meting

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)meting
Label (en)measurement
Code838, 839
Definitie (nl)het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie.
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 143.
Datum start2011/07/04 10:35:44
Datum gewijzigd2012/11/23 12:29:04
StatusG
Id26861

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
metingCategorie van
metingGebruik voor
metingGerelateerd
metingHeeft onderdeel
metingSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aran meting (Begrip)Bredermeting
aanvang condities ijking (Begrip)Gerelateerdmeting
abundantie (Begrip)Gerelateerdmeting
acoustic doppler current profiler (Begrip)Gerelateerdmeting
ambivalentie (Begrip)Gerelateerdmeting
areometer (Begrip)Gerelateerdmeting
bepalingsgrens (Begrip)Gerelateerdmeting
alfanumerieke waarde (Begrip)Heeft onderdeelmeting
alfanumerieke waarde (Begrip)Smallermeting
RDF.jpg
Aquo history.png