belastingheffing

Eigenschappen

Label (nl)belastingheffing

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belastingheffingBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Eenheid (Domeintabel)Categorie vanbelastingheffing
Heffingsobject_soorten (Domeintabel)Categorie vanbelastingheffing
Parameter (Domeintabelverzamellijst)Categorie vanbelastingheffing
Waterbeheerder (Domeintabel)Categorie vanbelastingheffing
ingezetenenomslag (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
integraal belastings- en invorderingssysteem. (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
interdepartementaal beleids onderzoek financiering waterbeheer. (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
intergovernmental oceanographic commission (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
international council for the exploration of the sea (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
international union for conservation of nature and natural resources (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
interregionaal rijn-maas activiteit. (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
investeringsbudget landelijk gebied (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
verontreiniginsheffing (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
waterbeheerder (Begrip)Categorie vanbelastingheffing
RDF.jpg