filter

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)filter
Definitie (nl)tussenlaag in de bekledingsconstructie die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt
Label (en)filter , granular filter
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
filterBreder
filterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
granulair filter (Begrip)Brederfilter
Filter (Domeinwaarde)Gerelateerdfilter
Filter (basissymbool) (Symbool)Gerelateerdfilter
granulaire laag (Begrip)Is onderdeel vanfilter
grind (Begrip)Is onderdeel vanfilter
mijnsteen (Begrip)Is onderdeel vanfilter
puin (Begrip)Is onderdeel vanfilter
zand (Begrip)Is onderdeel vanfilter
zandasfalt (Begrip)Is onderdeel vanfilter
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Filter (basissymbool)09-01-01.jpg