oppervlaktewaterlichaam

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)oppervlaktewaterlichaam
Definitie (nl)een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater
Toelichting (nl)die eenheid waarop getoetst moet worden of er aan de (KRW) doelstellingen voldaan wordt.

Ofwel een samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.

zie voor meer informatie ook de waterwet www.helpdeskwater.nl
AfkortingOWL
BronKaderrichtlijn Water (2000/60/EC)
Synoniem (nl)waterlichaam
Label (en)surface waterbody
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oppervlaktewaterlichaamBreder
oppervlaktewaterlichaamCategorie van
oppervlaktewaterlichaamGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ClassificatieKRWbiologischOW (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
ClassificatieKRWchemischOW (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
EUfonds (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
IWSRindicator (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWMaatregelGebiedsniveau (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWMaatregeltype (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWStatus (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWStroomgebieden (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWWaterlichaamCategorie (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWWatertype (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
KRWhydromorfologische_parameter (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Normgroep (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Normkader (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Oppervlaktewaterlichaam (Domeinwaarde)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Parameter (Domeintabelverzamellijst)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
SGBPTitel (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Waterbeheerder (Domeintabel)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Waterlichaam (Domeinwaarde)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
binnenwater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
bron (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
droger oevergebied (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
kustwater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
overgangswater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
waterbodem (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
watervlakte (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
wetland (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
RDF.jpg
Aquo history.png