abundantie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)abundantie
Definitie (nl)het aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.
Toelichting (nl)Mate waarin een bepaald soort organisme of groep van organismen voorkomt.
BronEcologische normen waterbeheer. Deeladvies III: beschrijving van de parameters. Gezondheidsraad, Rapport no. 89/21, den Haag, 1989.
Label (de)abundanz
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abundantieCategorie van
abundantieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Abundantie fytoplankton (Domeinwaarde)Gerelateerdabundantie
Abundantie groeivormen macrofyten (Domeinwaarde)Gerelateerdabundantie
abundant (Begrip)Gerelateerdabundantie
meting (Begrip)Gerelateerdabundantie
RDF.jpg
Aquo history.png