druk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)druk
Definitie (nl)kracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt
AfkortingDRUK
Label (en)pressure
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drukCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
absolute waterdruk (Begrip)Brederdruk
actieve gronddruk (Begrip)Brederdruk
atmosferische druk (Begrip)Brederdruk
waterdruk (Begrip)Brederdruk
Druk (Domeinwaarde)Gerelateerddruk
Druk (Symbool)Gerelateerddruk
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Druk01-01-08.jpg