chemie

Eigenschappen

Label (nl)chemie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
chemieBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ionchromatrografie (IC) (Begrip)Categorie vanchemie
Liquid/solid volume (Begrip)Categorie vanchemie
Som 6b metalen (Ca, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) (Begrip)Categorie vanchemie
Verzadigingsgraad (Begrip)Categorie vanchemie
aanbesteding (Begrip)Categorie vanchemie
aanbestedingsreglement werken (Begrip)Categorie vanchemie
aangroeiwerende verf (Begrip)Categorie vanchemie
aanrijking (Begrip)Categorie vanchemie
aantal (Begrip)Categorie vanchemie
aantasting (Begrip)Categorie vanchemie
aantoonbaarheidsgrens (Begrip)Categorie vanchemie
aanzuigsnelheid (Begrip)Categorie vanchemie
abrasie (Begrip)Categorie vanchemie
absoluutheid (Begrip)Categorie vanchemie
absorptie (Begrip)Categorie vanchemie
accumulatie (Begrip)Categorie vanchemie
achtergrondvertroebeling (Begrip)Categorie vanchemie
achtergrondwaarde (Begrip)Categorie vanchemie
aciditeit (Begrip)Categorie vanchemie
acrylonitril butadieen styreen (Begrip)Categorie vanchemie
actief bodembeheer (Begrip)Categorie vanchemie
actief kool (Begrip)Categorie vanchemie
activiteitsconcentratie (Begrip)Categorie vanchemie
actoren (Begrip)Categorie vanchemie
actualisatie-onderzoek (Begrip)Categorie vanchemie
actuele risico's (Begrip)Categorie vanchemie
acute toxiciteit (Begrip)Categorie vanchemie
acute toxiciteittoets (Begrip)Categorie vanchemie
administratief voorschrift (Begrip)Categorie vanchemie
adsorptie (Begrip)Categorie vanchemie
advectie (Begrip)Categorie vanchemie
afbraak (Begrip)Categorie vanchemie
afbreekbaarheid van een stof (Begrip)Categorie vanchemie
afdekken (Begrip)Categorie vanchemie
afdekking (Begrip)Categorie vanchemie
afdichting (Begrip)Categorie vanchemie
affiniteit (Begrip)Categorie vanchemie
afhankelijke variabele (Begrip)Categorie vanchemie
afotisch (Begrip)Categorie vanchemie
afvalstroomformulier (Begrip)Categorie vanchemie
afvalwater (Begrip)Categorie vanchemie
afvalwater kwaliteitsmodel (Begrip)Categorie vanchemie
afvalwaterbehandeling door derden (Begrip)Categorie vanchemie
afvoernorm (Begrip)Categorie vanchemie
afzet slib/restproducten (Begrip)Categorie vanchemie
agglomeratie (Begrip)Categorie vanchemie
alfa-factor (Begrip)Categorie vanchemie
alfadeeltje (Begrip)Categorie vanchemie
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vanchemie
alfastraler (Begrip)Categorie vanchemie
alfastraling (Begrip)Categorie vanchemie
algemene norm (Begrip)Categorie vanchemie
algemene regel (Begrip)Categorie vanchemie
algenbloei (Begrip)Categorie vanchemie
alifatische koolwaterstof (Begrip)Categorie vanchemie
aliquot (Begrip)Categorie vanchemie
alkaliniteit (Begrip)Categorie vanchemie
alkylkwik (Begrip)Categorie vanchemie
aluminaten (Begrip)Categorie vanchemie
aluminium (Begrip)Categorie vanchemie
amfibool asbest (Begrip)Categorie vanchemie
ammoniak stikstof (Begrip)Categorie vanchemie
ammonium (Begrip)Categorie vanchemie
analyse en monitoring prioritaire stoffen (Begrip)Categorie vanchemie
analyseapparatuur (Begrip)Categorie vanchemie
analysecertificaat (Begrip)Categorie vanchemie
analyserende instantie (Begrip)Categorie vanchemie
anaërobe ademhaling (Begrip)Categorie vanchemie
anaërobe bacteriën (Begrip)Categorie vanchemie
anaërobie (Begrip)Categorie vanchemie
anaëroob (Begrip)Categorie vanchemie
anion (Begrip)Categorie vanchemie
anisotropie (Begrip)Categorie vanchemie
ankerspudpalen (Begrip)Categorie vanchemie
anode (Begrip)Categorie vanchemie
anodiseren (Begrip)Categorie vanchemie
anorganisch (Begrip)Categorie vanchemie
anorganische chemicaliën (Begrip)Categorie vanchemie
anorganische koolstof (Begrip)Categorie vanchemie
anorganische stof (Begrip)Categorie vanchemie
anoxisch (Begrip)Categorie vanchemie
antropogeen (Begrip)Categorie vanchemie
aquatisch (Begrip)Categorie vanchemie
areometer (Begrip)Categorie vanchemie
aromaten (Begrip)Categorie vanchemie
aromatische koolwaterstof (Begrip)Categorie vanchemie
asbest (Begrip)Categorie vanchemie
asbest hechtgebonden (Begrip)Categorie vanchemie
asbest niet-hechtgebonden (Begrip)Categorie vanchemie
asfalt (Begrip)Categorie vanchemie
asfaltkleefmiddel (Begrip)Categorie vanchemie
asfaltmortel (Begrip)Categorie vanchemie
assimilatiecapaciteit (Begrip)Categorie vanchemie
atmosferische depositie (Begrip)Categorie vanchemie
atoom (Begrip)Categorie vanchemie
atoomgetal (Begrip)Categorie vanchemie
attritie (Begrip)Categorie vanchemie
avegaar (Begrip)Categorie vanchemie
avilastic (Begrip)Categorie vanchemie
aërobe bacteriën (Begrip)Categorie vanchemie
aërosol (Begrip)Categorie vanchemie
baggerketen (Begrip)Categorie vanchemie
baggernauwkeurigheid (Begrip)Categorie vanchemie
balans (Begrip)Categorie vanchemie
balansberekening (Begrip)Categorie vanchemie
base (Begrip)Categorie vanchemie
baseline onderzoek (Begrip)Categorie vanchemie
basistechniek (Begrip)Categorie vanchemie
batchgewijs (Begrip)Categorie vanchemie
bedenking (Begrip)Categorie vanchemie
bedrijfstakindeling wvow (Begrip)Categorie vanchemie
