bandindikker

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bandindikker
Definitie (nl)apparaat voor het scheiden van een vloeistof en een vaste stof met behulp van een eindeloze filterband
BronNCS
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bandindikkerCategorie van
bandindikkerGerelateerd
bandindikkerGerepresenteerd door

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bandindikker (Symbool)Gerelateerdbandindikker
bandindikkergebouw (Begrip)Gerelateerdbandindikker
slib (Begrip)Gerelateerdbandindikker
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Bandindikker09-01-04.jpg