waterdoorlatendheid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterdoorlatendheid
Definitie (nl)De snelheid waarmee water door de bodem kan stromen
Toelichting (nl)Binnen de bodemkunde ook wel afgekort als de K-waarde
Synoniem (nl)K-waarde; waterdoorlaatfactor; doorlaatfactor; doorlatendheidscoëfficiënt; waterdoorlatendheidscoëfficiënt; hydrologische conductiviteit
Begin geldigheid2022-08-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2206-0011
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterdoorlatendheidBreder
waterdoorlatendheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Waterdoorlatendheid (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterdoorlatendheid
RDF.jpg
Aquo history.png