ambivalentie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)ambivalentie
Definitie (nl)de situatie die verkregen wordt wanneer een set metingen zoals bepaald door een systeem meer dan één mogelijke oplossing geeft.
Toelichting (nl)Dit komt bijvoorbeeld voor in de positiebepaling waar een set metingen meerdere posities kan opleveren
BronIMO resolutie A.860(20) - vertaald
Synoniem (nl)ambiquity
Label (en)ambiguity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ambivalentieCategorie van
ambivalentieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
meting (Begrip)Gerelateerdambivalentie
RDF.jpg
Aquo history.png