oppervlaktewater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)oppervlaktewater
Definitie (nl)het grondoppervlak in principe bedekt met water
Toelichting (nl)De bovenstaande, ruime definitie kan ingeperkt worden door een synthese van de volgende definities van oppervlaktewater: - Onder wateren worden alle wateren begrepen die in principe zichtbaar al dan niet overdekt op het aardoppervlak aanwezig zijn (Bron:
BronRWS-R, 1996: Boog, T. H. M. van der, Gegevenswoordenboek Bestuurlijk-Juridische Zaken Klaswat en Wvo, EDS, nr. A2403-R-3, 15 mei 1996, pag. 21. / Terreinmodel vastgoed
Synoniem (nl)tussenstroom
Label (en)surface water
Label (de)oberflächenwasser
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oppervlaktewaterBreder
oppervlaktewaterCategorie van
oppervlaktewaterGerelateerd
oppervlaktewaterHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermd natuurmonument (Begrip)Brederoppervlaktewater
binnenwater (Begrip)Brederoppervlaktewater
bron (Begrip)Brederoppervlaktewater
kustwater (Begrip)Brederoppervlaktewater
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Brederoppervlaktewater
overgangswater (Begrip)Brederoppervlaktewater
territoriaal water (Begrip)Brederoppervlaktewater
vaarweg (Begrip)Brederoppervlaktewater
wetland (Begrip)Brederoppervlaktewater
zee (Begrip)Brederoppervlaktewater
Oppervlaktewater (Domeinwaarde)Gerelateerdoppervlaktewater
aanlegplaats (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
afwateringseenheid (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
algen (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
alluvium (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
amfibievoertuig (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
baggertraject (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bakjesmodel (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bellenscherm (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bellenscherm (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bergen (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
slib (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
vertroebeling (Begrip)Heeft onderdeeloppervlaktewater
waterspiegel (Begrip)Heeft onderdeeloppervlaktewater
RDF.jpg
Aquo history.png