bedrijfswater (Begrip)Categorie vanchemie
beheersmaatregel (Begrip)Categorie vanchemie
behuizing (Begrip)Categorie vanchemie
belasting (Begrip)Categorie vanchemie
benedengrens (Begrip)Categorie vanchemie
benthisch (Begrip)Categorie vanchemie
bentoniet (Begrip)Categorie vanchemie
benzeen (Begrip)Categorie vanchemie
bepalingsgrens (Begrip)Categorie vanchemie
beroep (Begrip)Categorie vanchemie
beschikbare grondwatervoorraad (Begrip)Categorie vanchemie
beschikkingsaanvraag (Begrip)Categorie vanchemie
bestrijdingsmiddel (Begrip)Categorie vanchemie
betalingsvoorwaarden (Begrip)Categorie vanchemie
betrouwbaarheid (Begrip)Categorie vanchemie
betrouwbaarheidsinterval (Begrip)Categorie vanchemie
betrouwbaarheidslimieten (Begrip)Categorie vanchemie
betrouwbaarheidsniveau (Begrip)Categorie vanchemie
bewerkingsmethode (Begrip)Categorie vanchemie
bezinkbare stoffen (Begrip)Categorie vanchemie
bezinking (Begrip)Categorie vanchemie
bezinksnelheid (Begrip)Categorie vanchemie
bezoekverslag (Begrip)Categorie vanchemie
bezwaar (Begrip)Categorie vanchemie
bicarbonaten (Begrip)Categorie vanchemie
binder (Begrip)Categorie vanchemie
bio beschikbaar (Begrip)Categorie vanchemie
bioaccumulatie (Begrip)Categorie vanchemie
bioassay (Begrip)Categorie vanchemie
biochemisch zuurstofverbruik (Begrip)Categorie vanchemie
biodegradatie (Begrip)Categorie vanchemie
biogas (Begrip)Categorie vanchemie
biologisch actieve koolstof (Begrip)Categorie vanchemie
biologisch afbreekbaar (Begrip)Categorie vanchemie
biologisch afbreekbare verontreinigingen (Begrip)Categorie vanchemie
biologische indicator (Begrip)Categorie vanchemie
biomonitoring (Begrip)Categorie vanchemie
biopesticide (Begrip)Categorie vanchemie
biopiles (Begrip)Categorie vanchemie
biotransformatie (Begrip)Categorie vanchemie
bioturbatie (Begrip)Categorie vanchemie
bioventing (Begrip)Categorie vanchemie
bitumen (Begrip)Categorie vanchemie
bitumenemulsie (Begrip)Categorie vanchemie
bitumengetal (Begrip)Categorie vanchemie
blauwalg (Begrip)Categorie vanchemie
blauwe knooppunt (Begrip)Categorie vanchemie
blauwe vlag (Begrip)Categorie vanchemie
blinde vlekken (Begrip)Categorie vanchemie
blower (Begrip)Categorie vanchemie
bodembeheerplan (Begrip)Categorie vanchemie
bodemconcentratie (Begrip)Categorie vanchemie
bodemgebruikswaarde (Begrip)Categorie vanchemie
bodemkwaliteitskaart (Begrip)Categorie vanchemie
bodemkwaliteitszone (Begrip)Categorie vanchemie
bodemluchtextractie (Begrip)Categorie vanchemie
bodemtype (Begrip)Categorie vanchemie
bodemtype correctiefactoren (Begrip)Categorie vanchemie
bodemverontreiniging (Begrip)Categorie vanchemie
bouwstoffenbesluit. (Begrip)Categorie vanchemie
bovenafdekking (Begrip)Categorie vanchemie
bovenafdichting (Begrip)Categorie vanchemie
bovenafdichtingsconstructie (Begrip)Categorie vanchemie
brak water (Begrip)Categorie vanchemie
breedte (Begrip)Categorie vanchemie
breekpuntschlorering (Begrip)Categorie vanchemie
bres (Begrip)Categorie vanchemie
bressen (Begrip)Categorie vanchemie
bromide (Begrip)Categorie vanchemie
bron (Begrip)Categorie vanchemie
bronbemaling (Begrip)Categorie vanchemie
brongebied (Begrip)Categorie vanchemie
bronmaatregel (Begrip)Categorie vanchemie
broom (Begrip)Categorie vanchemie
bruto emissie (Begrip)Categorie vanchemie
bubbelinstallatie (Begrip)Categorie vanchemie
buffer (Begrip)Categorie vanchemie
buffercapaciteit (Begrip)Categorie vanchemie
bufferzone (Begrip)Categorie vanchemie
bètastraler (Begrip)Categorie vanchemie
bètastraling (Begrip)Categorie vanchemie
caco3 compensatie diepte (Begrip)Categorie vanchemie
cake filtration (Begrip)Categorie vanchemie
calcium (Begrip)Categorie vanchemie
calciumhypochloriet (Begrip)Categorie vanchemie
capillair onderbrekende laag (Begrip)Categorie vanchemie
capillaire membranen (Begrip)Categorie vanchemie
carbonaat (Begrip)Categorie vanchemie
carbonaathardheid (Begrip)Categorie vanchemie
cas-nr. (Begrip)Categorie vanchemie
cation exchange capacity (Begrip)Categorie vanchemie
cbs-indeling (vergunning) (Begrip)Categorie vanchemie
cementatieproces (Begrip)Categorie vanchemie
centrifugaat (Begrip)Categorie vanchemie
centrifugatie (Begrip)Categorie vanchemie
centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek. (Begrip)Categorie vanchemie
chelaterende stoffen (Begrip)Categorie vanchemie
chemicaliën (Begrip)Categorie vanchemie
chemicaliën rubriek (Begrip)Categorie vanchemie
chemicaliën waarde (Begrip)Categorie vanchemie
chemiekaarten (Begrip)Categorie vanchemie
chemisch zuurstofverbruik (Begrip)Categorie vanchemie
chemische barrière (Begrip)Categorie vanchemie
chemische stof (Begrip)Categorie vanchemie
chemisorptie (Begrip)Categorie vanchemie
chloor (Begrip)Categorie vanchemie
chlooraminen (Begrip)Categorie vanchemie
chloorfenol (Begrip)Categorie vanchemie
chloride (Begrip)Categorie vanchemie
chloride gehalte (Begrip)Categorie vanchemie
chloriniteit (Begrip)Categorie vanchemie
chlorofyl (Begrip)Categorie vanchemie
chronische toxiciteit (Begrip)Categorie vanchemie
chronische toxiciteittoets (Begrip)Categorie vanchemie
ciguatera (Begrip)Categorie vanchemie
