduct (Begrip)Categorie vanecologie
ecologie (Begrip)Categorie vanecologie
ecologisch maaibeheer (Begrip)Categorie vanecologie
ecologisch netwerk (Begrip)Categorie vanecologie
ecologische amplitude (Begrip)Categorie vanecologie
ecologische hoofdstructuur (Begrip)Categorie vanecologie
ecologische opname capaciteit (Begrip)Categorie vanecologie
ecologische potentie (Begrip)Categorie vanecologie
ecologische toestand (Begrip)Categorie vanecologie
ecologische verbindingszone (Begrip)Categorie vanecologie
ecosysteem (Begrip)Categorie vanecologie
ecosysteemfactor (Begrip)Categorie vanecologie
ecotoop (Begrip)Categorie vanecologie
ecotoopgroep (Begrip)Categorie vanecologie
ecotop (Begrip)Categorie vanecologie
ecotoxicologie (Begrip)Categorie vanecologie
ecotype (Begrip)Categorie vanecologie
ecto-organisch (Begrip)Categorie vanecologie
eenheid (Begrip)Categorie vanecologie
emergenten (Begrip)Categorie vanecologie
emerse planten (Begrip)Categorie vanecologie
emerse zone (Begrip)Categorie vanecologie
endo-organisch (Begrip)Categorie vanecologie
entamoeba hystolica (Begrip)Categorie vanecologie
entropie (Begrip)Categorie vanecologie
environmental quality standards (Begrip)Categorie vanecologie
epifauna (Begrip)Categorie vanecologie
epifytische planten (Begrip)Categorie vanecologie
epilimnion (Begrip)Categorie vanecologie
eschericha coli (Begrip)Categorie vanecologie
eufotische zone (Begrip)Categorie vanecologie
euryhalien (Begrip)Categorie vanecologie
eurythermisch (Begrip)Categorie vanecologie
eutraphent (Begrip)Categorie vanecologie
eutroof (Begrip)Categorie vanecologie
eutroof water (Begrip)Categorie vanecologie
evertebraten (Begrip)Categorie vanecologie
excitatie (Begrip)Categorie vanecologie
exergie (Begrip)Categorie vanecologie
extinctie (Begrip)Categorie vanecologie
extinctiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanecologie
familie (Begrip)Categorie vanecologie
fauna (Begrip)Categorie vanecologie
fijn grind (Begrip)Categorie vanecologie
filterfeeders (Begrip)Categorie vanecologie
flab (Begrip)Categorie vanecologie
flora (Begrip)Categorie vanecologie
fonds economische structuurversterking (Begrip)Categorie vanecologie
fotonenstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanecologie
fotosynthetisch actieve straling (Begrip)Categorie vanecologie
freatofyten (Begrip)Categorie vanecologie
fundamentele aquatische ecologie (Begrip)Categorie vanecologie
fylum (Begrip)Categorie vanecologie
fysieke standplaats (Begrip)Categorie vanecologie
fysiotoop (Begrip)Categorie vanecologie
fytoplankton (Begrip)Categorie vanecologie
fytotoxine (Begrip)Categorie vanecologie
gebonden residu (Begrip)Categorie vanecologie
gegevensbewerking (Begrip)Categorie vanecologie
gegevensverwerking (Begrip)Categorie vanecologie
genus (Begrip)Categorie vanecologie
geschiktheid (Begrip)Categorie vanecologie
griend (Begrip)Categorie vanecologie
groene dienst (Begrip)Categorie vanecologie
grof grind (Begrip)Categorie vanecologie
grote drijfbladplanten (Begrip)Categorie vanecologie
habitat (Begrip)Categorie vanecologie
herbivoor (Begrip)Categorie vanecologie
heterotrofie (Begrip)Categorie vanecologie
holoplankton (Begrip)Categorie vanecologie
hormoon (Begrip)Categorie vanecologie
humuszuur (Begrip)Categorie vanecologie
hydraulisch model (Begrip)Categorie vanecologie
hydro-ecologie (Begrip)Categorie vanecologie
hydrobiologie (Begrip)Categorie vanecologie
hydrozoa (Begrip)Categorie vanecologie
hypolimnion (Begrip)Categorie vanecologie
ideale vrije distributie (Begrip)Categorie vanecologie
imago (Begrip)Categorie vanecologie
inbegrepen geschiktheid (Begrip)Categorie vanecologie
indicator (Begrip)Categorie vanecologie
individu gebaseerde modellen (Begrip)Categorie vanecologie
