geologie

Eigenschappen

Label (nl)geologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geologieBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangeslibd land (Begrip)Categorie vangeologie
aanlegdiepte (Begrip)Categorie vangeologie
aantal (Begrip)Categorie vangeologie
aard van het oppervlak (Begrip)Categorie vangeologie
aarden baan (Begrip)Categorie vangeologie
aardkorst (Begrip)Categorie vangeologie
aardlaag (Begrip)Categorie vangeologie
absolute waterdruk (Begrip)Categorie vangeologie
accumulatie (Begrip)Categorie vangeologie
achterland (Begrip)Categorie vangeologie
actieve gronddruk (Begrip)Categorie vangeologie
actieve gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
adsorptiecomplex (Begrip)Categorie vangeologie
afdekking (Begrip)Categorie vangeologie
afgesloten grondwater (Begrip)Categorie vangeologie
afhankelijke variabele (Begrip)Categorie vangeologie
afkalven (Begrip)Categorie vangeologie
afpompingskegel (Begrip)Categorie vangeologie
afschuiven (Begrip)Categorie vangeologie
afschuiving (Begrip)Categorie vangeologie
afslag (Begrip)Categorie vangeologie
afslaglijn (Begrip)Categorie vangeologie
afslagprofiel (Begrip)Categorie vangeologie
afslagpunt (Begrip)Categorie vangeologie
afslagzone (Begrip)Categorie vangeologie
afslibbaar (Begrip)Categorie vangeologie
afsluitdam (Begrip)Categorie vangeologie
afzetting (Begrip)Categorie vangeologie
agglomeratie (Begrip)Categorie vangeologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vangeologie
alluvierecht (Begrip)Categorie vangeologie
alluvium (Begrip)Categorie vangeologie
anisotropie (Begrip)Categorie vangeologie
archeologie (Begrip)Categorie vangeologie
archipel (Begrip)Categorie vangeologie
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Categorie vangeologie
atmosferische depositie (Begrip)Categorie vangeologie
atterbergse grenzen (Begrip)Categorie vangeologie
autonome kustontwikkeling (Begrip)Categorie vangeologie
baar (Begrip)Categorie vangeologie
bagger (Begrip)Categorie vangeologie
baggeren (Begrip)Categorie vangeologie
baggerindustrie (Begrip)Categorie vangeologie
baggertraject (Begrip)Categorie vangeologie
baggerwerktuig (Begrip)Categorie vangeologie
balans (Begrip)Categorie vangeologie
balansberekening (Begrip)Categorie vangeologie
balansgebied (Begrip)Categorie vangeologie
bank (Begrip)Categorie vangeologie
banket (Begrip)Categorie vangeologie
barrière-eiland (Begrip)Categorie vangeologie
barrièrekust (Begrip)Categorie vangeologie
basalt (Begrip)Categorie vangeologie
beddingconstante (Begrip)Categorie vangeologie
beekleem (Begrip)Categorie vangeologie
bekleding (Begrip)Categorie vangeologie
bekledingsconstructie (Begrip)Categorie vangeologie
bekleidingsconstante (Begrip)Categorie vangeologie
belastingtrap (Begrip)Categorie vangeologie
benedengrens (Begrip)Categorie vangeologie
berging (Begrip)Categorie vangeologie
bergingscoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
bergingsverandering (Begrip)Categorie vangeologie
bergingsvermogen (Begrip)Categorie vangeologie
bergingsvoorzieningen voor regenwater (Begrip)Categorie vangeologie
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Categorie vangeologie
beschikbaar bodemwater (Begrip)Categorie vangeologie
bewortelbare zone (Begrip)Categorie vangeologie
bewortelingsdiepte (Begrip)Categorie vangeologie
bezinksnelheid (Begrip)Categorie vangeologie
bezwijkcriterium (Begrip)Categorie vangeologie
bitumengetal (Begrip)Categorie vangeologie
blinde klip (Begrip)Categorie vangeologie
bodem (Begrip)Categorie vangeologie
