Parameter

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Zoeken


Zoekterm per kolom invullen (let op: hoofdlettergevoelig). Combinaties zijn mogelijk.

De getoonde lijst is een beperkte weergave (100 stuks) van de volledige domeintabel, er wordt gezocht over de gehele domeintabel. Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de export functie.

Omschrijving :
Code :
CASnummer :
Groep :
Id :


Domeinwaarden

PaginaIdCodeOmschrijvingGroepCASnummerBegin geldigheidGerelateerd
1,3-dichloor-4-[(2,4-dichloorfenyl)methyl]-2-methylbenzeen6974TCBT211,3-dichloor-4-[(2,4-dichloorfenyl)methyl]-2-methylbenzeenChemischeStof121107-43-513 mei 2022
1,5-dichloor-2-[(3,4-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeen6977TCBT521,5-dichloor-2-[(3,4-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeenChemischeStof121107-65-113 mei 2022
1,5-dichloor-2-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeen6976TCBT281,5-dichloor-2-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-4-methylbenzeenChemischeStof121107-48-013 mei 2022
1,3-dichloor-4-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-2-methylbenzeen6975TCBT271,3-dichloor-4-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-2-methylbenzeenChemischeStof121107-47-913 mei 2022
1,2-dichloor-4-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-5-methylbenzeen6979TCBT801,2-dichloor-4-[(2,6-dichloorfenyl)methyl]-5-methylbenzeenChemischeStof121107-83-313 mei 2022
1,2-dichloor-4-[(2,4-dichloorfenyl)methyl]-5-methylbenzeen6978TCBT741,2-dichloor-4-[(2,4-dichloorfenyl)methyl]-5-methylbenzeenChemischeStof121107-77-513 mei 2022
(10S)-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide69731011DH1011DH(10S)-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamideChemischeStof1217528-81-811 mei 2022
som glyfosaat en aminomethylfosfonzuur6970sglyfstAMPAsom glyfosaat en aminomethylfosfonzuurChemischeStofNVT3 mei 2022som glyfosaat en aminomethylfosfonzuur
som 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen6971sPAK15som 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffenChemischeStofNVT3 mei 2022som 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Som 6b zware metalen (Ca, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn)6972smetln6bSom 6b zware metalen (Ca, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn)ChemischeStofNVT3 mei 2022Som 6b metalen (Ca, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn)
som 5 monocyclische aromatische koolwaterstoffen6967sMAK5som 5 monocyclische aromatische koolwaterstoffenChemischeStofNVT23 april 2022som 5 monocyclische aromatische koolwaterstoffen
som desmedifam en fenmedifam6965sdesfemmdfmsom desmedifam en fenmedifamChemischeStofNVT23 april 2022som desmedifam en fenmedifam
som 4 monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX) plus naftaleen6968sMAK4Nafsom 4 monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX) plus naftaleenChemischeStofNVT23 april 2022som 4 monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX) plus naftaleen
som 10 perfluoralkylstoffen6969sPFAS10som 10 perfluoralkylstoffenChemischeStofNVT23 april 2022som 10 perfluoralkylstoffen
som xylenen en naftaleen6966sxylnNafsom xylenen en naftaleenChemischeStofNVT23 april 2022som xylenen en naftaleen
1H,1H,2H,2H-perfluoroctaansulfonzuur6964HPFC8asfzr1H,1H,2H,2H-perfluoroctaansulfonzuurChemischeStof27619-97-216 april 2022
som gadobenaat anion en gadoxetaat anion6963sgadbntxttsom gadobenaat anion en gadoxetaat anionChemischeStofNVT16 april 2022som gadobenaat anion en gadoxetaat anion
gadobenaat anion6962gadbntgadobenaat anionChemischeStof172504-22-216 april 2022
gadopentetaat anion6960gadptttgadopentetaat anionChemischeStof20694-16-016 april 2022
gadoteraat anion6959gadtrtgadoteraat anionChemischeStof83678-67-516 april 2022
gadoxetaat anion6961gadxttgadoxetaat anionChemischeStof770677-60-616 april 2022
2-heptanon69582C7on2-heptanonChemischeStof110-43-012 april 2022
4-heptanon69574C7on4-heptanonChemischeStof123-19-312 april 2022
3-hexanon69543C6on3-hexanonChemischeStof589-38-89 april 2022
moxifloxacine hydrochloride6947moxfxcneHClmoxifloxacine hydrochlorideChemischeStof186826-86-89 april 2022
7,8-dihydrocodeïne695578DHcdne7,8-dihydrocodeïneChemischeStof125-28-09 april 2022
