drinkwater

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 26 nov 2022 om 04:04
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)drinkwater
Definitie (nl)water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers
BronDrinkwaterwet; geldend van 01-07-2015; https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01
Synoniem (nl)drinkbaar water, kraanwater
Label (en)Potable water
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drinkwaterBreder
drinkwaterCategorie van
drinkwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gebotteld water (Begrip)Brederdrinkwater
gebroken drinkwater (Begrip)Brederdrinkwater
Drinkwater (Domeinwaarde)Gerelateerddrinkwater
amebiase (Begrip)Gerelateerddrinkwater
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Gerelateerddrinkwater
drinkwaterreservoir (Begrip)Gerelateerddrinkwater
leidingwater (Begrip)Gerelateerddrinkwater
publiek watersysteem (Begrip)Gerelateerddrinkwater
voor menselijke consumptie bestemd water (Begrip)Gerelateerddrinkwater
RDF.jpg
Aquo history.png