bodemconcentratie (Begrip)Categorie vangeologie
bodemdaling (Begrip)Categorie vangeologie
bodemfluctuatie (Begrip)Categorie vangeologie
bodemgeschikheidkaart (Begrip)Categorie vangeologie
bodemhelling (Begrip)Categorie vangeologie
bodemhoogte (Begrip)Categorie vangeologie
bodemkaart (Begrip)Categorie vangeologie
bodemkunde (Begrip)Categorie vangeologie
bodemlaag (Begrip)Categorie vangeologie
bodemmateriaal (Begrip)Categorie vangeologie
bodemonderzoek (Begrip)Categorie vangeologie
bodemprofiel (Begrip)Categorie vangeologie
bodemruwheid (Begrip)Categorie vangeologie
bodemsamenstelling (Begrip)Categorie vangeologie
bodemstructuur (Begrip)Categorie vangeologie
bodemtransport (Begrip)Categorie vangeologie
bodemval (Begrip)Categorie vangeologie
bodemvorming (Begrip)Categorie vangeologie
bodemwater (Begrip)Categorie vangeologie
bodemwater vereffeningscoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
bodemwatergetal (Begrip)Categorie vangeologie
bodemwaterkarakteristiek (Begrip)Categorie vangeologie
boorpunt (Begrip)Categorie vangeologie
boren (Begrip)Categorie vangeologie
boring (Begrip)Categorie vangeologie
bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Begrip)Categorie vangeologie
bovengrond (Begrip)Categorie vangeologie
breedte (Begrip)Categorie vangeologie
breeveertien (Begrip)Categorie vangeologie
brekerbank (Begrip)Categorie vangeologie
brekerzone (Begrip)Categorie vangeologie
bron (Begrip)Categorie vangeologie
bron ontwikkeling (Begrip)Categorie vangeologie
bronwater (Begrip)Categorie vangeologie
bruinkool (Begrip)Categorie vangeologie
buiten delta (Begrip)Categorie vangeologie
capillaire opstijging (grootheid) (Begrip)Categorie vangeologie
capillaire opstijging (proces) (Begrip)Categorie vangeologie
capillaire zone (Begrip)Categorie vangeologie
cbr test (Begrip)Categorie vangeologie
celspanning (Begrip)Categorie vangeologie
cirkel van mohr (Begrip)Categorie vangeologie
classificatieproef (Begrip)Categorie vangeologie
cohesie (Begrip)Categorie vangeologie
cohesieve grond (Begrip)Categorie vangeologie
colloïde (Begrip)Categorie vangeologie
compactie (Begrip)Categorie vangeologie
compressie (Begrip)Categorie vangeologie
compressie modulus (Begrip)Categorie vangeologie
concentratieverdeling (Begrip)Categorie vangeologie
consistentie (Begrip)Categorie vangeologie
consistentie-index (Begrip)Categorie vangeologie
consolidatie (Begrip)Categorie vangeologie
consolidatie coeffeciënt (Begrip)Categorie vangeologie
consolidatiegraad (Begrip)Categorie vangeologie
consolidatiespanning (Begrip)Categorie vangeologie
consolidatietijd (Begrip)Categorie vangeologie
contractantie (Begrip)Categorie vangeologie
conusweerstand (Begrip)Categorie vangeologie
coulter counter (Begrip)Categorie vangeologie
cunet (Begrip)Categorie vangeologie
d15a (Begrip)Categorie vangeologie
d90 (Begrip)Categorie vangeologie
deeltjesgrootte (Begrip)Categorie vangeologie
dekzand (Begrip)Categorie vangeologie
delta (Begrip)Categorie vangeologie
depositie (Begrip)Categorie vangeologie
depot (Begrip)Categorie vangeologie
depressie (Begrip)Categorie vangeologie
dergem (Begrip)Categorie vangeologie
detritus (Begrip)Categorie vangeologie
diagenese (Begrip)Categorie vangeologie
dichtheid (Begrip)Categorie vangeologie
dichtheid van droge grond (Begrip)Categorie vangeologie
dichtheid van grond (Begrip)Categorie vangeologie
dichtheidsstroming (Begrip)Categorie vangeologie
differentiële watercapaciteit (Begrip)Categorie vangeologie
dijkkwel (Begrip)Categorie vangeologie
