meteorologie

Eigenschappen

Label (nl)meteorologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meteorologieBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanlandige wind (Begrip)Categorie vanmeteorologie
aantal (Begrip)Categorie vanmeteorologie
aanwakkeren (Begrip)Categorie vanmeteorologie
actuele evapotranspiratie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
advectie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
afhankelijke variabele (Begrip)Categorie vanmeteorologie
aflandige wind (Begrip)Categorie vanmeteorologie
afstromingdiepte (Begrip)Categorie vanmeteorologie
afvoerbare neerslag (Begrip)Categorie vanmeteorologie
afvoeren (van regenwater) (Begrip)Categorie vanmeteorologie
albedo (Begrip)Categorie vanmeteorologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vanmeteorologie
anemograaf (Begrip)Categorie vanmeteorologie
anemometer (Begrip)Categorie vanmeteorologie
arctische zeerook (Begrip)Categorie vanmeteorologie
atmosfeer (Begrip)Categorie vanmeteorologie
atmosferische depositie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
atmosferische druk (Begrip)Categorie vanmeteorologie
atmotroof (Begrip)Categorie vanmeteorologie
aërodynamische weerstand voor waterdamp transport (Begrip)Categorie vanmeteorologie
bar (Begrip)Categorie vanmeteorologie
barograaf (Begrip)Categorie vanmeteorologie
barometer (Begrip)Categorie vanmeteorologie
beaufortschaal (Begrip)Categorie vanmeteorologie
beneden de wind (Begrip)Categorie vanmeteorologie
benedengrens (Begrip)Categorie vanmeteorologie
blakte (Begrip)Categorie vanmeteorologie
blizzard (Begrip)Categorie vanmeteorologie
bodem verdamping (Begrip)Categorie vanmeteorologie
bodemwarmtestroomdichtheid (Begrip)Categorie vanmeteorologie
boreas (Begrip)Categorie vanmeteorologie
boven de wind (Begrip)Categorie vanmeteorologie
bowen ratio (Begrip)Categorie vanmeteorologie
breedte (Begrip)Categorie vanmeteorologie
bruto neerslag (Begrip)Categorie vanmeteorologie
bui (Begrip)Categorie vanmeteorologie
bui-oscillaties (Begrip)Categorie vanmeteorologie
buistoot (Begrip)Categorie vanmeteorologie
condens (Begrip)Categorie vanmeteorologie
convectie (meteorologie) (Begrip)Categorie vanmeteorologie
corioliskracht (Begrip)Categorie vanmeteorologie
crux (Begrip)Categorie vanmeteorologie
cumulatieve neerslagkromme (Begrip)Categorie vanmeteorologie
cumulatieve neerslagmeter (Begrip)Categorie vanmeteorologie
cycloon (Begrip)Categorie vanmeteorologie
damp (Begrip)Categorie vanmeteorologie
dampdruk (Begrip)Categorie vanmeteorologie
dauwpunt temperatuur (Begrip)Categorie vanmeteorologie
depressie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
dichtheid van lucht (Begrip)Categorie vanmeteorologie
dichtheid van waterdamp (Begrip)Categorie vanmeteorologie
dichtheidsstroming (Begrip)Categorie vanmeteorologie
diepste punt (Begrip)Categorie vanmeteorologie
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanmeteorologie
door neerslag veroorzaakte infiltratie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
doorlooptijd (Begrip)Categorie vanmeteorologie
droge depositie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
droogte (Begrip)Categorie vanmeteorologie
droogweerafvoer (Begrip)Categorie vanmeteorologie
druk (Begrip)Categorie vanmeteorologie
duurlijn (Begrip)Categorie vanmeteorologie
eddy-correlatietechniek (Begrip)Categorie vanmeteorologie
eenheid (Begrip)Categorie vanmeteorologie
effectieve regenval (landbouw) (Begrip)Categorie vanmeteorologie
energiebalans van het aardoppervlak (Begrip)Categorie vanmeteorologie
eolisch (Begrip)Categorie vanmeteorologie
eolisch transport (Begrip)Categorie vanmeteorologie
eroderen (Begrip)Categorie vanmeteorologie
evaporatie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
evapotranspiratie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
handhavingactie (Begrip)Categorie vanmeteorologie
RDF.jpg