grondwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)grondwater
Definitie (nl)al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat
Toelichting (nl)Water dat zich in een grondformatie bevindt en dat daaruit gewoonlijk kan worden gewonnen.
BronNEN 6599
Label (en)groundwater
Label (de)grundwasser
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterBreder
grondwaterCategorie van
grondwaterHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afgesloten grondwater (Begrip)Bredergrondwater
artesisch water (Begrip)Bredergrondwater
Grondwater (Domeinwaarde)Gerelateerdgrondwater
Saneren en beheren van vervuilde historische locaties (o.a. slib-/baggerdepots, grondwater, bodem, nutrienten) (Domeinwaarde)Gerelateerdgrondwater
grondwaterspiegel (Begrip)Heeft onderdeelgrondwater
stijghoogte (Begrip)Heeft onderdeelgrondwater
grondwaterspiegel (Begrip)Smallergrondwater
stijghoogte (Begrip)Smallergrondwater
RDF.jpg
Aquo history.png