watersysteembeheer kwantiteit

Eigenschappen

Label (nl)watersysteembeheer kwantiteit

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watersysteembeheer kwantiteitBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
AfsluitmiddelType (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Compartiment (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Eenheid (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Hoedanigheid (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
IWSRindicator (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Inlaat (Symbool)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
KRWKwaliteitselement (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
KRWMaatregeltype (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
KRWSleutelTypeMaatregel (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
KRWStroomgebieden (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
KRWhydromorfologische_parameter (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Kwaliteitsoordeel (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Monsterbewerkingsmethode (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Parameter (Domeintabelverzamellijst)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Plaatsbepalingsapparaat (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Waardebepalingsmethode (Domeintabelverzamellijst)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Waardebewerkingsmethode (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
Waterbeheerder (Domeintabel)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
aanlandige wind (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
aanvoeren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
aflandige wind (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
afvoeren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
afwatering (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
analysecompartiment (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
analytische elementen (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
beheersmaatregel (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
bemalen (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
bemalinggebied (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
beregening (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
bergingscapaciteit (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
bergingsvoorzieningen voor regenwater (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
beschermende gronden (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
bevloeiing (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
boezemland (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
boezemwater (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
boven-schelde (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
chorologische classificatie (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
cultuurlijke oever (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
debiet (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
debiet meten (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
debiet regelklep (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
debietmeter (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
debietpotentiaal (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
drainagebasis (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
drainagebuis (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
droger oevergebied (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
duurzame ontwikkeling (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
ecologische hoofdstructuur (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
ecologische verbindingszone (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
flab (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
gecontroleerd overstromingsgebied (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
geïsoleerde wateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
grid (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
groene oeverzone (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
habitat (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
hydrologisch systeem (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
insteek (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
integraal waterbeheer (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
inzijggebied (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
irrigatierendement (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
keurprofiel (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
komberging (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
kronkelwaardgeul (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
kunstwerk (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
landelijk gebied (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
legger (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
lozen (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
maaiboot (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
macrofauna (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
macrofyt (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
meanderen (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
mesotroof (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
minimale (water)diepte (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
monstercompartiment (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
natuurlijke oever (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
natuurvriendelijk onderhoud (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
natuurvriendelijke oever (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
niet stationaire stroming (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
norm (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
oever (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
oeverbescherming (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
oeverzone (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
onderhoud (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
onderhoudsdiepte (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
onderhoudsplichtige (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
onttrekken (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
ontwatering (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
opbolling (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
opgelost organisch koolstof (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
oudland (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
overige waterkering (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
peilbesluit (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
peilgebied (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
pingo (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
pingoruine (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
prehistorie (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
primaire ontgronding (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
primaire wateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
regenmeter (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
regionale waterkering (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
rijkswateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
rivierbekken (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
rivierdal (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
riviervak (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
run-off (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
schakeling (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
secundaire ontgronding (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
secundaire wateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
sediment (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
slibvang (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
specifiek debiet (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
stationaire stroming (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
stedelijk gebied (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
steiger (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
streefbeeld (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
stromingsprofiel (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
stroomgebied (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
stroomgebiedsuitwerkingsplan (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
stuwpeil (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
tertiair water (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
uitvoeringsbesluit rijkswateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
uitwateringsdiepte (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
vaargeul (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
vaarstrook (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
vangdrain (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
variabiliteit (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
verlanding (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
verplaatsing (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
verzameldrain (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
vogel- en habitatrichtlijn (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
vrijwaringzone wateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
waardebewerkingsmethode (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
wandconstructie (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
waterbeheerder (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
waterberging (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
waterblock (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
wateren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
waterkant (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
waterkeren (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
waterkering (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
waterlijn (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
watersysteem (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
watersysteemdeel (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
watervang (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
werken (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
wet milieubeheer (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
winzone (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
zandvang (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
zone (Begrip)Categorie vanwatersysteembeheer kwantiteit
RDF.jpg