som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren
Definitie (nl)somparameter van perfluoroctaansulfonamide-isomeren waarvan de C8-alkylgroep vertakt (niet-lineair) is
Brondepartement Leefmilieu, Natuur en Energie (Be)
Begin geldigheid2022-10-05
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2208-0018
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomerenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren (Domeinwaarde)Gerelateerdsom vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren
RDF.jpg
Aquo history.png