amebiase

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)amebiase
Definitie (nl)ziekte veroorzaakt door Entamoeba hystolica
Toelichting (nl)Jaarlijks vinden zo’n 100000 mensen de dood als gevolg van Amebiase. In veel gevallen wordt geen melding gemaakt van de ziekte. De symptomen kunnen mild zijn, zoals buikpijn. Ernstiger symptomen van de ziekte zijn koorts, rillingen en bloederige diarree. De ziekte kan zich via het bloed verspreiden naar andere organen, waarbij abcessen ontstaan in de lever, longen of hersenen. Drinkwaterbehandeling, riolering en behandeling van het rioolwater en een goede persoonlijk hygiëne en hygiëne bij de bereiding van voedsel kunnen verspreiding van de ziekte tegengaan. 
Bronwww.lenntech.com
Synoniem (nl)amoebe dysenterie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
amebiaseCategorie van
amebiaseGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
drinkwater (Begrip)Gerelateerdamebiase
rioolwater (Begrip)Gerelateerdamebiase
RDF.jpg
Aquo history.png