absolute waterdruk

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)absolute waterdruk
Definitie (nl)de druk van het bodemwater overeenkomend met de som van de relatieve waterdruk en de atmosferische druk.
Afkortingpabs
Label (en)absolute water pressure
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
absolute waterdrukBreder
absolute waterdrukCategorie van
absolute waterdrukGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterdruk (Begrip)Gerelateerdabsolute waterdruk
RDF.jpg
Aquo history.png