coagulatie (Begrip)Categorie vanchemie
coagulatievormer (Begrip)Categorie vanchemie
coliform bacterie (Begrip)Categorie vanchemie
coliform index (Begrip)Categorie vanchemie
colloïde (Begrip)Categorie vanchemie
combinatiewand (Begrip)Categorie vanchemie
commissie integraal waterbeheer (Begrip)Categorie vanchemie
communicatie (Begrip)Categorie vanchemie
compartiment (Begrip)Categorie vanchemie
concentraat (Begrip)Categorie vanchemie
concentratie (Begrip)Categorie vanchemie
concentratieverdeling (Begrip)Categorie vanchemie
condens (Begrip)Categorie vanchemie
contractvorm (Begrip)Categorie vanchemie
contractvorming (Begrip)Categorie vanchemie
corrosie (Begrip)Categorie vanchemie
corrosie-index (Begrip)Categorie vanchemie
coulter counter (Begrip)Categorie vanchemie
crosscontaminatie (Begrip)Categorie vanchemie
culturele eutrofiëring (Begrip)Categorie vanchemie
cutpoint (Begrip)Categorie vanchemie
cyanide (Begrip)Categorie vanchemie
damp (Begrip)Categorie vanchemie
de-alkalinisatie (Begrip)Categorie vanchemie
de-ionisatie (Begrip)Categorie vanchemie
deagglomeratie (Begrip)Categorie vanchemie
decarbonisatie (Begrip)Categorie vanchemie
deelstroom (Begrip)Categorie vanchemie
deeltjesgrootte (Begrip)Categorie vanchemie
deeltjeslading (Begrip)Categorie vanchemie
deeltjesscheiding (Begrip)Categorie vanchemie
defluorisatie (Begrip)Categorie vanchemie
defosfateren (Begrip)Categorie vanchemie
demineralisatie (Begrip)Categorie vanchemie
demiwater (Begrip)Categorie vanchemie
denaturatie (Begrip)Categorie vanchemie
denitrificatie (Begrip)Categorie vanchemie
depositie (Begrip)Categorie vanchemie
depotscheiding (Begrip)Categorie vanchemie
design, build (Begrip)Categorie vanchemie
design, build, finance & maintenance (Begrip)Categorie vanchemie
desinfecteerders (Begrip)Categorie vanchemie
desorptie (Begrip)Categorie vanchemie
detectiegrens (Begrip)Categorie vanchemie
detritus (Begrip)Categorie vanchemie
dibroom (Begrip)Categorie vanchemie
dichloor (Begrip)Categorie vanchemie
dichtheid (Begrip)Categorie vanchemie
diepbron (Begrip)Categorie vanchemie
diffuse bron (Begrip)Categorie vanchemie
diffusie (Begrip)Categorie vanchemie
diffusiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanchemie
difluor (Begrip)Categorie vanchemie
dijood (Begrip)Categorie vanchemie
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanchemie
dioxine (Begrip)Categorie vanchemie
directe emissie (Begrip)Categorie vanchemie
directe lozing in het grondwater (Begrip)Categorie vanchemie
dispers (Begrip)Categorie vanchemie
dissipatie (Begrip)Categorie vanchemie
distikstof (Begrip)Categorie vanchemie
distikstofoxide (Begrip)Categorie vanchemie
distributiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanchemie
doelvariabele (Begrip)Categorie vanchemie
doorspoeling (Begrip)Categorie vanchemie
doorspoeltijd (Begrip)Categorie vanchemie
doorstroomd oppervlak (Begrip)Categorie vanchemie
doorzicht (Begrip)Categorie vanchemie
drainagelaag (Begrip)Categorie vanchemie
driehoeksdiagram (Begrip)Categorie vanchemie
drijflaag (Begrip)Categorie vanchemie
drijfvuil (Begrip)Categorie vanchemie
drinkwater (Begrip)Categorie vanchemie
drinkwaterrichtlijn (Begrip)Categorie vanchemie
droge depositie (Begrip)Categorie vanchemie
droge dichtheid (Begrip)Categorie vanchemie
droge stof (Begrip)Categorie vanchemie
drooggewicht (Begrip)Categorie vanchemie
droogrest (Begrip)Categorie vanchemie
druk (Begrip)Categorie vanchemie
duits-tijdelijke hardheid (Begrip)Categorie vanchemie
duitse graad (Begrip)Categorie vanchemie
duitse hardheid (Begrip)Categorie vanchemie
dun water (Begrip)Categorie vanchemie
dynamisch (Begrip)Categorie vanchemie
dynamische viscositeit (Begrip)Categorie vanchemie
dystrofische meren (Begrip)Categorie vanchemie
ecologische opname capaciteit (Begrip)Categorie vanchemie
ecotoxicologie (Begrip)Categorie vanchemie
eenheid (Begrip)Categorie vanchemie
effluent (Begrip)Categorie vanchemie
einstein (Begrip)Categorie vanchemie
elektrisch (specifiek) geleidingsvermogen (Begrip)Categorie vanchemie
elektrische lading (Begrip)Categorie vanchemie
elektrolyse (Begrip)Categorie vanchemie
elektrolyse-effect (Begrip)Categorie vanchemie
elektrolyt (Begrip)Categorie vanchemie
elektronen (Begrip)Categorie vanchemie
elektronenacceptor (Begrip)Categorie vanchemie
elektroreclamatie (Begrip)Categorie vanchemie
elementen (Begrip)Categorie vanchemie
eluaat (Begrip)Categorie vanchemie
emissie (Begrip)Categorie vanchemie
emissie factor (Begrip)Categorie vanchemie
emissie grenswaarde (Begrip)Categorie vanchemie
emissie referentiestelsel (Begrip)Categorie vanchemie
emissiebeheersingmaatregelen (Begrip)Categorie vanchemie
emissiespoor (Begrip)Categorie vanchemie
emulgator (Begrip)Categorie vanchemie
emulsie (Begrip)Categorie vanchemie
endothermische reactie (Begrip)Categorie vanchemie
entropie (Begrip)Categorie vanchemie
environmental quality standards (Begrip)Categorie vanchemie
epifauna (Begrip)Categorie vanchemie
epilimnion (Begrip)Categorie vanchemie
epipelagisch (Begrip)Categorie vanchemie
epoxyhars (Begrip)Categorie vanchemie
