rioolwaterzuiveringsinstallatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)rioolwaterzuiveringsinstallatie
Definitie (nl)een inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water
Toelichting (nl)Er kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
AfkortingRWZI
Synoniem (nl)afvalwaterzuiveringsinstallatie, hybride rioolwaterzuiveringsinstallatie, rioolwaterzuiveringsinrichting
Label (en)waste water treatment plant
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolwaterzuiveringsinstallatieBreder
rioolwaterzuiveringsinstallatieCategorie van
rioolwaterzuiveringsinstallatieIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Processen_RWZI (Domeintabel)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Domeinwaarde)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
afvalwater (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
hydraulische capaciteit (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
influent (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
lozen (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
overig zuiveren afvalwater (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
slib (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
vergisten (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
waterbehandeling (Begrip)Gerelateerdrioolwaterzuiveringsinstallatie
drijflaagafvoerleiding (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
drijflaagafvoerpomp (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
drijflaagbreker (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
drijflaagruimer (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
droogslibtransportinstallatie (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
indikker (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
influentgemaal (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
luchtbehandelingsinstallatie (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
ontwaterd slibleiding (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
ontwaterd slibpomp (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
primairslibgemaal (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
primairslibkelder (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
primairslibleiding (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
primairslibpomp (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
slibcirculatieleiding (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
slibcirculatiepomp (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
slibkelder (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
slibkraakinstallatie (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
terreinrioleringskelder (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
terreinrioleringsleiding (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
terreinrioleringspomp (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
uitgegistslibkelder (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
uitgegistslibleiding (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
uitgegistslibpomp (Begrip)Heeft onderdeelrioolwaterzuiveringsinstallatie
actief slibinstallatie (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
afvalwatertransportwerk (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
aëratietank (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
biogasleiding (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
drijflaagafvoerput (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
drijflaagstrippen (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
oxidatiesloot (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
slibindikgebouw (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
slibindikruimte (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
slibverwerkinginstallaties (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
uv-desinfectie installatie (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
wervelbedinstallatie (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
zeefbandpers (Begrip)Is onderdeel vanrioolwaterzuiveringsinstallatie
RDF.jpg
Aquo history.png