aanvaardbare dagelijkse dosis

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanvaardbare dagelijkse dosis
Definitie (nl)schatting van de hoeveelheid schadelijke stof (bijvoorbeeld pesticiden) die gedurende een mensenleven dagelijks kan worden ingenomen via onder meer voedsel en drinkwater, zonder noemenswaardige gezondheidsrisico's.
AfkortingADI
Label (en)acceptable (tolerable) daily intake
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvaardbare dagelijkse dosisCategorie van
aanvaardbare dagelijkse dosisGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
chemische stof (Begrip)Gerelateerdaanvaardbare dagelijkse dosis
meting (Begrip)Gerelateerdaanvaardbare dagelijkse dosis
RDF.jpg
Aquo history.png