equivalent (Begrip)Categorie vanchemie
ernstig geval van bodemverontreiniging (Begrip)Categorie vanchemie
ernstig risiconiveau (Begrip)Categorie vanchemie
eschericha coli (Begrip)Categorie vanchemie
estuarium (Begrip)Categorie vanchemie
ethyleen-diamine-tetra-azijnzuur (Begrip)Categorie vanchemie
eufotische zone (Begrip)Categorie vanchemie
eural (Begrip)Categorie vanchemie
europese kaderrichtlijn water (Begrip)Categorie vanchemie
europese norm (Begrip)Categorie vanchemie
euryhalien (Begrip)Categorie vanchemie
eurythermisch (Begrip)Categorie vanchemie
eutroof (Begrip)Categorie vanchemie
eutroof water (Begrip)Categorie vanchemie
evaluatiemethode (Begrip)Categorie vanchemie
evenwichtshelling (Begrip)Categorie vanchemie
excitatie (Begrip)Categorie vanchemie
exergie (Begrip)Categorie vanchemie
exothermische reactie (Begrip)Categorie vanchemie
extinctie (Begrip)Categorie vanchemie
extinctiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanchemie
extruder (Begrip)Categorie vanchemie
f-klassen (Begrip)Categorie vanchemie
fact-sheet (Begrip)Categorie vanchemie
fauna (Begrip)Categorie vanchemie
fecale coliforme bacteriën (Begrip)Categorie vanchemie
fenolen (Begrip)Categorie vanchemie
flocculatie (Begrip)Categorie vanchemie
flora (Begrip)Categorie vanchemie
fluor (Begrip)Categorie vanchemie
fluorescentie (Begrip)Categorie vanchemie
fluoride (Begrip)Categorie vanchemie
fluïdiseren (Begrip)Categorie vanchemie
fosfaat (Begrip)Categorie vanchemie
fosfaat totaal (Begrip)Categorie vanchemie
fosfaatverbinding (Begrip)Categorie vanchemie
fosfor (Begrip)Categorie vanchemie
fosfor totaal (Begrip)Categorie vanchemie
fosforescentie (Begrip)Categorie vanchemie
fosforverbinding (Begrip)Categorie vanchemie
fotonenstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanchemie
fotosynthese (Begrip)Categorie vanchemie
fotosynthetisch actieve straling (Begrip)Categorie vanchemie
fullerkromme (Begrip)Categorie vanchemie
fyto (Begrip)Categorie vanchemie
fytoextractie (Begrip)Categorie vanchemie
fytostabilisatie (Begrip)Categorie vanchemie
fytotransformatie (Begrip)Categorie vanchemie
gammastraling (Begrip)Categorie vanchemie
gasdrainagelaag (Begrip)Categorie vanchemie
gebonden residu (Begrip)Categorie vanchemie
gebruikslaag (Begrip)Categorie vanchemie
gechloreerde koolwaterstoffen (Begrip)Categorie vanchemie
gegevensbewerking (Begrip)Categorie vanchemie
gegevensverwerking (Begrip)Categorie vanchemie
gehalte (Begrip)Categorie vanchemie
gehaltetoets (zout) (Begrip)Categorie vanchemie
geschiktheidstoets (Begrip)Categorie vanchemie
gestandaardiseerde waarde (Begrip)Categorie vanchemie
gevaarlijke stoffen (Begrip)Categorie vanchemie
geïntegreerd contract (Begrip)Categorie vanchemie
gloeirest (Begrip)Categorie vanchemie
gloeiverlies (Begrip)Categorie vanchemie
groepsparameter (Begrip)Categorie vanchemie
grof vuil (Begrip)Categorie vanchemie
grondeigenschappen (Begrip)Categorie vanchemie
grondstromenplan (Begrip)Categorie vanchemie
grout (Begrip)Categorie vanchemie
grove delen (Begrip)Categorie vanchemie
gunningscriterium (Begrip)Categorie vanchemie
halocline (Begrip)Categorie vanchemie
halogeen (Begrip)Categorie vanchemie
handhavingactie (Begrip)Categorie vanchemie
handhavingprocedurestap (Begrip)Categorie vanchemie
handpicking (Begrip)Categorie vanchemie
hard water (Begrip)Categorie vanchemie
hardheid (Begrip)Categorie vanchemie
hefspudpalen (Begrip)Categorie vanchemie
hormoon (Begrip)Categorie vanchemie
humus (Begrip)Categorie vanchemie
humuszuur (Begrip)Categorie vanchemie
hydraulisch baggeren (Begrip)Categorie vanchemie
hydraulisch transport (Begrip)Categorie vanchemie
hydrocycloon (Begrip)Categorie vanchemie
hydrofiel (Begrip)Categorie vanchemie
hydrofoob (Begrip)Categorie vanchemie
hypochloriet (Begrip)Categorie vanchemie
ibc-criteria (Begrip)Categorie vanchemie
immissie (Begrip)Categorie vanchemie
immobilisaat (Begrip)Categorie vanchemie
immobilisatie (Begrip)Categorie vanchemie
in situ (Begrip)Categorie vanchemie
in situ biorestauratie (Begrip)Categorie vanchemie
in situ reiniging (Begrip)Categorie vanchemie
indirecte emissie (Begrip)Categorie vanchemie
initiatiefnemer (Begrip)Categorie vanchemie
insecticiden (Begrip)Categorie vanchemie
interstitieel water (Begrip)Categorie vanchemie
interventiewaarde (Begrip)Categorie vanchemie
inwonerequivalent (Begrip)Categorie vanchemie
ion (Begrip)Categorie vanchemie
ionchromatrografie (Begrip)Categorie vanchemie
ionenbalans (Begrip)Categorie vanchemie
ionensterkte (Begrip)Categorie vanchemie
ionenuitwisseling (Begrip)Categorie vanchemie
ionische binding (Begrip)Categorie vanchemie
isoleren, beheersen en controleren. (Begrip)Categorie vanchemie
isotherm (Begrip)Categorie vanchemie
jaarvracht (Begrip)Categorie vanchemie
jackson troebelheideenheid (Begrip)Categorie vanchemie
jetting (Begrip)Categorie vanchemie
jig (Begrip)Categorie vanchemie
jodide (Begrip)Categorie vanchemie
jood (Begrip)Categorie vanchemie
kalium (Begrip)Categorie vanchemie
kalkgehalte (Begrip)Categorie vanchemie
kalkpotentiaal (Begrip)Categorie vanchemie
