chemische trendanalyse grondwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)chemische trendanalyse grondwater
Definitie (nl)toets 3.2.2 Risicobeoordeling overschrijdingen op termijn (chemische trendanalyse), een van de grondwatertoetsen ten behoeve van de KRW.
Bronprotocol voor toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW�Herzien 2019
StatusGeldig
Begin geldigheid2023-10-25
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2310-0008
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
chemische trendanalyse grondwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Chemische trendanalyse grondwater (Domeinwaarde)Gerelateerdchemische trendanalyse grondwater
grondwater (Begrip)Gerelateerdchemische trendanalyse grondwater
RDF.jpg
Aquo history.png