dik water (Begrip)Categorie vangeologie
dilatatie (Begrip)Categorie vangeologie
dimensie(s) (Begrip)Categorie vangeologie
dispers (Begrip)Categorie vangeologie
dispersie (Begrip)Categorie vangeologie
dispersiviteit (Begrip)Categorie vangeologie
distorsie (Begrip)Categorie vangeologie
donk (Begrip)Categorie vangeologie
doorlaatfactor (Begrip)Categorie vangeologie
doorlaatvermogen (Begrip)Categorie vangeologie
doorlatendheid (Begrip)Categorie vangeologie
doorlatendheidmeting geotextiel (Begrip)Categorie vangeologie
doorlatendheidrelatie geotextiel (Begrip)Categorie vangeologie
drain (Begrip)Categorie vangeologie
drainage (Begrip)Categorie vangeologie
drainagebasis (Begrip)Categorie vangeologie
drainagebuis (Begrip)Categorie vangeologie
drainageweerstand (Begrip)Categorie vangeologie
draindichtheid (Begrip)Categorie vangeologie
draineren (Begrip)Categorie vangeologie
driehoeksdiagram (Begrip)Categorie vangeologie
drijfzand (Begrip)Categorie vangeologie
droge stof (Begrip)Categorie vangeologie
droge strand (Begrip)Categorie vangeologie
drooggewicht (Begrip)Categorie vangeologie
druk (Begrip)Categorie vangeologie
drukhoogte (Begrip)Categorie vangeologie
drukstaafmethode (Begrip)Categorie vangeologie
duin (Begrip)Categorie vangeologie
duinafslag (Begrip)Categorie vangeologie
duinfront (Begrip)Categorie vangeologie
duingebied (Begrip)Categorie vangeologie
duinprofiel (Begrip)Categorie vangeologie
duinregel (Begrip)Categorie vangeologie
duinvoet (Begrip)Categorie vangeologie
duinvoetlijn (Begrip)Categorie vangeologie
duinvoetmarge (Begrip)Categorie vangeologie
duinvoetverdediging (Begrip)Categorie vangeologie
duinzoom (Begrip)Categorie vangeologie
dwarsprofiel (Begrip)Categorie vangeologie
dwarstransport (Begrip)Categorie vangeologie
dy (Begrip)Categorie vangeologie
dynamisch evenwicht (Begrip)Categorie vangeologie
dynamische verdichting (Begrip)Categorie vangeologie
dynamische viscositeit (Begrip)Categorie vangeologie
ecto-organisch (Begrip)Categorie vangeologie
eenheid (Begrip)Categorie vangeologie
effectieve grondwatersnelheid (Begrip)Categorie vangeologie
effectieve porositeit (Begrip)Categorie vangeologie
effectieve snelheid (Begrip)Categorie vangeologie
effectieve spanning (Begrip)Categorie vangeologie
eigenschappen ondergrond model (Begrip)Categorie vangeologie
eiland (Begrip)Categorie vangeologie
elasticiteitsmodulus (Begrip)Categorie vangeologie
elastische halfruimte (Begrip)Categorie vangeologie
elastische vervorming (Begrip)Categorie vangeologie
elastoplastisch gedrag (Begrip)Categorie vangeologie
endo-organisch (Begrip)Categorie vangeologie
enkeltraps proef (Begrip)Categorie vangeologie
eolisch (Begrip)Categorie vangeologie
eolisch transport (Begrip)Categorie vangeologie
equipotentiaallijn (Begrip)Categorie vangeologie
eroderen (Begrip)Categorie vangeologie
erosie (Begrip)Categorie vangeologie
erosiesnelheid (Begrip)Categorie vangeologie
estuariene afzetting (Begrip)Categorie vangeologie
estuarium (Begrip)Categorie vangeologie
evenwichts vochtverdeling (na capillaire opstijging) (Begrip)Categorie vangeologie
evenwichts vochtverdeling (na uitzakking) (Begrip)Categorie vangeologie
evenwichtsdraagvermogen (Begrip)Categorie vangeologie
evenwichtsfactor (Begrip)Categorie vangeologie
evenwichtsprofiel (Begrip)Categorie vangeologie
explosieverdichting (Begrip)Categorie vangeologie
fijn grind (Begrip)Categorie vangeologie
filtersnelheid (Begrip)Categorie vangeologie
flauw talud (Begrip)Categorie vangeologie
flugsand (Begrip)Categorie vangeologie