karakterisering (Begrip)Categorie vanchemie
katalyseren (Begrip)Categorie vanchemie
kation (Begrip)Categorie vanchemie
keten (Begrip)Categorie vanchemie
kiezelzuur (Begrip)Categorie vanchemie
kjeldahl-stikstof (Begrip)Categorie vanchemie
kleur (van water) (Begrip)Categorie vanchemie
koolstof (Begrip)Categorie vanchemie
koolwaterstof (Begrip)Categorie vanchemie
kwaliteitsklasse (Begrip)Categorie vanchemie
laagdikte (Begrip)Categorie vanchemie
laagtype (Begrip)Categorie vanchemie
landbouw chemicaliën (Begrip)Categorie vanchemie
landbouw gerelateerde vervuiling (Begrip)Categorie vanchemie
landfarming (Begrip)Categorie vanchemie
lichtsterkte (Begrip)Categorie vanchemie
lintvoegmeting (Begrip)Categorie vanchemie
locatiekenmerken (Begrip)Categorie vanchemie
lozingsobject (Begrip)Categorie vanchemie
lozingspunt (Begrip)Categorie vanchemie
luminantie (Begrip)Categorie vanchemie
m-getal (Begrip)Categorie vanchemie
maaiveld (Begrip)Categorie vanchemie
magnesium (Begrip)Categorie vanchemie
massaspectrometrie (Begrip)Categorie vanchemie
mechanisch baggeren (Begrip)Categorie vanchemie
meest waarschijnlijke hoeveelheid (Begrip)Categorie vanchemie
meetpuntverslag (Begrip)Categorie vanchemie
mesopelagisch (Begrip)Categorie vanchemie
meststof (Begrip)Categorie vanchemie
metaalzout (Begrip)Categorie vanchemie
metaboliet (Begrip)Categorie vanchemie
metastabiele radionuclide (Begrip)Categorie vanchemie
methaangas (Begrip)Categorie vanchemie
methanogeen (Begrip)Categorie vanchemie
methyl kwik (Begrip)Categorie vanchemie
micro verontreinigers (Begrip)Categorie vanchemie
microbiologische verontreiniging (Begrip)Categorie vanchemie
microbiële afbraak (Begrip)Categorie vanchemie
microplankton (Begrip)Categorie vanchemie
milieu (Begrip)Categorie vanchemie
milieu effect rapportage (Begrip)Categorie vanchemie
milieu indicator (Begrip)Categorie vanchemie
milieu kwaliteit standaard (Begrip)Categorie vanchemie
milieubaggeren (Begrip)Categorie vanchemie
milieurendement (Begrip)Categorie vanchemie
minerale olie (Begrip)Categorie vanchemie
mitigatie (Begrip)Categorie vanchemie
modulatoren (Begrip)Categorie vanchemie
monitoren (Begrip)Categorie vanchemie
mors (Begrip)Categorie vanchemie
mutageen (Begrip)Categorie vanchemie
nanoplankton (Begrip)Categorie vanchemie
nansen fles (Begrip)Categorie vanchemie
nat gewicht (Begrip)Categorie vanchemie
natte depositie (Begrip)Categorie vanchemie
nazorg (Begrip)Categorie vanchemie
nektobenthos (Begrip)Categorie vanchemie
nephalometrische troebelheideenheid (Begrip)Categorie vanchemie
netto emissie (Begrip)Categorie vanchemie
neutralisator (Begrip)Categorie vanchemie
niet-conservatieve stof (Begrip)Categorie vanchemie
nitraat (Begrip)Categorie vanchemie
nitriet (Begrip)Categorie vanchemie
nitrificatie (Begrip)Categorie vanchemie
no effect level (Begrip)Categorie vanchemie
normaalcondities (Begrip)Categorie vanchemie
normfractie (Begrip)Categorie vanchemie
normwaarde (Begrip)Categorie vanchemie
o2 compensatie diepte (Begrip)Categorie vanchemie
objectkwaliteit (Begrip)Categorie vanchemie
octazwavel (Begrip)Categorie vanchemie
olie lozing (Begrip)Categorie vanchemie
omgeving (Begrip)Categorie vanchemie
onderafdichting (Begrip)Categorie vanchemie
onopgeloste stoffen (Begrip)Categorie vanchemie
onttrekking (Begrip)Categorie vanchemie
onttrekkingssysteem (Begrip)Categorie vanchemie
ontvangend water (Begrip)Categorie vanchemie
ontzilting (Begrip)Categorie vanchemie
opgelost anorganisch fosfor (Begrip)Categorie vanchemie
opgelost organisch fosfor (Begrip)Categorie vanchemie
opgelost organisch koolstof (Begrip)Categorie vanchemie
opgelost organisch stikstof (Begrip)Categorie vanchemie
opgelost zuurstof (Begrip)Categorie vanchemie
opgeloste concentratie (Begrip)Categorie vanchemie
opgeloste stof (Begrip)Categorie vanchemie
opleveringstolerantie (Begrip)Categorie vanchemie
oplosbaarheidsproduct (Begrip)Categorie vanchemie
oplossing (Begrip)Categorie vanchemie
oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanchemie
opschoonslag (Begrip)Categorie vanchemie
opslaginrichting (Begrip)Categorie vanchemie
opstroomkolom (Begrip)Categorie vanchemie
organisch gehalte (Begrip)Categorie vanchemie
organisch koolstof (Begrip)Categorie vanchemie
organische materialen (Begrip)Categorie vanchemie
organoleptisch (Begrip)Categorie vanchemie
organotin (verbindingen) (Begrip)Categorie vanchemie
osmose (Begrip)Categorie vanchemie
osmotische druk (Begrip)Categorie vanchemie
oxidatie (Begrip)Categorie vanchemie
oxideren (Begrip)Categorie vanchemie
oxisch (Begrip)Categorie vanchemie
ozon (Begrip)Categorie vanchemie
p-getal (Begrip)Categorie vanchemie
panelen (Begrip)Categorie vanchemie
parasiet (Begrip)Categorie vanchemie
participatie (Begrip)Categorie vanchemie
particulair gebonden organisch koolstof (Begrip)Categorie vanchemie
particulair gebonden organisch stikstof (Begrip)Categorie vanchemie
particulaire concentratie (Begrip)Categorie vanchemie
pathogenen (Begrip)Categorie vanchemie
pentachloorfenol (Begrip)Categorie vanchemie
persistente chemicaliën (Begrip)Categorie vanchemie
