meting

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)meting
Definitie (nl)het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie.
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 143.
Synoniem (nl)monstername
Label (en)measurement
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
metingCategorie van
metingGerelateerd
metingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aran meting (Begrip)Bredermeting
aantoonbaarheidsgrens (Begrip)Gerelateerdmeting
aanvang condities ijking (Begrip)Gerelateerdmeting
abundantie (Begrip)Gerelateerdmeting
acoustic doppler current profiler (Begrip)Gerelateerdmeting
ambivalentie (Begrip)Gerelateerdmeting
areometer (Begrip)Gerelateerdmeting
bepalingsgrens (Begrip)Gerelateerdmeting
rapportagegrens (Begrip)Gerelateerdmeting
alfanumerieke waarde (Begrip)Heeft onderdeelmeting
RDF.jpg
Aquo history.png