drinkwaterrichtlijn

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)drinkwaterrichtlijn
Definitie (nl)door de Europese Unie vastgestelde richtlijn(98/83/EG) voor de controle, de evaluatie en het beheer van de kwaliteit van het drinkwater, en voor het verstrekken van informatie over de kwaliteit van dit water
Toelichting (nl)Deze richtlijn is geïmplementeerd in de waterleidingwet(vervallen op 1-7-2007) en vervolgens in de drinkwaterwet.
Bronhttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026338
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drinkwaterrichtlijnCategorie van
drinkwaterrichtlijnGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermd gebied (Begrip)Gerelateerddrinkwaterrichtlijn
RDF.jpg
Aquo history.png