grondwaterbeheer

Eigenschappen

Label (nl)grondwaterbeheer

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterbeheerBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bemonsteringsmethode (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
ClassificatieKRWGW (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Compartiment (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Conserveringsmiddel (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Eenheid (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Hoedanigheid (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
IWSRindicator (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Juistheidsoordeel (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
JuistheidsoordeelProcedure (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
KRWKwaliteitselement (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
KRWMaatregeltype (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
KRWStroomgebieden (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Kwaliteitsoordeel (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Liquid/solid volume (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
Normgroep (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Normkader (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Parameter (Domeintabelverzamellijst)Categorie vangrondwaterbeheer
Plaatsbepalingsapparaat (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Waardebepalingsmethode (Domeintabelverzamellijst)Categorie vangrondwaterbeheer
Waardebepalingstechniek (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Waardebewerkingsmethode (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
Waterbeheerder (Domeintabel)Categorie vangrondwaterbeheer
analytische elementen (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
debietpotentiaal (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
fenolindex (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
normfractie (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
retourbemaling (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som 2,4'- en 2,6'-xylidine (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som 3,5-dimethylaniline en 2,5-xylidine (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som dihydroxybenzeen-isomeren (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som fenolen waterdampvluchtig (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonamide (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren (Begrip)Categorie vangrondwaterbeheer
RDF.jpg