publiek watersysteem

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)publiek watersysteem
Definitie (nl)een systeem dat leidingwater voor menselijke consumptie verzorgt
BronAquo
Label (en)Public water system
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
publiek watersysteemCategorie van
publiek watersysteemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
drinkwater (Begrip)Gerelateerdpubliek watersysteem
leidingwater (Begrip)Gerelateerdpubliek watersysteem
voor menselijke consumptie bestemd water (Begrip)Gerelateerdpubliek watersysteem
RDF.jpg
Aquo history.png