fractie (Begrip)Categorie vangeologie
freatisch water (Begrip)Categorie vangeologie
fundering op palen (Begrip)Categorie vangeologie
fundering op staal (Begrip)Categorie vangeologie
funderingsdruk (Begrip)Categorie vangeologie
funiculaire zone (Begrip)Categorie vangeologie
gegevensbewerking (Begrip)Categorie vangeologie
gegevensverwerking (Begrip)Categorie vangeologie
gelaagdheid (Begrip)Categorie vangeologie
geohydrologie (Begrip)Categorie vangeologie
geohydrologische basis (Begrip)Categorie vangeologie
geologie (Begrip)Categorie vangeologie
geologisch profiel (Begrip)Categorie vangeologie
geomorfologie (Begrip)Categorie vangeologie
geotechniek (Begrip)Categorie vangeologie
getijgeul (Begrip)Categorie vangeologie
glijcirkel (Begrip)Categorie vangeologie
glijvlak (Begrip)Categorie vangeologie
gloeiverlies (Begrip)Categorie vangeologie
golfribbel (Begrip)Categorie vangeologie
gradering (Begrip)Categorie vangeologie
gradiënt (Begrip)Categorie vangeologie
granulaire samenstelling (Begrip)Categorie vangeologie
grensspanning (Begrip)Categorie vangeologie
grensvlak (Begrip)Categorie vangeologie
grind (Begrip)Categorie vangeologie
grof grind (Begrip)Categorie vangeologie
grof zand (Begrip)Categorie vangeologie
grond (Begrip)Categorie vangeologie
gronddruk (Begrip)Categorie vangeologie
gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
grondmechanica (Begrip)Categorie vangeologie
grondmonster (Begrip)Categorie vangeologie
grondopbouw (Begrip)Categorie vangeologie
grondsoort (Begrip)Categorie vangeologie
grondspanning (Begrip)Categorie vangeologie
grondverzet (Begrip)Categorie vangeologie
grondwapening (Begrip)Categorie vangeologie
grondwater (Begrip)Categorie vangeologie
grondwaterafvoer (Begrip)Categorie vangeologie
grondwaterinstroming (Begrip)Categorie vangeologie
grondwaterspiegel (Begrip)Categorie vangeologie
grondwaterstand (Begrip)Categorie vangeologie
grondwaterstandbuis (Begrip)Categorie vangeologie
grondwaterstanddiepte (Begrip)Categorie vangeologie
grondwatervoorraad (Begrip)Categorie vangeologie
groutanker (Begrip)Categorie vangeologie
haakweerstand (Begrip)Categorie vangeologie
heterogeen (Begrip)Categorie vangeologie
hoek van inwendige wrijving (Begrip)Categorie vangeologie
homogeen (Begrip)Categorie vangeologie
hooggefundeerd landhoofd (Begrip)Categorie vangeologie
humus (Begrip)Categorie vangeologie
humusgehalte (Begrip)Categorie vangeologie
humushoudend (Begrip)Categorie vangeologie
hydraulische potentiaal (Begrip)Categorie vangeologie
hydraulische ruwheid (Begrip)Categorie vangeologie
hydrodynamische periode (Begrip)Categorie vangeologie
hydrostatische waterspanning (Begrip)Categorie vangeologie
hysteresis van de bodemwaterkarakteristiek (Begrip)Categorie vangeologie
ijzeroer (Begrip)Categorie vangeologie
infiltratie (Begrip)Categorie vangeologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Categorie vangeologie
infiltratiecapaciteit (Begrip)Categorie vangeologie
infiltratiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
infiltratiesom (Begrip)Categorie vangeologie
inklinken (Begrip)Categorie vangeologie
inklinking (Begrip)Categorie vangeologie
inspoeling (Begrip)Categorie vangeologie
intrinsieke doorlatendheid (Begrip)Categorie vangeologie
invloedsstraal (Begrip)Categorie vangeologie
irreversibel (Begrip)Categorie vangeologie
iso (Begrip)Categorie vangeologie
kalenderen (Begrip)Categorie vangeologie
kalkgehalte (Begrip)Categorie vangeologie
keileem (Begrip)Categorie vangeologie
keizand (Begrip)Categorie vangeologie