infauna (Begrip)Categorie vanecologie
insectivoor (Begrip)Categorie vanecologie
inspanning (Begrip)Categorie vanecologie
instandhoudingsdoelstelling (Begrip)Categorie vanecologie
integraal natuurstreefbeeld (Begrip)Categorie vanecologie
juveniel (Begrip)Categorie vanecologie
karakteristiek (Begrip)Categorie vanecologie
katadroom (Begrip)Categorie vanecologie
kenmerkendheid (Begrip)Categorie vanecologie
kilometerhok (Begrip)Categorie vanecologie
klimaat (Begrip)Categorie vanecologie
kosteneffectiviteit (Begrip)Categorie vanecologie
kroos (Begrip)Categorie vanecologie
kust zone (Begrip)Categorie vanecologie
landschapsecologische zone (Begrip)Categorie vanecologie
letale concentratie (Begrip)Categorie vanecologie
letale dosis (Begrip)Categorie vanecologie
levensgemeenschap (Begrip)Categorie vanecologie
levensvatbaarheid (Begrip)Categorie vanecologie
levensvorm (Begrip)Categorie vanecologie
lichtflux (Begrip)Categorie vanecologie
lichtsterkte (Begrip)Categorie vanecologie
limnische zone (Begrip)Categorie vanecologie
luminantie (Begrip)Categorie vanecologie
maximale biomassaproductie (Begrip)Categorie vanecologie
meertraps validatie (Begrip)Categorie vanecologie
meiobenthos (Begrip)Categorie vanecologie
meroplankton (Begrip)Categorie vanecologie
mesotroof milieu (Begrip)Categorie vanecologie
micro-macrofaunaschoffel (Begrip)Categorie vanecologie
micro-organisme (Begrip)Categorie vanecologie
middel grind (Begrip)Categorie vanecologie
middel grind (Begrip)Categorie vanecologie
migreren (Begrip)Categorie vanecologie
milieu (Begrip)Categorie vanecologie
mineralisatie (Begrip)Categorie vanecologie
model beproeven (Begrip)Categorie vanecologie
model vergelijking (Begrip)Categorie vanecologie
momentaan (Begrip)Categorie vanecologie
monitoren (Begrip)Categorie vanecologie
monitoring (Begrip)Categorie vanecologie
multiplate (Begrip)Categorie vanecologie
mutageen (Begrip)Categorie vanecologie
natuurkenmerken (abiotisch) (Begrip)Categorie vanecologie
natuurkenmerken (biotisch) (Begrip)Categorie vanecologie
natuurlijke oever (Begrip)Categorie vanecologie
natuurvriendelijke oever (Begrip)Categorie vanecologie
nauplius (Begrip)Categorie vanecologie
niche (Begrip)Categorie vanecologie
nitrificatie (Begrip)Categorie vanecologie
no effect level (Begrip)Categorie vanecologie
norovirussen (Begrip)Categorie vanecologie
oligotroof (Begrip)Categorie vanecologie
oligotroof water (Begrip)Categorie vanecologie
omnivoor (Begrip)Categorie vanecologie
ondersoort (Begrip)Categorie vanecologie
orde (Begrip)Categorie vanecologie
orgaan (Begrip)Categorie vanecologie
organisme (Begrip)Categorie vanecologie
paaien (Begrip)Categorie vanecologie
pelagisch (Begrip)Categorie vanecologie
phi (Begrip)Categorie vanecologie
photosynthetic active radiation (Begrip)Categorie vanecologie
piercer (Begrip)Categorie vanecologie
pioniersvegetatie (Begrip)Categorie vanecologie
piscivoor (Begrip)Categorie vanecologie
planktivoor (Begrip)Categorie vanecologie
plantengemeenschap (Begrip)Categorie vanecologie
populatie (Begrip)Categorie vanecologie
populatiedynamica (Begrip)Categorie vanecologie
predatie (Begrip)Categorie vanecologie
predatoren (Begrip)Categorie vanecologie
protozoa (Begrip)Categorie vanecologie
pulsdraad (Begrip)Categorie vanecologie
referentiebeeld (Begrip)Categorie vanecologie
refugium (Begrip)Categorie vanecologie
reofiel (Begrip)Categorie vanecologie
representatief oppervlak (Begrip)Categorie vanecologie
resistentie (Begrip)Categorie vanecologie
rotavirussen (Begrip)Categorie vanecologie
saprobie (Begrip)Categorie vanecologie
saprobiëren (Begrip)Categorie vanecologie
saproob water (Begrip)Categorie vanecologie
saxitoxine producerend gen (Begrip)Categorie vanecologie
