beheer slibverwerkingsinstallaties

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beheer slibverwerkingsinstallaties
Definitie (nl)het beheren van slibverwerkingsinstallaties waardoor het bij het zuiveringsproces vrijkomende slib alsmede het van derden ontvangen slib wordt ontwaterd, gebufferd en bewerkt.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheer slibverwerkingsinstallatiesBreder
beheer slibverwerkingsinstallatiesCategorie van
beheer slibverwerkingsinstallatiesGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
slib (Begrip)Gerelateerdbeheer slibverwerkingsinstallaties
RDF.jpg
Aquo history.png