water

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)water
Definitie (nl)grondoppervlak in principe bedekt met water
Toelichting (nl)rivier, kanaal, beek, zee , meer , oppervlaktewater in algemene zin. Objecten die periodiek met water bedekt zijn vallen hier ook onder
BronNEN 3610 (aangepast)
Label (en)water
Label (de)wasser
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterCategorie van
waterGerelateerd
waterHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwater (Begrip)Brederwater
afvoerbare neerslag (Begrip)Brederwater
ballastwater (Begrip)Brederwater
bedrijfswater (Begrip)Brederwater
drinkwater (Begrip)Brederwater
grondwater (Begrip)Brederwater
leidingwater (Begrip)Brederwater
neerslag (Begrip)Brederwater
oppervlaktewater (Begrip)Brederwater
voor menselijke consumptie bestemd water (Begrip)Brederwater
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Begrip)Gerelateerdwater
Water (Domeinwaarde)Gerelateerdwater
aanvoeren (Begrip)Gerelateerdwater
aquatisch (Begrip)Gerelateerdwater
bekken (Begrip)Gerelateerdwater
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Gerelateerdwater
bemalen (Begrip)Gerelateerdwater
alkaliniteit (Begrip)Heeft onderdeelwater
assimilatiecapaciteit (Begrip)Heeft onderdeelwater
berging (Begrip)Heeft onderdeelwater
stroming (Begrip)Heeft onderdeelwater
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelwater
RDF.jpg
Aquo history.png