aantoonbaarheidsgrens

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aantoonbaarheidsgrens
Definitie (nl)de door het laboratorium vastgestelde kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. In de standaard wordt als grens hiervoor een relatieve standaardafwijking van 33% op dat meetniveau gehanteerd
Toelichting (nl)ook in de NEN777-2012 wordt gebruikgemaakt van deze operationele definitie die de aantoonbaarheidsgrens gelijkstelt aan driemaal de standaardafwijking op dit niveau. De aantoonbaarheidsgrens (AG) is per definitie het werkelijke concentratieniveau waarbij de kans op fout-negatieve uitslagen beperkt is (het niveau van betrouwbaar aantonen). Daarom wordt bij herhaalde analyse van een laboratoriummonster op AG-niveau of hoger met grote betrouwbaarheid steeds dezelfde kwalitatieve uitslag (nl. ‘positief’) verkregen.
BronNEN 7777+C1:2012
Label (en)detection limit
Synoniem (en)limit of detection
StatusGeldig
Begin geldigheid2021/12/27
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2012-0008
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aantoonbaarheidsgrensCategorie van
aantoonbaarheidsgrensGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aantoonbaarheidsgrens (Domeinwaarde)Gerelateerdaantoonbaarheidsgrens
RDF.jpg
Aquo history.png