zand

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 17 dec 2022 om 04:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zand
Definitie (nl)een natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn.
Toelichting (nl)Zand kan nader worden gekarakteriseerd en onderverdeeld dmv de volgende kenmerken: - ontstaanswijze en eventueel de wijze van winning - - Korrelgrootte verdeling: 1 grootte van de grindfractie, 2 grootte van de leemfractie, 3 gemiddelde korrelgrootte van de zandfractie, 4 spreiding in zandfractie. Mxx: Mediane korrelgrootte van de fractie >xx µm en < 2000 µm (zandfractie) i.e. de korrelgrootte waarbij 50 gewicht % van het zand een kleinere korrelgrootte heeft en 50 gewicht % van het zand een grotere korrelgrootte heeft. [Structuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995]
BronStructuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995
Label (en)sand
Label (de)sand
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zandCategorie van
zandGerelateerd
zandIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
Zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
Zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
Zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
barrière-eiland (Begrip)Gerelateerdzand
barrièrekust (Begrip)Gerelateerdzand
zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
RDF.jpg
Aquo history.png