areometer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)areometer
Definitie (nl)instrument waarmee onder andere het zoutgehalte van het water of het zuurgehalte van de accu's gemeten kan worden.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Synoniem (nl)zoutweger
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
areometerCategorie van
areometerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
meting (Begrip)Gerelateerdareometer
RDF.jpg
Aquo history.png