abundantie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)abundantie
Definitie (nl)het aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.
Toelichting (nl)Mate waarin een bepaald soort organisme of groep van organismen voorkomt.
BronEcologische normen waterbeheer. Deeladvies III: beschrijving van de parameters. Gezondheidsraad, Rapport no. 89/21, den Haag, 1989.
Label (de)abundanz
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abundantieCategorie van
abundantieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Abundantie fytoplankton (Domeinwaarde)Gerelateerdabundantie
Abundantie groeivormen macrofyten (Domeinwaarde)Gerelateerdabundantie
abundant (Begrip)Gerelateerdabundantie
meting (Begrip)Gerelateerdabundantie
RDF.jpg
Aquo history.png