absolute waterdruk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)absolute waterdruk
Definitie (nl)de druk van het bodemwater overeenkomend met de som van de relatieve waterdruk en de atmosferische druk.
Afkortingpabs
Label (en)absolute water pressure
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
absolute waterdrukBreder
absolute waterdrukCategorie van
absolute waterdrukGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterdruk (Begrip)Gerelateerdabsolute waterdruk
RDF.jpg
Aquo history.png