kistdam (Begrip)Categorie vangeologie
kleef (Begrip)Categorie vangeologie
kleef (negatieve) (Begrip)Categorie vangeologie
kleef (positieve) (Begrip)Categorie vangeologie
kleefgrens (Begrip)Categorie vangeologie
klei (Begrip)Categorie vangeologie
kleilens (Begrip)Categorie vangeologie
kleimineraal (Begrip)Categorie vangeologie
klink (Begrip)Categorie vangeologie
koffiezand (Begrip)Categorie vangeologie
korreldiameter (Begrip)Categorie vangeologie
korrelgrootteverdeling (Begrip)Categorie vangeologie
korreloriëntatie (Begrip)Categorie vangeologie
korrelspanning (Begrip)Categorie vangeologie
krimp (Begrip)Categorie vangeologie
krimpgrens (Begrip)Categorie vangeologie
kritieke dichtheid (Begrip)Categorie vangeologie
kritieke glijvlak (Begrip)Categorie vangeologie
kruip (van de grond) (Begrip)Categorie vangeologie
kwarts (Begrip)Categorie vangeologie
kwel (Begrip)Categorie vangeologie
kwelintensiteit (Begrip)Categorie vangeologie
laaggefundeerd landhoofd (Begrip)Categorie vangeologie
laboratorium voor grondmechanica (Begrip)Categorie vangeologie
langstransport (Begrip)Categorie vangeologie
leem (Begrip)Categorie vangeologie
lekvermogen (Begrip)Categorie vangeologie
lithostratigrafie (Begrip)Categorie vangeologie
loden (Begrip)Categorie vangeologie
loefzijde (Begrip)Categorie vangeologie
loodzand (Begrip)Categorie vangeologie
loopzand (Begrip)Categorie vangeologie
lucht intreewaarde (Begrip)Categorie vangeologie
luchtgehalte (Begrip)Categorie vangeologie
lutum (Begrip)Categorie vangeologie
maaiveld (Begrip)Categorie vangeologie
mantelwrijving (Begrip)Categorie vangeologie
matrische component van de waterdruk (Begrip)Categorie vangeologie
maximum proctordichtheid (Begrip)Categorie vangeologie
meander (Begrip)Categorie vangeologie
mediaan (Begrip)Categorie vangeologie
mediaan zandfractie (Begrip)Categorie vangeologie
meermolm (Begrip)Categorie vangeologie
megaribbels (Begrip)Categorie vangeologie
middel grind (Begrip)Categorie vangeologie
middel grind (Begrip)Categorie vangeologie
mineraal (Begrip)Categorie vangeologie
model opbouw (Begrip)Categorie vangeologie
modelopbouweenheid (Begrip)Categorie vangeologie
morfologie (Begrip)Categorie vangeologie
morfologisch scenario (Begrip)Categorie vangeologie
mui (Begrip)Categorie vangeologie
natuurlijk talud (Begrip)Categorie vangeologie
nautische diepte (Begrip)Categorie vangeologie
neutrale gronddruk (Begrip)Categorie vangeologie
neutrale gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
nikuradse bodemruwheid (Begrip)Categorie vangeologie
ondergrond modelelement (Begrip)Categorie vangeologie
onderhoudsdiepte (Begrip)Categorie vangeologie
onderkenningproef (Begrip)Categorie vangeologie
onopgeloste stoffen (Begrip)Categorie vangeologie
ontwatering (Begrip)Categorie vangeologie
ontwateringkarakteristiek (Begrip)Categorie vangeologie
onverzadigde zone (Begrip)Categorie vangeologie
onvolkomen put (Begrip)Categorie vangeologie
opbolling (Begrip)Categorie vangeologie
opbrengstcoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
ophoogschema (Begrip)Categorie vangeologie
ophoogtempo (Begrip)Categorie vangeologie
oppervlakkige afvoer (Begrip)Categorie vangeologie
organisch stof (Begrip)Categorie vangeologie
overhoogte (Begrip)Categorie vangeologie
overhoogte (totale) (Begrip)Categorie vangeologie
pakkingdichtheid (Begrip)Categorie vangeologie
passieve gronddruk (Begrip)Categorie vangeologie
passieve gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
peilbuis (Begrip)Categorie vangeologie
peilput (Begrip)Categorie vangeologie