schimmel (Begrip)Categorie vanecologie
sectoraal natuurstreefbeeld (Begrip)Categorie vanecologie
sediment (Begrip)Categorie vanecologie
shredders (Begrip)Categorie vanecologie
sifon (Begrip)Categorie vanecologie
silt (Begrip)Categorie vanecologie
silt (Begrip)Categorie vanecologie
slib (Begrip)Categorie vanecologie
som 5 toxische blauwalgen (Begrip)Categorie vanecologie
som Feopigment (Begrip)Categorie vanecologie
som draadalgen en flab (Begrip)Categorie vanecologie
som potentieel toxische blauwalgen (Begrip)Categorie vanecologie
soort (Begrip)Categorie vanecologie
soortenrijkdom (Begrip)Categorie vanecologie
splitsing (Begrip)Categorie vanecologie
standaard macrofaunanet (Begrip)Categorie vanecologie
standplaats (ecotopenindeling) (Begrip)Categorie vanecologie
standplaats beschikbaarheid (Begrip)Categorie vanecologie
standplaats gebruik (Begrip)Categorie vanecologie
standplaats kwaliteit / toepasselijkheid (Begrip)Categorie vanecologie
standplaats voorkeur (Begrip)Categorie vanecologie
stepping-stone (Begrip)Categorie vanecologie
stratificatie (Begrip)Categorie vanecologie
stroomdalflora (Begrip)Categorie vanecologie
structuurlaag (Begrip)Categorie vanecologie
struiklaag (Begrip)Categorie vanecologie
submerse planten (Begrip)Categorie vanecologie
submerse zone (Begrip)Categorie vanecologie
substraat (Begrip)Categorie vanecologie
surber sampler (Begrip)Categorie vanecologie
symbiose (Begrip)Categorie vanecologie
synecologie (Begrip)Categorie vanecologie
taxon (Begrip)Categorie vanecologie
taxon code nederland (Begrip)Categorie vanecologie
taxonomie (Begrip)Categorie vanecologie
taxonomische groepen (Begrip)Categorie vanecologie
teratogeen (Begrip)Categorie vanecologie
terrestrisch (Begrip)Categorie vanecologie
terrestrische zone (Begrip)Categorie vanecologie
territorium (Begrip)Categorie vanecologie
toegepaste hydro-ecologie (Begrip)Categorie vanecologie
totale reële bedekking (Begrip)Categorie vanecologie
toxicant (Begrip)Categorie vanecologie
toxiciteit (Begrip)Categorie vanecologie
toxine (Begrip)Categorie vanecologie
toxisch (Begrip)Categorie vanecologie
trifenyltin (Begrip)Categorie vanecologie
trilveen (Begrip)Categorie vanecologie
troebelheidkarakteristiek (Begrip)Categorie vanecologie
trofie (Begrip)Categorie vanecologie
trofie(graad) (Begrip)Categorie vanecologie
trofieniveau (Begrip)Categorie vanecologie
trommel (Begrip)Categorie vanecologie
turbulentie (Begrip)Categorie vanecologie
uniciteit (Begrip)Categorie vanecologie
uurhok (Begrip)Categorie vanecologie
uurhokfrequentie (Begrip)Categorie vanecologie
vegetatie (Begrip)Categorie vanecologie
vegetatie opname locatie (Begrip)Categorie vanecologie
vegetatiecomplex (Begrip)Categorie vanecologie
vegetatieobject (Begrip)Categorie vanecologie
vegetatiestructuur (Begrip)Categorie vanecologie
vegetatietype (Begrip)Categorie vanecologie
vermesting (Begrip)Categorie vanecologie
verrotting (Begrip)Categorie vanecologie
verruiging (Begrip)Categorie vanecologie
verschijningsvorm (Begrip)Categorie vanecologie
versnippering (Begrip)Categorie vanecologie
vertebraat (Begrip)Categorie vanecologie
virus (Begrip)Categorie vanecologie
vislengte klasse (Begrip)Categorie vanecologie
vispaaiplaats (Begrip)Categorie vanecologie
vogel- en habitatrichtlijn (Begrip)Categorie vanecologie
vogelrichtlijn (Begrip)Categorie vanecologie
waternavel (Begrip)Categorie vanecologie
xenobiotische stoffen (Begrip)Categorie vanecologie
zalmsteek (Begrip)Categorie vanecologie
zeer grof grind (Begrip)Categorie vanecologie
zone (Begrip)Categorie vanecologie
zooplankton (Begrip)Categorie vanecologie
zoötoxine (Begrip)Categorie vanecologie
zuurstofopnamesnelheid (Begrip)Categorie vanecologie
RDF.jpg