aanvang condities ijking

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanvang condities ijking
Label (en)Calibration, Initial Conditions
Definitie (nl)de initiële hydrologische condities van een stromend systeem die weergegeven worden door de distributie van de waterstand in de aquifer op een bepaald moment dat correspondeert met voorgaande hydrologische omstandigheden in dat systeem.
BronMurray-Darling Basin Commision (2000) Groundwater Flow Modelling Guideline. Aquaterra Consulting Pty Ltd, South Perth, Australia.
Datum start2011/07/04 10:32:24
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id25704

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvang condities ijkingCategorie van
aanvang condities ijkingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
meting (Begrip)Gerelateerdaanvang condities ijking
RDF.jpg
Aquo history.png