slibdikte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)slibdikte
Definitie (nl)dikte van zachte laag organisch materiaal die boven op de minerale ondergrond aanwezig is.
Toelichting (nl)Deze laag is zwart van kleur en de deeltjes in de laag zijn niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Wanneer er wel deeltjes te onderscheiden zijn (bijvoorbeeld kleine bladfragmentjes), spreekt men van fijne detritus. Dit wordt in principe niet tot slib gerekend
BronHandboek hydrobiologie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
slibdikteBreder
slibdikteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
slib (Begrip)Gerelateerdslibdikte
RDF.jpg
Aquo history.png