leidingwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)leidingwater
Definitie (nl)water, bestemd om te drinken, te koken, voedsel te bereiden of andere huidhoudelijke doeleinden, dat door een waterleidingbedrijf of een collectieve watervoorziening aan derden ter beschikking wordt gesteld.
BronNCS, waterleidingwet 2008
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
leidingwaterBreder
leidingwaterCategorie van
leidingwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Leidingwater (Domeinwaarde)Gerelateerdleidingwater
drinkwater (Begrip)Gerelateerdleidingwater
publiek watersysteem (Begrip)Gerelateerdleidingwater
RDF.jpg
Aquo history.png