persluchtinjectie (Begrip)Categorie vanchemie
photosynthetic active radiation (Begrip)Categorie vanchemie
plankton (Begrip)Categorie vanchemie
plankton bloei (Begrip)Categorie vanchemie
pluim (Begrip)Categorie vanchemie
pollepel (Begrip)Categorie vanchemie
polychloorbifenyl (Begrip)Categorie vanchemie
polycyclische aromatische koolwaterstof (Begrip)Categorie vanchemie
poriëninjectie (Begrip)Categorie vanchemie
positienauwkeurigheid (Begrip)Categorie vanchemie
precursor (Begrip)Categorie vanchemie
prestatie (Begrip)Categorie vanchemie
proceskwaliteit (Begrip)Categorie vanchemie
proceswater (Begrip)Categorie vanchemie
prognosewaarde (Begrip)Categorie vanchemie
protocol (Begrip)Categorie vanchemie
puntbron (Begrip)Categorie vanchemie
puzzolanen (Begrip)Categorie vanchemie
pycnocline (Begrip)Categorie vanchemie
pyrogeen (Begrip)Categorie vanchemie
pyrolyse (Begrip)Categorie vanchemie
radioactiviteit (Begrip)Categorie vanchemie
rapportagegrens (Begrip)Categorie vanchemie
reactiviteit (chemisch) (Begrip)Categorie vanchemie
reaeratie (Begrip)Categorie vanchemie
rechtsbeschermingsmiddel (Begrip)Categorie vanchemie
reducenten (Begrip)Categorie vanchemie
referentiewaarde (Begrip)Categorie vanchemie
reinigbaarheid (Begrip)Categorie vanchemie
reinigingsmiddel (Begrip)Categorie vanchemie
reinigingsrendement (Begrip)Categorie vanchemie
remediëren (Begrip)Categorie vanchemie
resistentie (Begrip)Categorie vanchemie
rijping (Begrip)Categorie vanchemie
rijpingsfactor (Begrip)Categorie vanchemie
rood getij (Begrip)Categorie vanchemie
saliniteit (Begrip)Categorie vanchemie
saneringsplan (Begrip)Categorie vanchemie
saneringsrendement (Begrip)Categorie vanchemie
saxitoxine producerend gen (Begrip)Categorie vanchemie
scheidingsefficiëntie (Begrip)Categorie vanchemie
schemerzone (Begrip)Categorie vanchemie
schijnbare concentratie (Begrip)Categorie vanchemie
schranken (Begrip)Categorie vanchemie
schuifvlak (Begrip)Categorie vanchemie
schuim (Begrip)Categorie vanchemie
schuimalg (Begrip)Categorie vanchemie
scrubber (Begrip)Categorie vanchemie
secchischijf (Begrip)Categorie vanchemie
sedimentatiebekken (Begrip)Categorie vanchemie
sedimentatiefront (Begrip)Categorie vanchemie
serpentijn asbest (Begrip)Categorie vanchemie
service centrum grond (Begrip)Categorie vanchemie
sigma-t() (Begrip)Categorie vanchemie
signaleringswaarde (Begrip)Categorie vanchemie
silicaten (Begrip)Categorie vanchemie
slecht doorlatende laag (Begrip)Categorie vanchemie
slibkist (Begrip)Categorie vanchemie
slot (Begrip)Categorie vanchemie
slurry (Begrip)Categorie vanchemie
snijproductie (Begrip)Categorie vanchemie
solventextractie (Begrip)Categorie vanchemie
som 1,3- en 1,4-xyleen (Begrip)Categorie vanchemie
som 1,4- en 2,3-dimethylnaftaleen (Begrip)Categorie vanchemie
som 10 glycolen (Begrip)Categorie vanchemie
som 10 perfluoralkylstoffen (Begrip)Categorie vanchemie
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) (Begrip)Categorie vanchemie
som 12 dioxine-achtige PCB's (Begrip)Categorie vanchemie
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanchemie
som 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Begrip)Categorie vanchemie
som 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (EPA) (Begrip)Categorie vanchemie
som 17 dioxines en 12 dioxine-achtige PCB's (Begrip)Categorie vanchemie
som 2 chlorofyl-a fracties (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,3- en 3,4-dichloortolueen (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,3- en 3,5-dimethylfenol (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,3-, 2,4-, 2,5- en 2,6-dichloorfenol (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,3-, 2,4-, 2,5-dichloorfenol (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,3-xylidine en 3,4-dimethylaniline (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,4'- en 2,6'-xylidine (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,4- en 2,5- en 2,6-dichloortolueen (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,4- en 2,5-dichloorfenol (Begrip)Categorie vanchemie
som 2,4-, 2,5-, 2,6-xylidine en 3,5-dimethylaniline (Begrip)Categorie vanchemie
som 2- en 4-methylaniline (Begrip)Categorie vanchemie
som 2- en 4-nitrofenol (Begrip)Categorie vanchemie
som 20 poly- en perfluoralkylstoffen (VVM) (Begrip)Categorie vanchemie
som 21 organochloorverbindingen (Begrip)Categorie vanchemie
som 23 organochloorverbindingen (Begrip)Categorie vanchemie
som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanchemie
som 3,5-dimethylaniline en 2,5-xylidine (Begrip)Categorie vanchemie
som 3- en 4-ethylfenol (Begrip)Categorie vanchemie
som 3- en 4-tertiair-butylfenol (Begrip)Categorie vanchemie
som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanchemie
som 31 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanchemie
som 4 chlorofyl-a fracties (Begrip)Categorie vanchemie
som 4 monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX) plus naftaleen (Begrip)Categorie vanchemie
som 4 poly- en perfluoralkylstoffen (EFSA) (Begrip)Categorie vanchemie
