bepalingsgrens

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bepalingsgrens
Definitie (nl)de door het laboratorium vastgestelde kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. In de standaard wordt als grens hiervoor een relatieve standaardafwijking van 10% op dat meetniveau gehanteerd
Toelichting (nl)bij deze waarde is de kans op fout-negatieve uitslagen < 1%
Bronnaar NEN 7777+C1:2012
Label (en)quantitation limit
Synoniem (en)limit of quantitation
Label (de)bestimmungsgrenze
StatusGeldig
Begin geldigheid2021/12/27
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2012-0008
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bepalingsgrensCategorie van
bepalingsgrensGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bepalingsgrens (Domeinwaarde)Gerelateerdbepalingsgrens
meetresultaat (Begrip)Gerelateerdbepalingsgrens
meting (Begrip)Gerelateerdbepalingsgrens
nauwkeurigheid (Begrip)Gerelateerdbepalingsgrens
RDF.jpg
Aquo history.png