actieve gronddruk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actieve gronddruk
Definitie (nl)de minimaal optredend horizontale druk, die de grond uitoefent, wanneer een verticale wand in zijn geheel evenwijdig aan zich zelf van het grondlichaam af wordt verplaatst
Label (en)ground pressure (active)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actieve gronddrukBreder
actieve gronddrukCategorie van
actieve gronddrukHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actieve gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Heeft onderdeelactieve gronddruk
RDF.jpg
Aquo history.png