som 4 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (KB2002 DW) (Begrip)Categorie vanchemie
som 4-chloormethylfenol-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanchemie
som 4a metalen (Cu, Cr, Pb, Ni) (Begrip)Categorie vanchemie
som 4b metalen (Cu, Cr, Pb, Zn) (Begrip)Categorie vanchemie
som 5 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr) (Begrip)Categorie vanchemie
som 5 monocyclische aromatische koolwaterstoffen (Begrip)Categorie vanchemie
som 6 dichloorfenolen (Bbk, 1-1-2008) (Begrip)Categorie vanchemie
som 6 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, As) (Begrip)Categorie vanchemie
som 6 pcb's (Begrip)Categorie vanchemie
som 6 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Borneff) (Begrip)Categorie vanchemie
som 7 ftalaten (Bbk, 1-1-2008) (Begrip)Categorie vanchemie
som 7 pcb's (Begrip)Categorie vanchemie
som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg) (Begrip)Categorie vanchemie
som 9 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanchemie
som C10-C13-chlooralkanen (Begrip)Categorie vanchemie
som EDTA, NTA en DTPA (Begrip)Categorie vanchemie
som Feopigment (Begrip)Categorie vanchemie
som a-, b- en c-HBCD (Begrip)Categorie vanchemie
som alkylethoxylaten (Begrip)Categorie vanchemie
som betamethason en paramethason (Begrip)Categorie vanchemie
som butylparabenen (Begrip)Categorie vanchemie
som chloorfenolen (Begrip)Categorie vanchemie
som chloormethylaniline-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som chloortetrafluorethaan-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som cresol-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som desmedifam en fenmedifam (Begrip)Categorie vanchemie
som detergenten nonion- en kationactief (Begrip)Categorie vanchemie
som dichlooraniline-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som dichloortrifluorethaan-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som dihydroxybenzeen-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som dithiocarbamaten (Begrip)Categorie vanchemie
som fenvaleraat + esfenvaleraat (Begrip)Categorie vanchemie
som gadobenaat anion en gadoxetaat anion (Begrip)Categorie vanchemie
som gebonden beschikbaar chloor (Begrip)Categorie vanchemie
som gewogen asbest (Begrip)Categorie vanchemie
som glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (Begrip)Categorie vanchemie
som levofloxacine en ofloxacine (Begrip)Categorie vanchemie
som lineair en vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA) (Begrip)Categorie vanchemie
som lineair en vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide (MePFOSA) (Begrip)Categorie vanchemie
som lineair en vertakte perfluorbutaansulfonzuur (Begrip)Categorie vanchemie
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur (Begrip)Categorie vanchemie
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonamide (Begrip)Categorie vanchemie
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur (Begrip)Categorie vanchemie
som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur (Begrip)Categorie vanchemie
som lineair en vertakte perfluorpentaansulfonzuur (Begrip)Categorie vanchemie
som milbemycin A3 + A4 (Begrip)Categorie vanchemie
som monochlooraniline-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som monochloorfenol-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som monochloortolueen-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som niet-chlooroxideerbare cyanides (Begrip)Categorie vanchemie
som peroxisoom proliferators (gamma) (Begrip)Categorie vanchemie
som pesticiden (Begrip)Categorie vanchemie
som petroleumsulfonaten (Begrip)Categorie vanchemie
som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanchemie
som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Categorie vanchemie
som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening) (Begrip)Categorie vanchemie
som tetrachlooraniline-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som tetrachloorbenzeen-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som tetrachloorfenol-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som trans-1,2-di-, tri- en tetrachlooretheen (Begrip)Categorie vanchemie
som trichlooraniline-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som trichloorfenol-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som vertakte N-ethylperfluoroctaansulfonamide-isomeren (EtPFOSA) (Begrip)Categorie vanchemie
som vertakte N-methylperfluoroctaansulfonamide-isomeren (MePFOSA) (Begrip)Categorie vanchemie
som vertakte perfluoroctaansulfonamide isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som vluchtige chloorkoolwaterstoffen (Begrip)Categorie vanchemie
som vrij en gebonden beschikbaar chloor (Begrip)Categorie vanchemie
som xyleen-isomeren (Begrip)Categorie vanchemie
som xylenen en naftaleen (Begrip)Categorie vanchemie
sommatie waarden deelparameters (factor 0.7 indien onder bepalingsgrens) (Begrip)Categorie vanchemie
sommatie waarden deelparameters boven bepalingsgrens (Begrip)Categorie vanchemie
somparameter (Begrip)Categorie vanchemie
specifieke warmte (Begrip)Categorie vanchemie