pendulaire zone (Begrip)Categorie vangeologie
percolatie (grootheid) (Begrip)Categorie vangeologie
percolatie (proces) (Begrip)Categorie vangeologie
pf (Begrip)Categorie vangeologie
phi (Begrip)Categorie vangeologie
plaat (Begrip)Categorie vangeologie
plaatselijke wrijving (Begrip)Categorie vangeologie
plaatshoogte (Begrip)Categorie vangeologie
plasticiteitindex (Begrip)Categorie vangeologie
plastisch (Begrip)Categorie vangeologie
plastische vervorming (Begrip)Categorie vangeologie
polderpeil (Begrip)Categorie vangeologie
poriëngetal (Begrip)Categorie vangeologie
porositeit (Begrip)Categorie vangeologie
potentiaal van het water (Begrip)Categorie vangeologie
potklei (Begrip)Categorie vangeologie
primaire zetting (Begrip)Categorie vangeologie
proctorproef (Begrip)Categorie vangeologie
proefbelasting (Begrip)Categorie vangeologie
profiel (Begrip)Categorie vangeologie
profieltype (Begrip)Categorie vangeologie
puntdraagvermogen (Begrip)Categorie vangeologie
raai (Begrip)Categorie vangeologie
radiale weerstand (Begrip)Categorie vangeologie
relatieve dichtheid (Begrip)Categorie vangeologie
restveen (Begrip)Categorie vangeologie
reversibel (Begrip)Categorie vangeologie
samendrukkingproef (Begrip)Categorie vangeologie
samenhangende grond (Begrip)Categorie vangeologie
schaar (Begrip)Categorie vangeologie
schijnbare cohesie (Begrip)Categorie vangeologie
schijngrondwaterspiegel (Begrip)Categorie vangeologie
schuifkracht (Begrip)Categorie vangeologie
schuifweerstand (ongedraineerde) (Begrip)Categorie vangeologie
schuifweerstand van de grond (Begrip)Categorie vangeologie
seculair effect (Begrip)Categorie vangeologie
seculaire zetting (Begrip)Categorie vangeologie
sediment (Begrip)Categorie vangeologie
sedimentatie (Begrip)Categorie vangeologie
sedimentatiegradiënt (Begrip)Categorie vangeologie
sedimentatiesnelheid (Begrip)Categorie vangeologie
sedimenttransport (Begrip)Categorie vangeologie
silt (Begrip)Categorie vangeologie
silt (Begrip)Categorie vangeologie
siltfractie (Begrip)Categorie vangeologie
slap (Begrip)Categorie vangeologie
sleepkracht (Begrip)Categorie vangeologie
slib (Begrip)Categorie vangeologie
slibfractie (Begrip)Categorie vangeologie
slik (Begrip)Categorie vangeologie
soortelijk oppervlak (Begrip)Categorie vangeologie
spanningspad (Begrip)Categorie vangeologie
specifiek debiet (Begrip)Categorie vangeologie
specifieke berging (Begrip)Categorie vangeologie
specifieke bergingscoëfficiënt (Begrip)Categorie vangeologie
specifieke capaciteit van een put (Begrip)Categorie vangeologie
specifieke evenwichts waterinhoud (maximaal) (Begrip)Categorie vangeologie
specifieke evenwichts waterinhoud (minimaal) (Begrip)Categorie vangeologie
specifieke grondwaterafvoer (Begrip)Categorie vangeologie
spreidingslengte (Begrip)Categorie vangeologie
steekapparaat (Begrip)Categorie vangeologie
stijghoogte (Begrip)Categorie vangeologie
stijghoogteoppervlak (Begrip)Categorie vangeologie
stratigrafie (Begrip)Categorie vangeologie
stroming (Begrip)Categorie vangeologie
stromingsdruk (Begrip)Categorie vangeologie
stroombaan (Begrip)Categorie vangeologie
stroombestendig (Begrip)Categorie vangeologie
stroomlijn (Begrip)Categorie vangeologie
subfractie (Begrip)Categorie vangeologie
suspensie (Begrip)Categorie vangeologie
suspensief transport (Begrip)Categorie vangeologie
talud (Begrip)Categorie vangeologie
tegendrukcoëfficient (Begrip)Categorie vangeologie
tensiometer (Begrip)Categorie vangeologie
tensiometer drukpotentiaal (Begrip)Categorie vangeologie