3-methyl-2-butanon69513C1y2C4on3-methyl-2-butanonChemischeStof563-80-49 april 2022
endrin keton6950endktnendrin ketonChemischeStof53494-70-59 april 2022
tetrabroommethaan6953CBr4tetrabroommethaanChemischeStof558-13-49 april 2022
losartan kalium6945lostanKlosartan kaliumChemischeStof124750-99-89 april 2022
2,3,4,5-tetrachloornitrobenzeen69522345TClNO2Be2,3,4,5-tetrachloornitrobenzeenChemischeStof879-39-09 april 2022
nadolol6948nadllnadololChemischeStof42200-33-99 april 2022
propaan6956C3apropaanChemischeStof74-98-69 april 2022
desvenlafaxine hydrochloride6946desvlfxneHCldesvenlafaxine hydrochlorideChemischeStof300827-87-69 april 2022
karbutilaat6949karbtltkarbutilaatChemischeStof4849-32-59 april 2022
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur6944slinverPFHxSsom lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuurChemischeStofNVT12 maart 2022som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur
1-broom-2-chloorethaan69411Br2ClC1a1-broom-2-chloorethaanChemischeStof107-04-05 maart 2022
3,3',4,4',5-pentabroomdifenylether6937PBDE1263,3',4,4',5-pentabroomdifenyletherChemischeStof366791-32-45 maart 2022
2,3,3',4,4',5',6-heptabromodifenylether6938PBDE1912,3,3',4,4',5',6-heptabromodifenyletherChemischeStof446255-30-75 maart 2022
2,2',3,4',5,5'-hexachloorbifenyl6934PCB1462,2',3,4',5,5'-hexachloorbifenylChemischeStof51908-16-85 maart 2022
kaliumoxide6939K2OkaliumoxideChemischeStof12136-45-75 maart 2022
2,2',3,4,4',6,6'-heptabroomdifenylether6936PBDE1842,2',3,4,4',6,6'-heptabroomdifenyletherChemischeStof117948-63-75 maart 2022
3-methoxybenzeenamine69353C1oxBenAe3-methoxybenzeenamineChemischeStof536-90-35 maart 2022
trichloornitrobenzeen6933TClNO2BentrichloornitrobenzeenChemischeStof29595-61-75 maart 2022
isopreen6943ipnisopreenChemischeStof78-79-55 maart 2022
thiofeen6942tofnthiofeenChemischeStof110-02-15 maart 2022
aroclor10166931ARCR1016aroclor1016ChemischeStof12674-11-25 maart 2022
som 2,3-, 2,4-, 2,5-dichloorfenol6930s232425DClFosom 2,3-, 2,4-, 2,5-dichloorfenolChemischeStofNVT5 maart 2022som 2,3-, 2,4-, 2,5-dichloorfenol
bariumoxide6940BaObariumoxideChemischeStof1304-28-55 maart 2022
aroclor12546932ARCR1254aroclor1254ChemischeStof11097-69-15 maart 2022
perfluor-3-methoxypropaanzuur6927PFMPrAperfluor-3-methoxypropaanzuurChemischeStof377-73-11 maart 2022
perfluor-4-methoxybutaanzuur6926PFMBAperfluor-4-methoxybutaanzuurChemischeStof863090-89-51 maart 2022
perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur6929PFEESperfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuurChemischeStof113507-82-71 maart 2022
perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur6928PFDHpAperfluor-3,6-dioxaheptaanzuurChemischeStof151772-58-61 maart 2022
carprofen6924carpfncarprofenChemischeStof53716-49-726 februari 2022
sulfathiazol6925sulftzlsulfathiazolChemischeStof72-14-026 februari 2022
fenpicoxamid6923fenpcoamdfenpicoxamidChemischeStof517875-34-226 februari 2022
sultopride6918sultpdesultoprideChemischeStof53583-79-225 februari 2022
perchloraat6917ClO4perchloraatChemischeStof14797-73-025 februari 2022
nikkel-ethyleendiaminetetra-azijnzuur.natriumzout6922NiEDTA.Nanikkel-ethyleendiaminetetra-azijnzuur.natriumzoutChemischeStof15708-55-125 februari 2022
diaceton acrylamide6916DactacAddiaceton acrylamideChemischeStof2873-97-425 februari 2022
2-hydroxy-5-methylbenzeen-1-sulfonzuur69192HOx5C1yBens2-hydroxy-5-methylbenzeen-1-sulfonzuurChemischeStof7134-06-725 februari 2022
2,4-D isobutylester692024DiC4yEsr2,4-D isobutylesterChemischeStof1713-15-125 februari 2022
ijzer-ethyleendiaminetetra-azijnzuur.natriumzout6921FeEDTA.Naijzer-ethyleendiaminetetra-azijnzuur.natriumzoutChemischeStof15708-41-525 februari 2022
som 20 poly- en perfluoralkylstoffen (VVM)6915sPFAS20som 20 poly- en perfluoralkylstoffen (VVM)ChemischeStofNVT23 februari 2022som 20 poly- en perfluoralkylstoffen (VVM)
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)6913sPFAS13som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)ChemischeStofNVT23 februari 2022som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
som 9 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)6912sPFAS9som 9 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)ChemischeStofNVT23 februari 2022som 9 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFSA)6914sPFAS4som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFSA)ChemischeStofNVT23 februari 2022som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFSA)
