atmosferische druk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)atmosferische druk
Definitie (nl)uitdrukking voor het gewicht van de aarde omringende gassen.
AfkortingLUCHTDK
Synoniem (nl)luchtdruk
Label (en)atmospheric pressure , air pressure
Label (de)luftdruck
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
atmosferische drukBreder
atmosferische drukCategorie van
atmosferische drukGerelateerd
atmosferische drukHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bar (Begrip)Gerelateerdatmosferische druk
barometer (Begrip)Gerelateerdatmosferische druk
atmosfeer (Begrip)Heeft onderdeelatmosferische druk
RDF.jpg
Aquo history.png