tijd-stijghoogtelijn (Begrip)Categorie vangeologie
topografie (Begrip)Categorie vangeologie
troebelheid (Begrip)Categorie vangeologie
troebelheidmaximum (Begrip)Categorie vangeologie
uiterwaard (Begrip)Categorie vangeologie
uitlevering (Begrip)Categorie vangeologie
uitrolgrens (Begrip)Categorie vangeologie
uitspoeling (Begrip)Categorie vangeologie
uitspoelingslaag (Begrip)Categorie vangeologie
vaarwegdiepte (Begrip)Categorie vangeologie
vacuümconsolidatie (Begrip)Categorie vangeologie
valideren (Begrip)Categorie vangeologie
valsnelheid (Begrip)Categorie vangeologie
vast (Begrip)Categorie vangeologie
veen (Begrip)Categorie vangeologie
veerkracht (Begrip)Categorie vangeologie
veldcapaciteit (Begrip)Categorie vangeologie
verdichten (Begrip)Categorie vangeologie
verdichtinggraad (Begrip)Categorie vangeologie
verdichtinggraad (van grond) (Begrip)Categorie vangeologie
verdichtingproef (Begrip)Categorie vangeologie
verkenningsboring (Begrip)Categorie vangeologie
verkitting (Begrip)Categorie vangeologie
verslagen veen (Begrip)Categorie vangeologie
versteiling (Begrip)Categorie vangeologie
verweking (Begrip)Categorie vangeologie
verwelkingpunt (Begrip)Categorie vangeologie
verzadigde zone (Begrip)Categorie vangeologie
verzadigingsgraad (Begrip)Categorie vangeologie
vierkantennet (Begrip)Categorie vangeologie
vinproef (Begrip)Categorie vangeologie
vloeigrens (Begrip)Categorie vangeologie
vloeiindex (Begrip)Categorie vangeologie
vloeivoorwaarde (Begrip)Categorie vangeologie
vol-capillaire stijghoogte (Begrip)Categorie vangeologie
volkomen put (Begrip)Categorie vangeologie
volume stroomdichtheid (Begrip)Categorie vangeologie
volumestroom (Begrip)Categorie vangeologie
volumieke massa van droge korrels (Begrip)Categorie vangeologie
vooroever (Begrip)Categorie vangeologie
vormveranderingdraagvermogen (Begrip)Categorie vangeologie
vrijkomend poriëngehalte (Begrip)Categorie vangeologie
wad (Begrip)Categorie vangeologie
waterdruk (Begrip)Categorie vangeologie
watergehalte (natuurlijk) (Begrip)Categorie vangeologie
watergehalte als massafractie (Begrip)Categorie vangeologie
watergehalte als volumefractie (Begrip)Categorie vangeologie
watergehalteprofiel (Begrip)Categorie vangeologie
waterhoudend vermogen (Begrip)Categorie vangeologie
wateronderspanning (Begrip)Categorie vangeologie
wateroverspanning (Begrip)Categorie vangeologie
waterspanningsondering (Begrip)Categorie vangeologie
watervoerende laag (Begrip)Categorie vangeologie
wegzijging (Begrip)Categorie vangeologie
wortelzone (Begrip)Categorie vangeologie
wrijvingsgetal (Begrip)Categorie vangeologie
zand (Begrip)Categorie vangeologie
zand/slibverhouding (Begrip)Categorie vangeologie
zanddriehoek (Begrip)Categorie vangeologie
zandfractie (Begrip)Categorie vangeologie
zavelgrond (Begrip)Categorie vangeologie
zeefanalyse (Begrip)Categorie vangeologie
zeefkromme (Begrip)Categorie vangeologie
zeefmaat (Begrip)Categorie vangeologie
zeer grof grind (Begrip)Categorie vangeologie
zetting (Begrip)Categorie vangeologie
zetting (Begrip)Categorie vangeologie
zettingsvloeiing (Begrip)Categorie vangeologie
zoet-zout grensvlak (Begrip)Categorie vangeologie
zoetwater stijghoogte (Begrip)Categorie vangeologie
zon van newmark (Begrip)Categorie vangeologie
zoutwater stijghoogte (Begrip)Categorie vangeologie
zuigspanning (Begrip)Categorie vangeologie
zwaartekrachtpotentiaal (Begrip)Categorie vangeologie
zwel (Begrip)Categorie vangeologie
zwelling (Begrip)Categorie vangeologie
zwin (Begrip)Categorie vangeologie
zwin (Begrip)Categorie vangeologie
RDF.jpg