som milbemycin A3 + A46911smilbmcnsom milbemycin A3 + A4ChemischeStofNVT12 januari 2022som milbemycin A3 + A4
Massa per lengte6909MASSPLTEMassa per lengteGrootheidNVT7 januari 2022
Inspanning6910INSNGInspanningGrootheidNVT7 januari 2022inspanning
Massa per tijd6908MASSPTDMassa per tijdGrootheidNVT7 januari 2022
Verhouding nitraat/ammonium6905NO3/NH4Verhouding nitraat/ammoniumGrootheidNVT5 januari 2022
Verhouding propionzuur/azijnzuur6907propozr/HacVerhouding propionzuur/azijnzuurGrootheidNVT5 januari 2022
perfluorhexaansulfonamide6906PFHxSAperfluorhexaansulfonamideChemischeStof41997-13-15 januari 2022
metoprolol2485metpllmetoprololChemischeStof51384-51-111 december 2021
ofloxacine4310ofxcneofloxacineChemischeStof82419-36-19 december 2021
methacrifos6900methcfsmethacrifosChemischeStof30864-28-99 december 2021
trans-methacrifos6901tmethcfstrans-methacrifosChemischeStof62610-77-99 december 2021
melamine, polymeer met formaldehyde en methanol6902melmnplmmfAhmelamine, polymeer met formaldehyde en methanolChemischeStof68002-20-09 december 2021
flurprimidol3828flurpmdlflurprimidolChemischeStof56425-91-39 december 2021
hexakis(methoxymethyl)melamine6903HxkC1oxC1ymlhexakis(methoxymethyl)melamineChemischeStof3089-11-09 december 2021
ketamine5553ketAeketamineChemischeStof6740-88-19 december 2021
E-nitenpyram6904E-nitprmE-nitenpyramChemischeStof150824-47-89 december 2021
som C10-C13-chlooralkanen2365sC10C13Claknsom C10-C13-chlooralkanenChemischeStof85535-84-88 december 2021som C10-C13-chlooralkanen
Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 455872STOFPR_34-45Prioritaire stoffen - nieuw vanaf 2013 - nr. 34 t/m 45TyperingNVT7 december 2021
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur6040slinvertPFOSsom lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuurChemischeStofNVT3 december 2021som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur
som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren5577sverttPFOAsom vertakte perfluoroctaanzuur-isomerenChemischeStofNVT3 december 2021som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren
som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren5829sverttPFHxSsom vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomerenChemischeStofNVT3 december 2021som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren
som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren5518sverttPFOSsom vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomerenChemischeStofNVT3 december 2021som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren
dibroommethaansulfonzuur6897DBrC1asfzrdibroommethaansulfonzuurChemischeStof408309-19-31 december 2021
som 11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol isomeren6898s11n9cbxd9THsom 11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol isomerenChemischeStof104874-50-21 december 2021
(-)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol6899m11n9cbxd9TH(-)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinolChemischeStof56354-06-41 december 2021
dichloormethaansulfonzuur6896DFlC1asfzrdichloormethaansulfonzuurChemischeStof53638-45-21 december 2021
Verzamelmonster6895VERZMMSRVerzamelmonsterObjectNVT26 november 2021verzamelmonster
Pulsproportie6894PULSPPTEPulsproportieGrootheidNVT26 november 2021pulsproportie
3-(hydroxymethylfosfinoyl)propionzuur68933C1yPppozr3-(hydroxymethylfosfinoyl)propionzuurChemischeStof15090-23-023 november 2021
som anthophylliet asbest6881santasbtsom anthophylliet asbestChemischeStofNVT19 november 2021
chrysotiel asbest niet-hechtgebonden6883chrasbtnhgbnchrysotiel asbest niet-hechtgebondenChemischeStofNVT19 november 2021
crocidoliet asbest niet-hechtgebonden6886croasbtnhgbncrocidoliet asbest niet-hechtgebondenChemischeStofNVT19 november 2021
… overige resultaten

Eigenschappen

Id22
VoorkeurslabelParameter
Definitie (nl)Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf
Is open domeinN
Begin geldigheid08-06-2011 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd13-05-2020 00:00:00
MetadataCodes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren


Parametertabel CSV download incl vervallen waarden
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
JSON.png