ambivalentie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ambivalentie
Definitie (nl)de situatie die verkregen wordt wanneer een set metingen zoals bepaald door een systeem meer dan één mogelijke oplossing geeft.
Toelichting (nl)Dit komt bijvoorbeeld voor in de positiebepaling waar een set metingen meerdere posities kan opleveren
BronIMO resolutie A.860(20) - vertaald
Synoniem (nl)ambiquity
Label (en)ambiguity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ambivalentieCategorie van
ambivalentieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
meting (Begrip)Gerelateerdambivalentie
RDF.jpg
Aquo history.png