waterdoorlatendheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterdoorlatendheid
Definitie (nl)De snelheid waarmee water door de bodem kan stromen
Toelichting (nl)Binnen de bodemkunde ook wel afgekort als de K-waarde
Synoniem (nl)K-waarde; waterdoorlaatfactor; doorlaatfactor; doorlatendheidscoëfficiënt; waterdoorlatendheidscoëfficiënt; hydrologische conductiviteit
Begin geldigheid2022-08-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2206-0011
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterdoorlatendheidBreder
waterdoorlatendheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Waterdoorlatendheid (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterdoorlatendheid
RDF.jpg
Aquo history.png