acoustic doppler current profiler

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)acoustic doppler current profiler
Definitie (nl)akoestisch meetinstrument dat gebruikmaakt van het dopplereffect om een stromingsprofiel (stroomsnelheid en -richting) op elke diepte) van de waterkolom op te maken.
AfkortingADCP
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
acoustic doppler current profilerCategorie van
acoustic doppler current profilerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Akoestisch Doppler (ADCP) (Domeinwaarde)Gerelateerdacoustic doppler current profiler
meting (Begrip)Gerelateerdacoustic doppler current profiler
RDF.jpg
Aquo history.png