water

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)water
Definitie (nl)objectcategorie in het natte beheer van de infrastructuur waaraan functie-eisen gesteld worden voor m.n.ecologie en waterkwaliteit, drinkwater, regionale watervoorziening, beroepsvisserij koelwater en zwemwater.
BronWegwijzer BOP(beheer op peil van RWS), versie 1.1, 14 juni 1996
Label (en)water
Label (de)wasser
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bron (Begrip)Brederwater
drinkwater (Begrip)Brederwater
leidingwater (Begrip)Brederwater
voor menselijke consumptie bestemd water (Begrip)Brederwater
wetland (Begrip)Brederwater
Water (Domeinwaarde)Gerelateerdwater
RDF.jpg
Aquo history.png