standaard bodem (Begrip)Categorie vanchemie
standplaats (ecotopenindeling) (Begrip)Categorie vanchemie
steunvloeistof (Begrip)Categorie vanchemie
stikstof (Begrip)Categorie vanchemie
stikstof totaal (Begrip)Categorie vanchemie
stikstofgas (Begrip)Categorie vanchemie
stikstofverbinding (Begrip)Categorie vanchemie
stortinrichting (Begrip)Categorie vanchemie
stoïchiometrische lucht- (of zuurstof-) hoeveelheid (Begrip)Categorie vanchemie
stromingsregime (Begrip)Categorie vanchemie
substraat (Begrip)Categorie vanchemie
sulfide (Begrip)Categorie vanchemie
t-klassen (Begrip)Categorie vanchemie
technisch uitvoerbare keten (Begrip)Categorie vanchemie
technisch voorschrift (Begrip)Categorie vanchemie
tetrafosfor (Begrip)Categorie vanchemie
thermisch effluent (Begrip)Categorie vanchemie
thermische effluent vervuiling (Begrip)Categorie vanchemie
thermische stratificatie (Begrip)Categorie vanchemie
thermocline (Begrip)Categorie vanchemie
toetsingswaarde (Begrip)Categorie vanchemie
toetsmonster (Begrip)Categorie vanchemie
toetswaarde (Begrip)Categorie vanchemie
totaal alfa (Begrip)Categorie vanchemie
totaal bèta (Begrip)Categorie vanchemie
totaal kwik (Begrip)Categorie vanchemie
totaal opgeloste stof (Begrip)Categorie vanchemie
totaal opgeloste vaste stof (Begrip)Categorie vanchemie
totaal organisch koolstof (Begrip)Categorie vanchemie
totaal zuurstof verbruik (Begrip)Categorie vanchemie
totaal zwevend stof (Begrip)Categorie vanchemie
totale emissie (Begrip)Categorie vanchemie
totale hardheid (Begrip)Categorie vanchemie
totale vaste stof (Begrip)Categorie vanchemie
toxiciteit (Begrip)Categorie vanchemie
toxine (Begrip)Categorie vanchemie
traditioneel contract (Begrip)Categorie vanchemie
tributyltin (Begrip)Categorie vanchemie
trifenyltin (Begrip)Categorie vanchemie
trihalomethanen (Begrip)Categorie vanchemie
troebelheid (Begrip)Categorie vanchemie
trofieniveau (Begrip)Categorie vanchemie
trofische voorwaarde (Begrip)Categorie vanchemie
tussendepot (Begrip)Categorie vanchemie
tussengrenswaarde (Begrip)Categorie vanchemie
uitbestedingsniveau (Begrip)Categorie vanchemie
uitbestedingsstrategie (Begrip)Categorie vanchemie
uitloogwaarde (Begrip)Categorie vanchemie
uitvoeringswijze (Begrip)Categorie vanchemie
uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contracten. (Begrip)Categorie vanchemie
uniforme administratieve voorwaarden. (Begrip)Categorie vanchemie
vacuümbemaling (Begrip)Categorie vanchemie
valideren (Begrip)Categorie vanchemie
vaste deeltjes (Begrip)Categorie vanchemie
veldmonster (Begrip)Categorie vanchemie
vereniging van waterbouwers in bagger-, kust- en oeverwerken. (Begrip)Categorie vanchemie
verhouding VOZ en alkaliniteit (Begrip)Categorie vanchemie
vermesting (Begrip)Categorie vanchemie
verontreinigingssituatie (Begrip)Categorie vanchemie
verontreinigingsvorm (Begrip)Categorie vanchemie
versintering (Begrip)Categorie vanchemie
verspreiding (Begrip)Categorie vanchemie
verticale afdichting (Begrip)Categorie vanchemie
verticaliteit (Begrip)Categorie vanchemie
vertoeren (Begrip)Categorie vanchemie
vertroebeling (Begrip)Categorie vanchemie
vervuiler betaald principe (Begrip)Categorie vanchemie
vervuiling (Begrip)Categorie vanchemie
vervuiling belasting (Begrip)Categorie vanchemie
vitrificatie (Begrip)Categorie vanchemie
vloeistofchromatografie (Begrip)Categorie vanchemie
vluchtige organische verbinding (Begrip)Categorie vanchemie
vluchtige organische zuren (Begrip)Categorie vanchemie
vooroverleg (Begrip)Categorie vanchemie
voortraject (Begrip)Categorie vanchemie
vracht (Begrip)Categorie vanchemie
watergebruik (Begrip)Categorie vanchemie
waterkwaliteit toxiciteitlimieten (Begrip)Categorie vanchemie
waterkwaliteitscriteria (Begrip)Categorie vanchemie
waterloop (Begrip)Categorie vanchemie
waterstofsulfide (Begrip)Categorie vanchemie
watersysteemnorm (Begrip)Categorie vanchemie
werkbaarheid (Begrip)Categorie vanchemie
wervelbedinstallatie (Begrip)Categorie vanchemie
wervelbedscheiding (Begrip)Categorie vanchemie
wet belastingen op milieugrondslag (Begrip)Categorie vanchemie
wet bodembescherming. (Begrip)Categorie vanchemie
wetland (Begrip)Categorie vanchemie
wildstand (Begrip)Categorie vanchemie
worst-case scenario (Begrip)Categorie vanchemie
wvow-vergunning (Begrip)Categorie vanchemie
zakbaak (Begrip)Categorie vanchemie
zelfherstel (Begrip)Categorie vanchemie
zelfherstellend vermogen (Begrip)Categorie vanchemie
zienswijze (Begrip)Categorie vanchemie
zoet water (Begrip)Categorie vanchemie
zooplankton (Begrip)Categorie vanchemie
zout (Begrip)Categorie vanchemie
zout water (Begrip)Categorie vanchemie
zoutfront (Begrip)Categorie vanchemie
zuigcapaciteit (Begrip)Categorie vanchemie
zuurgraad (Begrip)Categorie vanchemie
zuurstof (Begrip)Categorie vanchemie
zuurstofopnamesnelheid (Begrip)Categorie vanchemie
zwaartekrachtbemaling (Begrip)Categorie vanchemie
zware metalen (Begrip)Categorie vanchemie
zwavel (Begrip)Categorie vanchemie
zwavel totaal (Begrip)Categorie vanchemie
zwavelverbinding (Begrip)Categorie vanchemie
zwemwaterrichtlijn (Begrip)Categorie vanchemie
RDF.jpg